Anne Sofie Ryom Thomsen

Studie: Klima- og forsyningsingeniør

Arbejdet med at håndtere klimaforandringer, spildevand og de stigende mængder af nedbør kalder på nye løsninger. Dem vil Anne Sofie være med til at udvikle!

Hør Anne Sofie fortælle om sin uddannelse til klima- og forsyningsingeniør. Et vigtigt område – med masser af jobmuligheder.

En uddannelse tæt på arbejdsmarkedet

Anne Sofie får en ingeniøruddannelse, hvor der er tæt samarbejde med forsyningssektoren. Det betyder, at hun er godt forberedt på de krav, arbejdsmarkedet stiller til færdiguddannede ingeniører.

Uddannelsen består af teoretisk klasseundervisning og praktisk projektarbejde. VIAs ingeniørstuderende lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter. Arbejdsopgaver, der ofte bliver udført i samarbejde med ingeniørvirksomheder.

Praktik og specialisering

Praktikken er endnu en forsmag på arbejdslivet. I 20 uger kan du prøve kræfter med opgaver som forsyningsingeniør i en dansk eller udenlandsk virksomhed. – Selvfølgelig med støtte og vejledning fra ansatte på virksomheden og VIAs praktikvejledere.

 
 

Forsyningsingeniør viser model af et landskab, der bliver oversvømmet

Måske ved du endnu ikke, hvad der har din særlige interesse. Det finder du ud af i løbet af uddannelsen. Og så fordyber du dig i emnet i det afsluttende bachelorprojekt.

Mange vælger at lave bachelorprojektet i samarbejde med en forsyningsvirksomhed eller et rådgivende ingeniørfirma

Bliv diplomingeniør på VIA, og få en uddannelse tæt på erhvervslivet.