Thomas læser til lærer

Uddannelse: Læreruddannelsen - med undervisningsfag i matematik, musik og engelsk

 

Man forstår ikke noget til fulde, før man kan forklare det til andre. Det er rigtig rammende for læreruddannelsen. Vi skal kunne forklare hvert emne simpelt.
Thomas Nielsen om sin uddannelse til lærer på VIA

Alle elever skal lære noget

Derfor læser jeg til lærer

Jeg var lærervikar i et sabbatår. En dag havde jeg en klasse i matematik. Her mødte jeg en pige, der havde svært ved at forstå, hvordan man regnede målene ud på en trekant. Så skulle jeg regne ud, hvordan jeg kunne få hende til at forstå det på en anden måde. For det virkede ikke på den almindelige måde. Vi gik ud i skolegården og ved hjælp af kridt og snor, fik jeg hende til at forstå det. 

Oplevelsen gav mig lyst til at blive lærer og finde ud af, hvordan jeg kan differentiere og omstrukturere min undervisning, så den kan favne alle eleverne.

Thomas Nielsen læser til lærer på VIAs læreruddannelse

Uddannelse med høj faglighed

Der er rigtig høj faglighed på læreruddannelsen. Vi skal både have en faglighed og være i stand til at formidle alle fagene, så andre kan forstå dem. Einstein har sagt, at man forstår ikke noget til fulde, før man kan forklare det til andre. Det er rigtig rammende for læreruddannelsen. Vi skal kunne forklare hvert emne simpelt. Gennem vores egen forståelse for det

Gerne lære fra mig i flere fag 

Først var jeg meldt til på Oldtidskundskab for at blive gymnasielærer. Men så fandt jeg ud af, oldtidskundskab var en hobby, en stor interesse, men ikke noget jeg ville lave resten af mit liv. Jeg ville gerne lære fra mig inden for matematiske, sproglige og musiske fag. Og det kunne jeg komme til med en læreruddannelse.

Forbedre verden igennem lærerfaget

Først drømte jeg om at arbejde med det faglige niveau i skolen. Men i løbet af uddannelsen er jeg blevet klar over, hvor meget pædagogik og dannelse fylder. Og jeg vil gerne gøre noget for samfundet. Gøre verden verden en til en lille brøkdel bedre sted at være. Og det kan jeg bedst gøre igennem lærergerningen.

Når jeg bliver lærer

Jeg vil gerne være folkeskolelærer i udskolingen. Jeg glæder mig til at følge elevernes udvikling fra 4-5-6. klasse og så til de går ud af skolen. 

Men jeg kunne også tænke mig at være efterskolelærer i en periode. Arbejde med dannelse af eleverne igennem de tætte relationer, man har på en efterskole.