Adgangskrav til VIA Bioanalytikeruddannelsen i kvote 2

Kvote 2

Søger du ind på bioanalytikeruddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer.

Vi tager udgangspunkt i de samlede karakterer og i niveauerne på de naturvidenskabelige fag i din adgangsgivende eksamen. Men vi kigger også overordnet på dine kvalifikationer.

Det er en god idé at vedlægge en beskrivelse af din motivation for at søge bioanalytikeruddannelsen. Få gode råd til din motiverede ansøgning

Krav til din eksamen

Du skal have én af disse eksaminer for at søge optagelse gennem kvote 2:

 • Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau.
 • Gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen eller A. P. Møller skolen med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau.
 • 5 enkeltfag på en gymnasial uddannelse med dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, matematik på C-niveau og enten bioteknologi på A-niveau eller biologi og kemi på C-niveau.
 • Uddannelse som social- og sundhedsassistent med matematik, dansk, og naturfag på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau samt engelsk på D-niveau.
 • Uddannelse som hospitalsteknisk assistent (med neurofysiologi som speciale) med matematik, dansk, og naturfag på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau samt engelsk på D-niveau.
 • Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau. Læs mere 

Du skal bestå den adgangsgivende eksamen inden 5. juli i det år, du søger ind på bioanalytikeruddannelsen.

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle de karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis. Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Læs mere

Ansøgningsfrist

Du skal søge gennem kvote 2 senest 15. marts kl. 12.00.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på Bioanalytikeruddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse