VIA Ergoterapeutuddannelsen, studieliv på Campus Holstebro

Vil du søge ind i kvote 1?

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Holstebro

På ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, har vi i undervisningen fokus på ergoterapi for alle målgrupper i samfundet. Blandt andet et skræddersyet læringsforløb om børn.

Om ergoterapeutuddannelsen i Holstebro

 • Faglig profil

  På VIA Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro optager vi i alt 74 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel til februar.

  Mange af vores undervisere har erfaringer med det praktiske arbejde som ergoterapeut. Alle undervisere er master- eller kandidatuddannede, så du er sikker på at modtage undervisning på et højt fagligt niveau i alle fag.

  Vi har i undervisningen fokus på ergoterapi for alle målgrupper i samfundet. Blandt andet et skræddersyet læringsforløb om børn, hvor du kan opnå viden og forståelse for fx. omgivelsernes betydning for børns trivsel og deltagelse i aktiviteter.

  Se alle semesterbeskrivelser

  Innovation og velfærdsteknologi

  Desuden arbejder vi målrettet med innovation, iværksætteri og tværfaglighed i undervisningen. Fx har nogle af vores studerende i samarbejde med borgere i Holstebro kommune udarbejdet en plan for innovative udendørs faciliteter i forbindelse med Center For Sundhed.

  I vores arbejde med forskning og udvikling gør vi meget ud af at inddrage dig som studerende i projekterne. Fx har tidligere studerende arbejdet med udvikling af workshops, hvor målet har været at få indblik i velfærdsteknogiens betydning for menneskers hverdag. Dette arbejde er sket i tæt samarbejde med en gruppe borgere.

  26 uger af VIA Ergoterapeutuddannelsen er praktik

  På VIA Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro har vi et tæt og velfungerende samarbejde med de sundhedscentre, specialinstitutioner og hospitaler, hvor du skal ud i praktik. Stederne ligger primært i Midtjylland.

  Du kan komme i praktik på fx:
  • Regionspsykiatrien Vest
  • Træning og Visitation, Holstebro Kommune
  • Sundhedscenter Vest, Tarm
  • Specialinstitutionen Bytoften, Herning
  • Genoptræningsenheden, Aulum
  • Bostedet V.F. Welschs Vej, Holstebro
  • Sclerosehospitalet Ry
  • Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune
  • Regionshospitalet Vest, Holstebro, Herning, Lemvig

  Alle steder får du dygtige og veluddannede praktikvejledere/ kliniske vejledere.

  Du kender dine undervisere

  På VIA Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro har vi tæt kontakt med vores studerende og lægger vægt på, at du har indflydelse på din hverdag og dit studie.

  Fx holder vi løbende møder med De Studerendes Råd. Studerende herfra deltager aktivt i uddannelsens kvalitetsteam, der har fokus på udvikling af fx innovative eller digitale undervisningsformer.

  Vi forventer, at du som studerende er engageret og har en konstruktiv, nysgerrig og åben tilgang til studiet.
  Studievejledernes dør er åben, og du er altid velkommen til at kigge forbi til en uforpligtende snak om et fagligt emne eller din trivsel generelt på studiet. 

  Du kommer til at arbejde med grafik og animation

  Vi anvender mange forskellige undervisningsmetoder, fx holdundervisning og gruppearbejde. Desuden projektarbejde i tæt samarbejde med praksis omkring løsningsforslag til konkrete problemstillinger.

  Vi har en kreativ tilgang til undervisning og formidling. Og som ergoterapeutstuderende i Holstebro kommer du til at arbejde med tilrettelæggelse og produktion af fx animationsfilm, tegneserier og grafiske illustrationer.

  Det betyder, at du får mulighed for at vise, hvordan du kan bruge din teoretiske viden og dine refleksioner visuelt til at lave løsningsforslag til borgere. Fx hvordan særlige forflytninger af en borger kan formidles til pårørende på en enkel og illustrativ måde. Eller hvordan gode arbejdsstillinger kan præsenteres og anvendes på en konkret arbejdsplads.

  Du kan altid få hjælp

  På VIA Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro vil vi gerne give dig den bedst mulige start på studiet. Derfor har vi tilknyttet studerende som mentorer til hvert nyt hold. Fx i forbindelse med introduktion til moduleksamen og praktikforløb.

  Det betyder, at du lige fra starten på studiet altid har mulighed for at få hjælp og komme til at tale med en medstuderende, der har været igennem det forløb, som du er begyndt på.

  Hent studieordningen

 • Studieliv

  VIA Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro ligger på Campus Holstebro sammen med VIAs uddannelser til fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og bygningskonstruktør. 

  Det betyder, at du har rigtig gode muligheder for at engagere dig i både faglige projekter og sociale aktiviteter med studerende fra andre uddannelser på VIA Campus Holstebro. I alt er cirka 2.500 studerende tilknyttet campussen, heraf cirka 50 internationale studerende.

  VIA Campus Holstebro er åbent for studerende alle døgnets 24 timer. Vi har en stor og lys kantine, som er hjertet, og hvor det er nemt og hyggeligt at mødes på tværs af uddannelser. Desuden har vi en butik, der er leveringsdygtig i alt, som hører studielivet til.

  Bibliotek og VIA Studentervæksthus

  I vores store bibliotek kan du låne faglitteratur eller sætte dig i studieværkstedet, hvor der er plads til vejledning, læsning af tidsskrifter og faglig fordybelse.

  Andre gratis tilbud på VIA Campus Holstebro omfatter blandt andet grupperum, trådløst internet, værksteder, musiklokaler og idrætsfaciliteter.

  Har du en god idé, som kunne blive til et produkt, en virksomhed eller lignende, er du velkommen i VIA Studentervæksthus Holstebro. Her kan vi hjælpe dig med at gøre din idé til virkelighed.

  Læs mere om Campus Holstebro

  Sport, fest og sjov

  Café Stud er de studerendes café, hvor du kan møde studerende på tværs af hele VIA Campus Holstebro til foredrag, fredagsbar og andre festlige arrangementer.

  Du får også adgang til De Studerendes Hus, hvor du kan slå dig løs med blandt andet poolbord, bordfodbold, køkken, fadølsanlæg, storskærm og Wii. Lokalerne kan desuden bookes til egne arrangementer. Udendørs er der crossfit og en beachvolley-bane, der ofte danner rammen om en turnering.

  I den ene af to store idrætssale er der en stor og udfordrende klatrevæg. Hvert år arrangerer De Studerendes Råd (DSR) en stor sportsdag for hele VIA Campus Holstebro med fest og grill om aftenen.


 • Kontakt

  Kontakt ergoterapeutuddannelsen i Holstebro.

  Har du spørgsmål om uddannelsen
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro
  Campus Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK-7500 Holstebro

  T: + 45 87 55 24 55
  E: eih@via.dk

  Find os på Google Maps

Tag uddannelsen her

Tag uddannelsen her

Vil du vide mere?

flere-studerende-har-en-forsker-i-maven

Flere studerende har en forsker i maven

Metodecenter for Velfærd i Holstebro har succes med at involvere VIA-studerende i forskningsprojekter. 
Udveksling har givet Sanne nye vinkler på ergoterapi

Ergoterapi i engelske rammer gav inspiration

Tre måneders praktik i England har givet Sanni mod på at bruge faget på nye måder.

På billedet er det Mikkel Munk-Hartge, administrativ projektleder Rummelig imidt, de seks ergoteratapeutstuderende 1, 2 3 4 5 6, og længst til højre Søren Larsen, faglig projektleder Rummelig imidt.

Hjælp til mennesker på kanten

Studerendes vinderprojekt skal få psykisk sårbare i job.

Undervisningen om innovation

Studerende i parløb med private firmaer 

Både studerende og erhvervsliv er begejstrede for samarbejdet.