Søg VIA Ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 1

For dig, der søger gennem kvote 1

Søger du ind på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 1, vurderer vi din ansøgning alene på eksamensgennemsnittet.

Søg gennem kvote 1, hvis du forventer, at dit gymnasiale gennemsnit er højt nok til at blive optaget på uddannelsen. Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år og år.

Se sidste års adgangskvotienter

Se sidste års adgangskvotienter på UddannelsesGuiden.dk under menupunktet "Adgangskvotienter".

Adgangskrav til uddannelsen

Du skal have én af disse eksamener:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX)
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse.