Når du søger VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen gennem kvote 2

Krav til de aktiviteter, der indgår i vurderingen

Krav til de aktiviteter, der indgår i vurderingen ved søgning gennem kvote 2 på Ernæring & Sundhedsuddannelsen.

Der er en række krav til de aktiviteter, der indgår i vurderingen, når du søger ind på Ernæring & Sundhedsuddannelsen gennem kvote 2.

Aktiviteter og minimumskrav

Relevant erhvervsarbejde

 • Det kan være kostfagligt, sundhedsfagligt eller pædagogisk arbejde. Du skal have arbejdet i mindst fire måneder i sammenhæng og minimum 25 timer om ugen.

Almindeligt erhvervsarbejde

 • Mindst fire måneder i sammenhæng og minimum 25 timer om ugen.

Udlandsophold

 • Minimum tre måneder i sammenhæng.

Højskoleophold

 • Minimum tre måneder i sammenhæng.

Anden studierelevant aktivitet

 • For eksempel frivilligt arbejde i minimum ti måneder.
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge).
 • Veteran fra forsvaret.

Gennemførte dele på anden videregående uddannelse

 • Minimum seks måneder (1. semester). Alle prøver i forbindelse med det pågældende semester skal være gennemført.

Relevante fag på højere niveau end C-niveau

 • Relevante fag er psykologi, matematik, fysik, kemi, biologi og samfundsfag.

Husk dokumentation

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Jf. arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk.

Læs mere

Læs om optagelse gennem kvote 2 på Ernæring & Sundhedsuddannelsen

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse.