Søg VIA Fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 1 

For dig, der søger gennem kvote 1

Søger du VIA Fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 1, vurderer vi din ansøgning alene på eksamensgennemsnittet

Søg gennem kvote 1, hvis du forventer, at dit gymnasiale gennemsnit er højt nok til at blive optaget på uddannelsen. Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år og år.

Se sidste års adgangskvotienter på UddannelsesGuiden.dk under menupunktet "Adgangskvotienter".

Adgangskrav til VIA Fysioterapeutuddannelsen

Du skal have én af disse eksamener:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX)
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Varsling om ændringer: Fra 2020 indføres nye adgangskrav gældende for alle ansøgere: Engelsk B + Matematik B eller Kemi B eller Biologi B eller Fysik B. Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. 
Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse.