Søg VIA Fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 2

For dig, der søger gennem kvote 2

Søger du ind på VIA Fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Kvote 2 er også for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent.

I kvote 2 kigger vi overordnet på dine kvalifikationer. Vi tager udgangspunkt i karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen og samtidig vægter vi erhvervserfaring og andre aktiviteter som udlands- og højskoleophold.

Desuden skal du vedlægge en motivationsbeskrivelse, hvor du har målrettet beskrivelsen af dine kompetencer i forhold til VIA Fysioterapeutuddannelsen.

Adgangskrav til VIA Fysioterapeutuddannelsen

 • Gymnasial uddannelse

eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen

eller

 • Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Læs mere

Specifikke adgangskrav 

 • Engelsk B
 • Matematik B, kemi B, biologi B, fysik B, geovidenskab A eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis. 

Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om optagelse på andet grundlag

På VIA Fysioterapeutuddannelsen lægger vi desuden vægt på

 • Erhvervserfaring (minimum 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder. Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på op til 4 uger.)
 • Humanitært arbejde hos en anerkendt hjælpeorganisation som fx Dansk Røde Kors (minimum 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder)
 • Udlandsophold (minimum fire sammenhængende måneder)
 • Højskoleophold (minimum fire sammenhængende måneder)
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
 • Veteran ved forsvaret
 • Motivationsbeskrivelse (omfang: 1 side)

Samtlige aktiviteter, du vil have vurderet, skal være påført ansøgningen senest den 15. marts kl. 12.00. Husk også at medsende al relevant dokumentation senest den 15. marts kl. 12.00.

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Jf. arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse.