Søg VIA Fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 2

For dig, der søger gennem kvote 2

Søger du ind på VIA Fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Kvote 2 er også for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent.

I kvote 2 kigger vi overordnet på dine kvalifikationer. Vi tager udgangspunkt i karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen og samtidig vægter vi erhvervserfaring og andre aktiviteter som udlands- og højskoleophold.

Desuden skal du vedlægge en motivationsbeskrivelse, hvor du har målrettet beskrivelsen af dine kompetencer i forhold til VIA Fysioterapeutuddannelsen.

Adgangskrav til VIA Fysioterapeutuddannelsen

 • Gymnasial uddannelse

eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med: 1) engelsk på C-niveau, og 2) naturfag, fysik eller kemi på C-niveau

eller

 • Udenlandsk eksamen (inkl. IB) sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen samt dansk på B-niveau eller Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge.

Hvis du ikke lever op til nogle af disse krav, kan du søge om individuel kompetencevurdering

Varsling om ændringer: Fra 2020 indføres nye adgangskrav gældende for alle ansøgere: Engelsk B + Matematik B eller Kemi B eller Biologi B eller Fysik B. Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. 
Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

På VIA Fysioterapeutuddannelsen lægger vi desuden vægt på

 • Erhvervserfaring (minimum 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder. Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på op til 4 uger.)
 • Humanitært arbejde hos en anerkendt hjælpeorganisation som fx Dansk Røde Kors (minimum 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder)
 • Udlandsophold (minimum fire sammenhængende måneder)
 • Højskoleophold (minimum fire sammenhængende måneder)
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
 • Veteran ved forsvaret
 • Motivationsbeskrivelse (omfang: 1 side)

Husk at medsende relevant dokumentation, når du søger ind.

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Jf. arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse.