Studieformer på VIA Fysioterapeutuddannelsen

VIA Fysioterapeutuddannelsen er et fuldtidsstudie, hvor du får holdundervisning, arbejder i studiegrupper og skal i praktik på fx hospitaler, privatklinikker og genoptræningscentre. 

Undervisningen veksler mellem teori og praktik. Dels på VIA og dels på praktiksteder i Region Midtjylland.

Den teoretiske undervisning veksler mellem holdundervisning, forelæsninger på tværs af holdene og projektarbejde. En del af undervisningen tager udgangspunkt i konkrete cases og problemstillinger, der findes i samfundet.

Fx hvordan fysioterapeuter kan hjælpe med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved at instruere medarbejdere til bedre arbejdsstillinger, løfteteknikker og afspændingsøvelser.

VIA Fysioterapeutuddannelsen er et fuldtidsstudie, hvor vi forventer, at du i høj grad er selvstændig og tager ansvar for din egen læring.

Forberedelse er også studieaktivitet

I løbet af din studietid kommer du til at arbejde tværfagligt med studerende fra fx VIA Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Pædagoguddannelsen og VIA Bygningskonstruktøruddannelsen.

Vi har lavet en model, der viser hvilke studieaktiviteter, du får på VIA Fysioterapeutuddannelsen. Og hvordan du kan forvente, at studietiden er tilrettelagt på uddannelsen i Holstebro og i Aarhus.

Hent studieaktivitetsmodel for VIA Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro og i Aarhus