Adgangskrav til VIA Sygeplejerskeuddannelsen i kvote 2

Adgangskrav i kvote 2 på sygeplejerskeuddannelsen

Søger du ind på sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Kvote 2 er også for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent

Vi tager udgangspunkt i karaktererne og niveauerne i dansk, engelsk, kemi, fysik, biologi, matematik, samfundsfag og psykologi i din adgangsgivende eksamen. Men vi kigger også overordnet på dine kvalifikationer.

Desuden skal du vedlægge en beskrivelse af din motivation for at søge VIA Sygeplejerskeuddannelsen.

Ansøgningsfrist er den 15. marts kl. 12.00.

Adgangskrav

For at kunne søge via kvote 2, skal du opfylde et af nedenstående adgangskrav: 

 • Gymnasial uddannelse

eller

 • 9 måneders erhvervserfaring, som skal være lønnet og på mindst 28 timer pr. uge. 
  Deltidsarbejde mellem 18 og 27 timer pr. uge tæller det halve, og dermed skal du dokumentere 18 måneders deltidsarbejde. Erhvervsarbejde under 18 timer pr uge tæller ikke.
  Udover erhvervserfaringen skal du have fire gymnasiale enkeltfag: 1) dansk på A-niveau, og 2) engelsk på B-niveau og 3)enten matematik, fysisk, kemi eller biologi på B-niveau eller bioteknologi eller geovidenskab på A-niveau, og 4) Samfundsfag på C-niveau eller psykologi på C-niveau

eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med: 1) dansk og naturfag på C-niveau, og 2) engelsk på D-niveau

eller

 • Redderuddannelsen (speciale som ambulanceassistent) med 1) dansk og naturfag på C-niveau, og 2) engelsk på D-niveau

eller

 • Ambulancebehandleruddannelsen med 1) dansk og naturfag på C-niveau, og 2) engelsk på D-niveau

eller

 • Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Læs mere 

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Læs mere

Andre kompetencer

På sygeplejerskeuddannelsen lægger vi desuden vægt på:

 • Beståede eksaminer på andre videregående uddannelser
 • Omsorgsrelateret erhvervserfaring (fx i hjemmeplejen, humanitært arbejde, børneinstitution eller som handicaphjælper i minimum 30 timer pr. uge i mindst 3 måneder)
 • Anden erhvervserfaring (fx butiks- eller kontorarbejde, minimum 30 timer pr. uge i mindst 3 måneder)
 • Udlandsophold (uden erhvervsarbejde, min. tre sammenhængende måneder)
 • Højskoleophold
 • Militærtjeneste
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
 • Veteran fra forsvaret
 • Motivationsbeskrivelse (omfang: 1-2 sider) - få gode råd til din motiverede ansøgning
 • Individuel Kompetencevurdering

Husk dokumentation

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Jf. arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse