Merit på VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Regler for ansøgning om merit

Hvis du har bestået relevante fag på andre uddannelser, eller er uddannet social- og sundhedsassistent, skal du søge om merit på sygeplejerskeuddannelsen.

Hvis du har gennemført og bestået fag på andre videregående uddannelser, der har relevans for sygeplejerskeuddannelsen, skal du søge om merit. 

Det kan være beståede semestre på fx medicin, molekylærbiologi eller fysioterapeutuddannelsen. Husk at vedlægge dokumentation i din ansøgning. 

Vi vurderer, om du kan få merit, efter du er blevet optaget. Men inden studiestart.

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent 

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet som social- og sundhedsassistent i 1 år på fuld tid eller 1½ år på 30 timer ugentligt, skal du søge merit.

Vi vurderer din ansøgning individuelt, og du får maximalt nedsat din studietid med et halvt år.

Vi vurderer først tildeling af merit, når du er blevet optaget – og inden studiestart.

Forløb på sygeplejerskeuddannelsen i Viborg

Hvis du ud over social- og sundhedsassistent-uddannelsen har en hel eller dele af en anden videregående uddannelse, fx på diplomniveau, skal du søge merit. 

Vi vurderer din ansøgning individuelt, og du kan maximalt få nedsat din studietid med ét år. Nedsættelsen tages fra både den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen.

Dette forløb for social- og sundhedsassistenter med ét års merit udbydes ved sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og planlægges med fast tilknytning til ét hold.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 gennem kvote 2.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om merit, er du velkommen til at kontakte en studievejleder:
Studievejledere på sygeplejerskeuddannelsen 

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på sygeplejerskeuddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse