Studieaktivitetsmodeller på VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieaktivitetsmodel

Se modellen for sygeplejerskeuddannelsen i den enkelte by nedenfor