Info til studerende på VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Information til nuværende sygeplejestuderende

Siden her samler information til dig som allerede er sygeplejestuderende i - eller udenfor VIA. 

Udvekslingsophold i Australien eller Thailand?

Vi har her samlet oplysninger om, hvor - og hvornår - du kan tage på udveksling. Du kan også finde vejledninger, ansøgningsskemaer og praktisk information om de enkelte udvekslingsinstitutioner.

Info om de valgfrie uddannelseselementer 

Se hvad VIAs sundhedsfaglige uddannelser kan tilbyde dig som studerende i forhold til de valgfrie uddannelseselementer. Tilbuddene er både til dig, der er VIA-studerende og til dig, der læser på en anden professionshøjskole i Danmark.

Overflytning og genindskrivning

Du kan tidligst overflyttes til sygeplejerskeuddannelsen, når du har bestået 1. og 2. semester på en tilsvarende uddannelse i Danmark.

Læs om mulighederne for overflytning til VIA 

Hvis du efter at have læst ovenstående fortsat er interesseret i at søge om overflytning, opfordrer vi til, at du taler med en studievejleder, før du søger. 

Hvis du ønsker genindskrivning på sygeplejerskeuddannelsen, beder vi dig også tage kontakt til en studievejleder.

Kontakt vores studievejledere for mere information