Overflytning til VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Du kan tidligst overflyttes til VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Randers, når du har bestået 1. og 2. semester på en sygeplejerskeuddannelse i Danmark. 

Hent blanket til overflytning og vedlæg dokumentation for beståede semestre her:

Ansøgningsblanket 

Kontakt vores studievejleder for mere information

 

Genindskrivning til VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Randers 

Hvis du tidligere har afsluttet semestre af sygeplejerskeuddannelsen hos eller på en anden sygeplejerskeuddannelse, har du mulighed for at ansøge om genindskrivning.

Hvis du ønsker at ansøge om genindskrivning, skal du fremsende en motiveret ansøgning samt en studiejournal, som dokumenterer hvilke dele af uddannelsen du har afsluttet.