Udveksling til Melbourne i Australien

Vil du på udveksling i Australien? Som sygeplejestuderende har du mulighed for at komme til Melbourne.

Om udveksling til Deakin University

 • Fakta

  To gange om året kan du søge om at komme til Melbourne på udveksling som sygeplejestuderende.

  Som studerende på sygeplejerskeuddannelsen har du mulighed for at komme på udveksling i Melbourne. Her kan du følge enten forårs- eller efterårssemesteret på Deakin University.

  Moduler

  Du kan komme på udveksling på semestrene: 

  • 3 og 4

  Varighed

  • 1 semester
 • Om studierne

  På Deakin University får du får en kombination af forelæsninger, holdundervisning og praktikforløb.

  Deakin University bliver drevet af den australske regering, og universitetet er anerkendt over hele verden på grund af undervisningens høje kvalitet.

  Deakin University har ansat undervisere fra flere end 40 forskellige lande, hvilket i sig selv betyder, at Universitetet har en meget international profil.

  Om studierne

  Studerende ved Deakin School of Nursing bliver tilbudt en kombination af forelæsninger, mindre hold (tutorials) samt praktikstudier (lab sessions). Dertil kommer konkrete praktikforløb både ved private og offentlige sygehuse, klinikker mm. 

  Længden af de kliniske perioder varierer i forhold til hvilke units du vælger at følge. I tilknytning til alle units vil der være obligatoriske opgaver, der varierer af omfang og vægtning.

  På Deakin læser du 30 ECTS på 14 uger. Det betyder at du i den tid ikke skal regne med at kunne ret meget andet end at studere. Hvis du gerne vil rejse rundt i forbindelse med dit ophold skal du planlægge det før eller efter studierne.

  Kurser og moduler

  Deakin School of Nursing udbyder en række units (moduler/kurser), som du kan vælge imellem. Det er på 2. studieår, altså 3. og 4. semester, som du kan studere på Deakin University.

  • De valgte units skal matche det danske semester, hvor du ønsker udveksling mht. indhold
  • Du skal have det nødvendige 30 ECTS-points, og dette sikres praktisk ved, at dine units sammenlagt har 4 australske ”credit points” pr. semester

  Semestrene er: 

  • Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. Fagene på Deakin passer bedst om foråret/1. trimester
  • Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient, borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer. Fagene passer bedst til udveksling om efteråret/2.trimester
  • Læs mere om valg af units

  En anden undervisning

  Du skal være forberedt på, at undervisningen i Australien adskiller sig meget fra den, du er vant til. Undervisningen ved Deakin består af en kombination af online forberedelse, holdundervisning i mindre hold, træning i klinisk laboratorium og praktik. Den største forskel er, at en meget stor del er online og selvstudier. Det er krav, at du er aktiv online og i studiegrupper.

  Gode engelskkundskaber

  En anden stor forskel er naturligt nok sproget. Det kræver en vis omstilling at vende sig til at modtage undervisning og læse på engelsk. I denne forbindelse er det vigtigt at tilføje, at vi har erfaring for, at langt størsteparten af de danske studerende hurtigt vænner sig til det engelske sprog og klarer sig udmærket. Vær dog opmærksom på sprogkravene under punktet Ansøgning.

  Alle opgaver skal selvfølgelig laves på engelsk, og det er naturligvis en betingelse, at de bestås.

  Læs mere

 • Praktisk info

  VIA hjælper dig med at forberede dit ophold i udlandet.

  Der er mange ting at tænke på både før, under og efter et udvekslingsophold i Australien. Derfor inviterer VIA til en obligatorisk informationsdag, som ligger i god tid inden afrejsen.

  Her får du mulighed for at tage sprogprøven (DUELI TEST) såfremt du ikke på anden måde lever op til Deakins sprogkrav.

 • Ansøgning

  Du kan søge om at komme til Deakin på både forårs- og efterårssemesteret.

  Det er muligt at følge enten forårs- eller efterårssemester på Deakin University, og der er derfor ansøgningsfrist to gange om året:

  • 15. september (Udveksling fra medio februar til sidst i juni det følgende forår)
  • 1. februar (Udveksling fra primo juli til ultimo oktober)


  Selve ansøgningsproceduren omfatter tre etaper:

  • Første etape sker på din egen uddannelsen, hvor du kontakte din egen uddannelses internationale afdeling eller koordinator, som skal godkende studieopholdets units
  • Anden etape er en prioritering af de danske ansøgere. Denne foregår ved VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
  • Tredje og sidste etape er online ansøgning til Deakin University

  Krav - for at komme i betragtning til en plads skal du:

  • Være sygeplejerskestuderende på 3. eller 4. semester 
  • Have et godt fagligt niveau. Du skal som minimum have bestået det første år af uddannelsen
  • Dit engelsk niveau skal være på A eller B gymnasialt niveau. VIA Sygeplejerskeuddannelsen tilbyder i samarbejde med Deakin University en sprogtest som du kan tage i forbindelse med intro
  • Du kan også have bestået sprogtest IELTS eller TOELF. Se Deakins hjemmeside for beståelseskrav

  Sådan gør du: 

  Du skal udarbejde en motivationsbeskrivelse, hvor du begrunder hvorfor du gerne vil studere på Deakin University. Dette dokument skal være på engelsk (ca. 1 A4 side)

  Motivationsbeskrivelsen vedlægges

  • En official udskrift på engelsk af de prøver og eksaminer du har bestået
  • Kopi af dit studentereksamens bevis
  • Evt. Dokumentation for IELTS eller TOELF test 

  Ansøgningen sendes til: 

  VIA University College 
  Att.: Kirsten Haugaard Christensen
  E: khc@via.dk

  Du vil blive inviteret til et obligatorisk informationsmøde og herunder mulighed for sprogtest.

 • Links og dokumenter

 • Rejsebreve

Vil du vide mere?

Kirstine Hyttel Pedersen får overrakt Kronprinsesse Mary legatet

Studerende får legat

Kirstine Hyttel Pedersen får overrakt Kronprinsesse Mary legatet af Kronprinsessens far John Donaldson.

Kristoffer Sanden er i praktik i Sydney

Sygeplejerske Down under

25-årige Kristoffer Sanden er i praktik på den anden side af jordkloden på Royal Prince Alfred Hospital i Sydney.
VIA icon

Grib verden

Se Uddannelses- og Forskningsministeriets side Grib Verden, som handler om at tage på udveksling.