Tal for kvote 1

Faglig fordybelse med studerende
fra andre lande

VIA tilbyder uddannelser, indgår samarbejde og udvikler viden, der altid er rettet mod virkelighedens udfordringer. Vi er til stede på otte campusser i hele Midtjylland.

VIA sætter aftryk

Igen mere end 14.000 kvote 2-ansøgninger

VIA har i år modtaget 14.567 kvote 2-ansøgninger, hvoraf 6.231 er førsteprioritetsansøgninger. Det er stort set samme antal som i fjor. Der er igen stor søgning til både de offentligt- og privatrettede uddannelser

Nye regler for begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra sommeroptaget 2017 træder de nye regler om dobbeltuddannelse i kraft. Fremover kan du kun søge en ekstra fuldt finansieret videregående uddannelse, hvis det er mindst seks år siden, du gennemførte en uddannelse på samme eller lavere niveau.

Hvad kan jeg blive?

Få inspiration til dit studievalg i vores uddannelsesguide. 
Innovationsprisen 2017

Innovationsprisen 2017 den 27. april

Den årlige konkurrence for landets studerende på videregående uddannelser.

Aldring og demens

Styrk indsatsen over for ældre og demente. Her deler vi ny viden!

Højt læringsudbytte hos studerende

Ny studiemiljøundersøgelse blandt 8.000 VIA-studerende viser, at de studerende generelt oplever, at de lærer meget på deres uddannelser og har højt studieengagement.

skole messe cfu

Skolemessen 2017

Registrer dig og deltag gratis i den store fagmesse for læremidler den 26. og 27. april.