VIAs forskning og udvikling skaber viden, der styrker vores uddannelser og er med til at udvikle nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Vi laver primært anvendt forskning i tæt samarbejde med private og offentlige partnere.

Få mere inspiration

Ph.d-rådet opslår stipendier til uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har i 2017 opslået stipendier for 30 mio. kroner til forskning i folkeskolen. Ansøgningsfrist 1. juni.

VIA-forskning skal forebygge oversvømmelse

VIA har sammen med Horsens Kommune fået EU-midler til klimaforskning.
mio-til-forskning

Millioner til forskning i folkeskolen

Med tre nye ph.d.-studerende vil VIA over de næste år udvikle ny og praksisnær viden om folkeskolen.
Billede af ung mand i hættetrøje

Unge hjemløse skal fotografere hjemløshed

Forskere vil skabe mere viden om, hvordan unge hjemløse ser på hjemløshed.

VIA Sundhed deltager i stort Horizon 2020 projekt

Det 4-årige projekt ”Rationing – Missed Nursing Care” har deltagere fra 28 lande. Fra VIA er docent Karin Christiansen medlem af management komiteen og lektor Gitte Rhode fra sygeplejerskeuddannelsen programdeltager.

Andreas Rasch Christensen

Nyt tidsskrift for læreruddannelsen

Tidsskriftet ”Studier i læreruddannelse og –profession” er netop udkommet.

Antallet af enlige gamle mænd stiger - VIA forsker i området

En ny undersøgelse fra KL’s blad Momentum viser, at antallet af enlige mænd over 65 år er steget med 41 procent siden 1990. Udviklingen presser kommunerne og sundhedsvæsenet. VIA forsker i emnet.

Forældre kan gøre børn bedre til at læse

Forældre kan gøre børn bedre til at læse

Nyt forskningsprojekt viser, at børn bliver markant bedre læsere, hvis forældrene læser med dem hver dag.

Behov for mere forskning i praksis viser ny undersøgelse

Meget forskning kommer aldrig fra bøgerne og ud i virkeligheden.

En rapport fra FTF, viser at både offentlige og private virksomheder mangler forskning, som kan anvendes i praksis.

Anne Marie Willumsen, lektor, ph.d., programkoordinator

Tværfaglighed udfordrer kommunerne

Ph.d.-projekt viser, samarbejdet om udsatte børn halter. Det fik Skive Kommune til at ændre praksis.

Professionel tilgang til forskningssamarbejde

VIAs forskning og udvikling foregår i samarbejde med offentlige og private partnere. Samarbejdet varetages af de faglige miljøer og understøttes af tværgående projektstøtte-enheder. 

Gjallerhorn 22

Tidsskrift for professionsstudier

Læs analyser og diskussioner af emner, der er relevante for professionshøjskolerne. Tidsskriftet kan downloades gratis.

Ph.d.er i VIA

VIA tilbyder ph.d.-forløb i samarbejde med universiteter og praksis. Forskningen har ofte et anvendt sigte.