VIAs forskning og udvikling skaber viden, der styrker vores uddannelser og er med til at udvikle nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Vi laver primært anvendt forskning i tæt samarbejde med private og offentlige partnere.

Få mere inspiration

Bil på oversvømmet vej

Resilience og klimaudfordringer

Skab grønne klimaløsninger og robuste byer sammen med VIA

Lars Peter Bech Kjeldsen

Private fonde luner i videnregnskab

Det årlige regnskab for professionshøjskolernes forskning er udkommet.

Forside af tidsskrift

Nyt tidsskrift i pædagogik

Hvad er pædagogik egentligt? Det spørgsmål vil Pædagoguddannelsen have flere videnskabelige svar på. 

Professionel tilgang til forskningssamarbejde

VIAs forskning og udvikling foregår i samarbejde med offentlige og private partnere. Samarbejdet varetages af de faglige miljøer og understøttes af tværgående projektstøtte-enheder. 

mio-til-forskning

Millioner til forskning i folkeskolen

Med tre nye ph.d.-studerende vil VIA over de næste år udvikle ny og praksisnær viden om folkeskolen.

Ph.d.er i VIA

VIA tilbyder ph.d.-forløb i samarbejde med universiteter og praksis. Forskningen har ofte et anvendt sigte.

Gjallerhorn 22

Tidsskrift for professionsstudier

Læs analyser og diskussioner af emner, der er relevante for professionshøjskolerne. Tidsskriftet kan downloades gratis.