Underviser sidder på et kateder

Konference: 08.03.2017

Konference om professionel kapital i folkeskolen. Professionel kapital er et begreb, som kombinerer den sociale kapital med human kapital og beslutningskapital (Michael Fullan og Andy Hargreaves)

Om The CanaDanish way - volume 2

 • Fakta

  Type:
  Konference
  Start:
  08.03.2017 kl. 09.00
  Slut:
  09.03.2017 kl. 15.00
  Sted:
  Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle
  Pris:
  3.600-4.500 kr. + moms
  Tilmeldingsfrist:
  20.01.2017
 • Indhold

  Nu samler vi endnu en gang skolefolk til videndeling om arbejdet med
  implementering af de bedste ideer fra Ontario. Fokus er denne gang på udviklingen af professionel kapital i folkeskolen.

  En stribe kommuner deler deres svar på, hvordan arbejdet med professionel kapital udfolder sig i disse år i folkeskolen.

  Program den 8. marts 2017
  09.00-09.30
  Indflyvning med morgenkaffe

  09.30-09.45
  Landing og velkomst

  09.45-11.45
  Keynote speaker Mary Jean Gallagher, tidligere deputy minister, Ontario Ministry of Education.
  Mary Jean har i flere år arbejdet sammen Michael Fullan om skoleudvikling. Hun fortæller om viden og erfaringer fra Ontario om arbejdet med at etablere og udvikle professionel kapital i skolen.
  Increasing our Impact on Learning: Building Professional Capital and Cultivating Collaborative Culture in Our Schools. Educators have the power to ramp up learning by our students and increase teacher impact on students’ lives. This is best accomplished when the culture of the school, and ideally the school system, becomes one of deep collaboration in the pursuit of continuous improvement and learning for all. This keynote address will explore professional capital, its components, and how we can build effective professional capital at every level of a school system. When a school leads the way and becomes a place where leaders, teachers and students use evidence and inquiry to share a passion for learning, students and communities win.

  11.45-12.45
  Frokost

  12.45-13.30
  Shareshops

  1. Marianne Hyltoft, pædagogisk konsulent, Kim Ledel, udviklingskonsulent, Vejle Kommune
   Fra Ontario - til Vejle
   Hvad sker der, når man i stedet for at tage til Ontario, får Ontario til Vejle. Vejle Kommune har i skoleåret 2016/17 inviteret konsulenter fra Ontario International school leadership (ISL) til Vejle, så de kan se på den praksis, man har på Vejle Kommunes skoler. Konkret har fire konsulenter fra Ontario været rundt på skolerne for at give feedback på den måde skolerne arbejder. Inden besøget havde hver skole valgt et af fire fokuspunkter:
   – Learning goals and success criteria
   – Differentiation of instruction
   – Descriptive feedback
   – Assessment for, as, and of learning.
  2. Mette Hoe, lærer, Randers Kommune
   Professionelle læringsfællesskaber og læringsplatform.
   Hornbæk skole i Randers deltager sammen med de øvrige skoler i kommunen og 10 skoler i Aarhus i det A.P. Møller finansierede projekt Professionelle læringsfællesskaber – som drivkraft for elevernes læring og trivsel.
   I denne shareshop vil vi dele vores optagethed af, hvordan læringsplatformen styrker arbejdet i det professionelle læringsfællesskab. Både det, der finder sted i samarbejdet mellem lærerne og det, der finder sted i samvirket med eleverne. Hvordan kan læringsplatformen skabe værdi for arbejdet med læring?
   Der ud over er vi optagede af, hvordan vi som læringsledere kan bruge læringsplatformen til at kvalificere egen praksis, skabe et fælles sprog og øge et fælles fokus. Samt bruge læringsplatformen som støttestruktur for udvikling af didaktiske designs.
  3. Jette Bjørn, skoleleder og Jesper Broch Holm, pædagogisk leder, Frederiksbjerg skole, Aarhus Kommune
   Professionelle læringsfællesskaber
   Frederiksbjerg skole er sammen med 9 skoler i Aarhus kommune og skolerne i Randers kommune med i projekt Professionelle læringsfællesskaber- som drivkraft for elevernes læring og trivsel. Projektet er finansieret af A.P. Møller fonden.
   På Frederiksbjerg skole i Aarhus har skoleledere og lærere/pædagoger arbejdet i retning af professionelle læringsfællesskaber de seneste 3 år. Netop perspektivet fra professionel kapital har beriget skoleledere og lærere/pædagoger i måden at tænke om det professionelle samarbejde på. Hør erfaringerne med dette arbejde herunder status, faldgruber, modstand og gevinster.
  4. Merete Storgaard, Mag.art. og Ph.d. stud., UCL/DPU
   Ledelse af videnprocesser i skolens professionelle læringsfællesskaber
   Oplægget vil pege på de ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, der fremtræder i arbejdet med videnprocesser i skolens professionelle kulturer. Med afsæt i Andy Hargreaves forskning i skolens professionelle kulturer gennem fire årtier, samt oplægsholderens mindre forskningsafdækning af ledelse med betydning for elevernes læringsudbytte, vil oplægget give anledning til en diskussion af fremtidens ledelsesopgave(r).
  5. Søren Hillers, skoleleder, Brobyskolerne, Faaborg-Midtfyn Kommune
   Datadrevet ledelse - en strategi?
   Faaborg-Midtfyn Kommune har haft både skoleledere og lærere med på videnrejser til Ontario. Søren Hillers kommer ind på de temaer, skolen har arbejdet med som inspiration fra Ontario for eksempel data driven leadership - herunder strategisk ledelse, mission/vision og mål på Brobyskolerne. Endvidere fortælles om arbejdet med den læringsfokuserede samtale med lærere/pædagoger - herunder teamsamtaler med et læringsfokus.
  6. Mary Jean Gallagher
   Masterclass for de 8 første, der melder sig.
   Krav: Formulér en aktuel udfordring fra din praksis, som du ønsker at arbejde med og få sparring på.

  13.30-13.45
  Skift shareshop

  13.45-14.30
  Anden shareshop runde

  14.30-15.00
  Kaffepause

  15.00-16.00
  Keynote speaker Lonni Hall, lektor, UCC
  Ledelse og læringsudbytte
  Folkeskolereformen lægger op til en reorganisering og gentænkning af ledelse med henblik på at højne elevernes læringsudbytte. Aktuelt er der øget opmærksomhed på, at skoleledelse også omfatter læringsledelse, der blandt andet tager form som observation og supervision på lærernes undervisning. At læringsledelse de senere år er kommet i søgelyset i den danske folkeskole, skal ses i sammenhæng med, at international forskning hævdes at vise, at der er en sammenhæng mellem læringsledelse og elevernes læringsudbytte. Her tegner sig en diskussion mellem effekten af den transformative, instruerende og distributive ledelsesform.

  16.00-16.15
  Pause

  16.15-17.00
  Keynote speaker Alexander Von Oettingen, prorektor UC Syd
  Der er altid teori, praksis og empiri i spil
  Det er vigtigt, vi husker på, hvad udfordringerne er, når vi diskuterer, og at der altid er tre videnregimer i spil i et klasseværelse. Det ene er lærerens didaktiske og pædagogiske teori. Det andet er lærerens didaktiske empiri, det vil sige, hvad har hun af data, om det hun gør. Det tredje er lærerens konkrete praksishandlinger. Lige nu svinger pendulet i Danmark mod mere data med stærk inspiration fra den anglesaksiske skolekultur. På et tidspunkt finder Danmark sin egen pragmatiske måde at håndtere data og styring blandet godt med en tydelig dannelsesforestilling.

  17.00-19.00
  Egen tid

  19.00-?
  Middag og underholdning
  En meget sjov mand på en scene...
  Jan Svarrer er komiker, musiker og cand. mag. i dramaturgi. Han har i over 20 år fået tusindvis til at knække sammen af grin.

  Program den 9. marts 2017
  09.00-09.05
  Godmorgen

  09.05-10.00
  Keynote speaker Helle Bjerg, pædagogisk leder, Skolen på Grundtvigsvej og forsker i organisationsudvikling. Læringsløft 2020. Ph.d.
  Data-literacy. Aktiv brug af data på tre niveauer.
  Evaluering skal være med til at forbedre skolen og elevernes læring. Derfor er det væsentligt at overveje, hvordan man på uddannelsesområdet kan anvende data i læringsøjemed.

  10.00-10.15
  Pause

  10.15-11.00
  Keynote speaker Flemming Skaarup, skolechef, Horsens Kommune.
  Whole System Approach i Horsens Kommune
  Inspirationen fra Ontario er i Horsens Kommune blevet omsat til den fælles strategi: Fælles læring - stærkere resultater. Siden 2014 har Horsens Kommune som en del af strategien arbejdet med professionelle læringsfællesskaber - fra kommunal standard til levendegjort praksis. Skolechef Flemming Skaarup, udviklingskonsulent Karen Schmidt Poulsen, skoleleder Jens Bay og læsevejleder Mette Jokumsen, Højvangskolen vil eksemplificere, hvordan strategien konkret udmøntes.

  11.00-11.15
  Pause

  11.15-12.00
  Shareshops

  1. Mette Thompson, matematikvejleder, Skolen på Grundtvigsvej
   Aktiv brug af data - indsatser på tre niveauer.
   Evaluering skal være med til at forbedre skolen og elevernes læring. Derfor er det væsentligt at overveje, hvordan man på uddannelsesområdet kan anvende data.
   Oplægget omhandler et konkret praksiseksempel på, hvordan en ambitiøs evalueringskultur kan have fokus på at gøre data konkret og anvisende mod fremtidige tiltag og indsatser for den enkelte elev, for grupper af elever og i skolen som organisation.
  2. Pia Samsing Bendixen, skoleleder, Glamsbjergskolen, Mette Runge, konstitueret skoleleder og Flemming Petersen, konstitueret viceskoleleder, Assens Kommune, Elin Andersen, lektor, UCL og Heather Johannsen, adjunkt UCL.
   Læringsmålstyret undervisning
   I Assens Kommune har der fra foråret 2015 været særlig fokus på faglig pædagogisk ledelse for at imødekomme de fremtidige krav på dagtilbud og skoleområdet. I shareshoppen vil der blive sat fokus på målstyret læring og brug af data. Der vil være eksempler på, hvordan man som skoleleder kan understøtte en systematiseret brug af læringsmålstyret undervisning.
   Endvidere præsenteres kort, hvordan UCL i tæt samarbejde med Assens Kommune, har udviklet det samlede lederudviklingsforløb, der indeholdt: Introdøgn, videnrejse, diplommodul og lærings- og interventionsforløb.
   Her er særlig fokus på, hvordan inspirationer fra videnrejse og diplommodul i faglig pædagogisk ledelse bliver fulgt op og omsat til læring og praksisudvikling via PLF-møder på tværs i kommunen og interventionsbesøg i ledelsesteam på skoler og i dagtilbud.
  3. Ulla Visbech, konstitueret skolechef, Esbjerg Kommune
   Partnerskab med OPC og PLM i dagtilbud
   Esbjerg kommune har indgået en partnerskabsaftale med OPC, Toronto, og har gennem besøg i Toronto og besøg i Esbjerg fra Toronto, hentet stor inspiration til skoleudviklingen i Esbjerg. Direkte inspireret af Ontario har vi i Esbjerg fra skoleåret 15/16 etableret professionelle læringsmiljøer – kaldet PLM. Arbejdet med PLM på skoleområdet har været et så positivt værktøj, at Esbjerg kommune nu også indfører PLM i dagtilbud.
   Et andet meget positivt aftryk fra partnerskabet, har været et job swop-lederudvekslingsforløb, hvor ledere fra Esbjerg har været i Toronto for at følge en skoleleders dagligdag en uge og omvendt.
  4. Pia Kløjgård Jensen, pædagogisk konsulent, Silkeborg Kommune
   Fra kvalitetsrapport til læringssamtaler i Silkeborg Kommune
   I denne shareshop bliver du præsenteret for, hvordan vi i Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune har udviklet og gennemført læringssamtaler mellem de enkelte skoleledelser og skolechefen. Vi vil i shareshoppen sætte fokus på de rammer, som har været grundlaget for udviklingen af læringssamtalerne, hvordan vi i praksis har udført samtalerne, konsulentens rolle, skoleledelsernes evaluering af samtalerne og afslutningsvis, hvordan vi har arbejdet med målfastsættelsen i forlængelse af læringssamtalerne.
   Formen på workshoppen bliver en vekselvirkning mellem oplæg og
   dialog med deltagerne. Konkrete materialer bliver præsenteret til inspiration for deltagerne.
  5. Sanna Lassen, adjunkt, VIA
   Ledelse gennem skolens ressourcepersoner
   Faglig ledelse er i dag et nyt og spændende arbejdsfelt, som på mange skoler både involverer ledere, vejledere, koordinatorer og andre ressourcepersoner. Selvom ressourcepersoner ikke er et nyt fænomen, er der med folkeskolereformens fokus på læring kommet helt nye funktioner, roller og opgaver, som skoleledelse skal håndtere.
   Med afsæt i bogen Ledelse gennem skolens ressourcepersoner (2016) vil shareshoppen sætte fokus på forskellige perspektiver inden for emnet og diskutere muligheder og faldgruber, når skolens ressourcepersoner skal sættes i spil.
  6. Merete Gissel, skoleleder, Løjt Kirkeby Skole og Jon Sønderby, skoleleder, Lyreskovskolen i Aabenraa Kommune
   Fra undervisning til læring
   Ontarios skolevæsen er en væsentlig del af den fælles reference for skolelederne i Aabenraa Kommune, når det gælder udmøntningen af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen og reformen.
   Skolelederen og forvaltningen samarbejder med inspiration fra Ontario intenst på at flytte fokus fra økonomisk styring til pædagogisk ledelse. Kommunen har 4 principper for udmøntning af reformen og som bærende elementer i samarbejdet.
   – Fokus på progression i læring
   – Skolen ud i verden
   – Skolen er tryg, motiverende og aktiverende
   – Fælles ansvar for børnenes udvikling
   I denne shareshop kan du høre om to skolelederes forskellige oplevelser og den viden, der kom, dels via turen til Ontario, dels via de fortolkninger, som den proces samt det videre arbejde på skolerne har givet.

  12.00-12.45
  Frokost

  12.45-13.30
  Anden shareshop runde

  13.30-14.30
  Keynote speaker Bente Bjørnholt, seniorforsker, KORA
  Evaluering af indsatser i forbindelse med folkeskolereformen
  Med introduktionen af de nationale mål i folkeskolereformen er der for første gang fra nationalt niveau opsat klare mål for elevernes læring og trivsel, som skal understøttes af mere præcise og målbare resultatmål.
  I oplægget præsenteres tankerne bag resultatbaseret styring og den seneste forskning i, hvordan resultatbaseret styring bruges i praksis i den enkelte kommune og på den enkelte skole, herunder de udfordringer og muligheder der findes i forhold til at gøre resultatbaseret styring relevant og nærværende.

  14.30-?
  Afrunding og afsked

 • Målgruppe

  Konferencen er for konsulenter, lærere og ledere i folkeskolen.

Kontakt

ska480x480.jpg

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

Susanne Kaae

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 74

ska480x480.jpg