Mennesker i kajak på vandet
Friluftsvejlederuddannelsen klæder dig på til at undervise og vejlede i natur og friluftsliv. Du skal arbejde med friluftsaktiviteter i både teori og praksis.

Om Friluftsvejlederuddannelsen

 • Opbygning

  Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium (60 ECTS-point). Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for seks år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse. 

  Akademiuddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Vi anbefaler, at du starter med et af de obligatoriske moduler. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

  Uddannelsen består af følgende moduler:
  Obligatoriske moduler:
  • Basisfriluftsliv
  • Friluftsaktiviteter
  • Friluftstraditioner og pædagogiske projekter
  Valgmodul 1:
  • Speciale i klatring
  • Speciale i kajak
  • Speciale i kano
  • Sundhed
  Valgmodul 2:
  • Vinterfjeld
  • Håndværk
  • Gruppeprocesser

  Afgangsprojekt
  Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Se studieordningen for nærmere information.

  Længere nede på siden kan du se, de moduler vi udbyder netop nu. Se uddannelsens studieordning for en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

 • Indhold

  Uddannelsen til friluftsvejleder er for dig, der gerne vil varetage undervisning i eller vejledning om friluftsliv, natur, miljø og kultur for forskellige målgrupper.

  Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i skoler eller daginstitutioner, på daghøjskoler, efterskoler og højskoler, hvor det er muligt at introducere og integrere friluftsliv i undervisningen eller forskellige pasningsordninger. Uddannelsen kan også være et fundament for etablering af selvstændig virksomhed.

  Uddannelsen er en såkaldt Videregående Voksenuddannelse (VVU), og den gennemføres i samarbejde med DGI Karpenhøj.

  Dit udbytte

  • Indsigt i udvalgte aktiviteter, metoder, teorier og begreber i forhold til natur og friluftsliv
  • Viden om friluftslivets placering i en pædagogisk, historisk, kulturel, kropslig, samfunds- og sundhedsmæssig sammenhæng
  • Færdighed i at gennemføre, justere og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og med forskellige aktiviteter
  • Færdighed i at håndtere sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands
  • Kompetence til at analysere erhvervs- og professionsrelaterede problemstillinger samt reflektere over egen praksis i arbejdet med natur og friluftsliv
  • Færdighed i at samarbejde projekt- og tværfagligt og i at indgå i ledelsesteam
 • Målgruppe

  Uddannelsen henvender sig til alle, der varetager, eller gerne vil varetage undervisning i eller vejledning om friluftsliv, natur, miljø og kultur for forskellige målgrupper.
 • Adgangskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have gennemført én af følgende uddannelser:

  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse
  • Anden relevant uddannelse minimum på niveau med ovenstående

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Den relevante erhvervserfaring kan dog opnås sideløbende med gennemførsel af adgangsgivende uddannelse.

  Du skal derudover kunne vandre 10 kilometer med rygsæk og svømme 400 meter havsvømning.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

 • Sådan tilmelder du dig

  Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Herunder ser du de moduler, som vi lige nu tilbyder på friluftsvejlederuddannelsen. Vi udbyder nye moduler flere gange om året. Under hvert modul kan du se beskrivelse af modulet, tilmeldingsfrist, hvad det koster, samt hvor og hvornår det finder sted.

  Du tilmelder dig ved at klikke på det modul, du er interesseret i og benytte online tilmeldingen.

  OBS! Er du ny studerende skal du ved tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

ijs480x480.jpg

Inge Jung Steenberg

Administrativ partner

+45 87 55 19 88

Inge Jung Steenberg

Administrativ partner

+45 87 55 19 88

ijs480x480.jpg
ssk480x480.jpg

Sune Steiniche Kjær

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 82

Sune Steiniche Kjær

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 82

ssk480x480.jpg
Anette-Nymann480x480.jpg

Anette Nymann

Studievejleder

+45 87 55 18 80

Anette Nymann

Studievejleder

+45 87 55 18 80

Anette-Nymann480x480.jpg