Mød VIAs eksperter til Folkemødet på Bornholm

Folkemødet 2017 løber af stablen 15.-18. juni på Bornholm, og her kan du møde en række eksperter og debattører fra VIA. Du har også mulighed for at invitere dem med til en debat eller et netværksmøde.

En række af vores eksperter deltager i Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni 2017. Her på siden kan du se, hvad VIAs eksperter har af særlig viden og kontakte dem direkte for at lave en aftale.

Du kan invitere dem til at indgå i debatter eller møde dem til et mindre netværksmøde.

 

Mød os i Professionshøjskolernes Strandbar 
Igen i år deltager VIA sammen med landets andre professionshøjskoler i vores fælles telt Professionshøjskolernes Strandbar. Teltet ligger på Kæmpestranden i Allinge, plads J21.

Du kan se vores program på professionsdebat.dk.

 

VIA samarbejder med offentlige og private virksomheder om at udvikle dansk erhvervsliv og morgendagens velfærdssamfund.

 

Harald Mikkelsen

Harald Mikkelsen

Rektor for VIA University College

 

Kontakt:
E: hm@via.dk
T: +45 87 55 10 01

 • Kvalitet i fremtidens uddannelser
 • Uddannelsesinstitutioner som drivkraft for regional vækst
 • Praksisrettet forskning og innovation på professionshøjskolerne
 • Politiske rammevilkår

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på Twitter og LinkedIn

Erik Hygum

Erik Hygum

Direktør VIA Pædagogik & Samfund

 

Kontakt:
E: eh@via.dk
T: +45 87 55 35 25

 • Barndomsforskning
 • Pædagogik
 • Udsatte børn og unge
 • Internationalisering

Inviter mig til netværksmøder
Find mig på LinkedIn

Konstantin Lassithiotakis

Konstantin Lassithiotakis

Direktør for VIA Erhverv

 

Kontakt:
E: kl@via.dk
T: +45 87 55 40 11

 • Entreprenørskab og innovation i uddannelserne
 • Kreative uddannelser der giver job og vækst
 • Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og private virksomheder
 • Internationale studerende, uddannelseseksport og ingeniøruddannelser

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på Twitter og LinkedIn

Louise Gade

Louise Gade

Direktør for VIA Efter- og videreuddannelse

 

Kontakt:
E: loug@via.dk
T: + 45 87 55 19 99

 • Praksisrettet efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Velfærdssamfundets forandringer og deraf behov for kompetenceudvikling
 • Samskabelse og værdiskabelse for offentlige og private erhverv 
 • Strategisk udvikling, samarbejde med private fonde, vækst, ledelse, beskæftigelse og tidlig indsats 

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på Twitter og LinkedIn

Aase Lydiksen

Aase Lydiksen

Direktør for VIA Sundhed

 

Kontakt:
E: aal@via.dk
T: + 45 87 55 29 60

 • Sundhedsfaglige uddannelser - uddannelsespolitik og -ledelse
 • Professionshøjskolerne som University of Applied Science
 • Internationalisering – systemeksport, mobilitet og akademisk samarbejde
 • Innovation og entreprenørskab

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på Twitter og LinkedIn

Andreas Rasch Christensen

Andreas Rasch-Christensen

Ph.d. og forskningschef i VIA Pædagogik & Samfund

Kontakt:
E: ar@via.dk
T: +45 87 55 17 12

 • Folkeskolereformen
 • Inklusion af elever med særlige behov
 • Læreplaner på dagtilbudsområdet

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på Twitter og LinkedIn

Billede er på vej

Helle Munkholm Davidsen

Forsknings- og udviklingschef VIA Efter & videreuddannelse

Kontakt:
E: hmda@via.dk
T: +45 87 55 29 67

 • Uddannelsesforskning
 • Innovation og entreprenørskab
 • Det 21. århundredes kompetencer

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på LinkedIn

Karen Frederiksen

Karen Frederiksen

Uddannelseschef i VIA Sundhed

 

Kontakt:
E: kafr@via.dk
T: +45 87 55 29 69

 • Uddannelsespolitik og -ledelse
 • Sundhedsfaglige uddannelser, herunder tværprofessionel studieaktivitet
 • Internationalisering – bl.a. systemeksport og mobilitet 
 • Applied sciences inden for det sundhedsfaglige område

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på LinkedIn

Karen Pallesgaard Munk

Karen Pallesgaard Munk

Lektor, ph.d. og forskningsleder ved VIA Aldring & Demens

Kontakt:
E: kapm@via.dk
T: +45 20 12 79 96

 • Aldring
 • Alderdommens psykiske lidelser
 • Livslang udvikling 

Find mig på LinkedIn

Lars Peter Bech Kjeldsen

Lars Peter Bech Kjeldsen

Forsknings- og udviklingschef i VIA Sundhed

 

Kontakt:
E: lpbk@via.dk
T:+45 87 55 17 16
 • Kinæstetisk læring
 • Virtuelle læringsmiljøer
 • Videndeling og kommunikation på digitale medier
 • Nonverbal kommunikation

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på LinkedIn og Twitter

Susanne Søndergaard Hansen

Susanne S. Hansen

Områdechef i VIA Efter-og videreuddannelse

 

Kontakt:
E: suha@via.dk
T: +45 87 55 18 77

 • Ledelsesudvikling og talentudvikling
 • Offentlig styring og ledelse
 • Turismeudvikling
 • Ledelse i frivillige organisationer samt faglig ledelse
Karen Meisner

Karen Meisner Christensen

Chefkonsulent VIA Pædagogik & Samfund

 

Kontakt:
E: kamc@via.dk
T: +45 87 55 30 39

 • Uddannelsespolitik
 • Interessevaretagelse på uddannelsesområdet
 • Strategisk og politisk kommunikation

Inviter mig til netværksmøder
Find mig på LinkedIn og Twitter

Martin Hansen

Martin Hansen

Chefkonsulent for VIA Erhverv

 

Kontakt:
E: mh@via.dk
T: +45 87 55 48 02

 • Kreative erhverv
 • Uddannelsesudvikling- og Policy
 • Entreprenørskab

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på LinkedIn

Mette Villekær

Mette Villekær

Sekretariatschef VIA Efter & videreuddannelse

 

Kontakt:
E: meos@via.dk
T: +45 87 55 18 30

 • Strategisk funding – private fonde og offentlige puljer
 • Public affairs i en uddannelseskontekst
 • Strategisk kommunikation, forandringsledelse og -processer
 • Agilitet og grænsekrydsende ledelse og processer

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på LinkedIn og Twitter

Søren Boy Larsen

Søren Boy Larsen

Uddannelsesleder i VIA Efter- og videreuddannelse

 

Kontakt:
E: sobl@via.dk
T: +45 87 55 19 78

 • Ledelse i skole og dagtilbud
 • Ny velfærd
 • Organisationsudvikling
 • Offentlig forvaltning og administration

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på LinkedIn

Lisbeth Katborg Bjerre

Lisbeth Katborg Bjerre

Chef for Kommunikation & Internationalisering

 

Kontakt:
E: likb@via.dk
T: +45 87 55 14 21

 • Strategisk kommunikation i et uddannelsesperspektiv 
 • Internationale relationer
 • Branding, kampagner og digitale løsninger målrettet unge
 • Den optimale brugerrejse for uddannelsessøgende

Inviter mig til debatter, netværksmøder m.m.
Find mig på Twitter og LinkedIn