VIA Byggetekniker

En uddannelse som byggetekniker er din korte vej til byggebranchen

VIA Byggetekniker

Erhvervsakademiuddannelse

Vil du lære at planlægge byggerier? Og vil du have en bred forståelse for byggeriets forskellige faser? Så bliv byggetekniker!

Om uddannelsen

 • Fakta

  Titel: Byggetekniker

  Varighed: 2 år

  Studiestart: August og februar

  Uddannelsesbyer: Holstebro, Horsens og Aarhus

  Praktiksteder: Producenter af byggekomponenter og håndværks- eller entreprenørvirksomheder

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordningerne for uddannelsen.

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker om VIAs uddannelser

   

 • Optagelse

  Uddannelsen til VIA Byggetekniker har frit optag, hvis du opfylder optagelseskravene

  På byggeteknikeruddannelsen er du garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Kvote 1 og 2

  Du kan søge ind på byggeteknikeruddannelsen både via kvote 1 og kvote 2 – adgangskravene er de samme.

  Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du har en erhvervsuddannelse som: 

  • Murer (trin 2)
  • Anlægsstruktør
  • Brolægger
  • Bygningsstruktør
  • Elektriker (bygningsautomatik)
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • Snedker
  • Teknisk designer  
  • Vvs-uddannelsen.

  Har du en anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk og matematik på niveau C, er du ligeledes garanteret en studieplads.

  Adgangsgivende eksamener

  Du kan også blive optaget på uddannelsen, hvis du har en af følgende adgangsgivende eksamener:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)  
  • 1-årigt Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Søg optagelse frem til studiestart

  Vi optager studerende frem til studiestart. Men er den officielle ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2 overskredet får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Det betyder dog IKKE, at du ikke er optaget. Du vil i stedet for modtage et gældende brev fra VIA University College vedrørende din optagelse.

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt). Kontakt studievejleder hvis det er aktuelt.

  Har du en faglig uddannelse og erhvervserfaring indenfor det byggetekniske område, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens sjette semester.

  Studiestart to gange om året

  Du kan begynde på VIA Byggetekniker har både i august og februar.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Vil du lære at håndtere byggeprojekter?  

  På uddannelsen til VIA Byggetekniker får du undervisning, der kombinerer teori og praksis, og du kommer både til at arbejde individuelt og i grupper.

  De tre første semestre på uddannelsen er identiske med de tre første semestre på uddannelsen til VIA Bygningskonstruktør.

  1. semester - grund og hus 1-2 plan

  Det overordnede tema for 1. semester på uddannelsen til VIA Byggetekniker er "grund og hus i 1 - 2 plan". Projektarbejdet er den dominerende arbejdsform og skal gennemføres som gruppearbejde med udgangspunkt i faglige oplæg fra bl.a. ingeniører, arkitekter og landinspektører.

  2. semester - grund og hus 2–3 plan

  Det overordnede tema for 2. semester på uddannelsen er "grund og hus i 2 - 3 plan". Projektarbejdet er som på 1. semester den dominerende arbejdsform og skal gennemføres som gruppearbejde.

  3. semester - industrialiseret byggeri

  Det overordnede tema for 3. semester på uddannelsen til byggetekniker er "industrialiseret byggeri". I semestret deltager du sammen med studerende fra andre uddannelser i tre innovationsuger, hvor I skal arbejde innovativt og kreativt.

  4. semester – praktik og afgangsprojekt

  På 4. semester på uddannelsen til VIA Byggetekniker skal du i praktik samt udarbejde et afgangsprojekt, som samtidig er din eksamensopgave.

  Du kan vælge mellem to professionsretninger: producentretningen eller udførelsesretningen.

  Producentretningen sigter mod ansættelse hos producenter eller leverandører af byggekomponenter og byggevarer. 

  Udførelsesretningen sigter mod ansættelse hos arkitekter eller i håndværks- og entreprenørvirksomheder.

  Læs mere

  Læs mere om uddannelsens opbygning i studieordningen:

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet

  På uddannelsen til VIA Byggetekniker skal du på 4. semester 10 uger i praktik i en virksomhed. Her får du brugt din teoretiske viden i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet byggetekniker.

  Praktikopholdet kan samtidig blive afsættet til dit afgangsprojekt, som du kan udarbejde i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Du er berettiget til SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  Byggeteknikeruddannelsen har kontakt til bl.a. en række håndværksmestre, entreprenører og producenter af byggeelementer. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med netop det, du interesserer dig mest for.


 • Job og karriere

  Byggeteknikere får spændende jobs

  Som byggetekniker bliver du byggepladsens samlende led. Du får kompetencerne til at diskutere de overordnede principper i byggeriet med arkitekter og bygherrer. Samtidig bliver du håndværkernes sparringspartner, når de skal løse tekniske udfordringer eller skal vælge materialer.

  Med en uddannelse som VIA Byggetekniker kan du finde arbejde i mange typer virksomheder med tilknytning til byggebranchen – typisk hos arkitekter, entreprenører, håndværksmestre eller producenter af byggeelementer.

  Du kan læse videre til bygningskonstruktør

  Med en byggeteknikeruddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig bygningskonstruktør.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På VIA Campus Horsens har vi et karrierecenter, som hjælper dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del arbejdslivet. De rådgiver dig om dine muligheder, om løn og om ansættelsesforhold og de arrangerer bl.a. Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

  Læs mere om Career Service Centre, og hvordan de kan hjælpe dig.

 • Internationale muligheder

  Vil du have en international oplevelse med din uddannelse?

  Som studerende på byggeteknikeruddannelsen kan du vælge at tage på praktikophold i udlandet. Det giver dig kompetencerne til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse.

  Det internationale studiemiljø på VIA Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, giver dig et godt afsæt, hvis du ønsker at arbejde i udlandet. For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Kontakter i hele verden

  Hvis du vil til udlandet, har vi på VIA Byggeteknikeruddannelsen og VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden.

  Career Service Centre på VIA Campus Horsens kan også hjælpe dig med at skabe kontakter til internationale virksomheder eller danske virksomheder, der arbejder på projekter i udlandet.


 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os på byggeteknikeruddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen

  Kontakt uddannelserne

  VIA Byggetekniker 
  Campus Horsens 
  T: +45 87 55 40 00
  E: horsens@via.dk

  VIA Byggetekniker
  Campus Holstebro 
  T: +45 87 55 41 04
  E: holstebro@via.dk

  VIA Byggetekniker
  Campus Aarhus C 
  T: + 45 87 55 40 70
  E: stpo@via.dk