Studerende på VIA Produktionsteknologuddannelsen

Vil du være problemløser og idémager i industri- og produktionsvirksomheder?

VIA Produktionsteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

På uddannelsen til VIA Produktionsteknolog lærer du driftsteknisk ledelse og at udvikle produkter. Du kommer bl.a. til at arbejde med produktion, salg og indkøb i samarbejde med forskellige industrivirksomheder.

Om uddannelsen

 • Fakta

  Titel: Produktionsteknolog AK

  Varighed: 2 år

  Studiestart: August og februar

  Uddannelsesby: Horsens

  Praktiksteder: I industri- og produktionsvirksomheder

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk.  Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.
  Som hovedregel får du løn under praktik. Der kan dog være undtagelser.

  Studieordning: Se studieordninger.

  Mere information

 • Optagelse

  Der er frit optag på produktionsteknologuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene.

  Du er garanteret en studieplads på produktionsteknologuddannelsen, hvis du opfylder adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Studiestart to gange om året

  Uddannelsen til VIA Produktionsteknolog har studiestart både i august og februar.

  Studiestart i februar

  Hvis du søger ind på uddannelsen til studiestart i februar skal du benytte ansøgningsskemaet på siden med ledige pladser. Siden bliver åbnet i slutningen af juli.

  Studiestart i august

  Du skal søge gennem Kvote 1 eller kvote 2.

  Adgangskrav

  Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve og have gennemført en erhvervsuddannelse for at søge ind.

  Ansøgningsfrister for Kvote 1 og Kvote 2

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.
  Søg ind helt frem til studiestart

  Vi optager studerende helt frem til studiestart. Men er den officielle ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2 overskredet, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Det betyder dog IKKE, at du ikke er optaget. Du vil i stedet for modtage et gældende brev fra VIA University College vedrørende din optagelse.

  Søg individuel kompetencevurdering

  Du kan få en individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til VIA Produktionsteknologuddannelsen. Det betyder, at du kan få anerkendt relevante kompetencer, som du har fået fra arbejdslivet eller tidligere uddannelser.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på produktionsteknologuddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning, er det dig eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  På uddannelsen til VIA Produktionsteknolog lærer du teorierne gennem projektarbejde.

  De teoretiske værktøjer der indgår i undervisningen, får du først og fremmest præsenteret gennem konkrete opgaver og cases fra virksomheder. Du får praktisk orienteret undervisning på klasseniveau – ikke forelæsninger.

  Indhold, struktur og specialisering

  I de to første semestre på produktionsteknologuddannelsen får du undervisning, der har fokus på de grundlæggende fag- og kerneområder. På tredje semester skal du vælge din specialisering, og på fjerde semester skal du i praktik og skrive dit afgangsprojekt.

  1. og 2. semester: Grundlæggende fag- og kerneområder 

  På 1. og 2. semester får du undervisning, der har fokus på de grundlæggende fag- og kerneområder. Det er bl.a. tegneprogrammer, matematik, konstruktion, virksomhedsteknik, miljølære, naturlære og automatik.

  I slutningen af 2. semester skal du vælge specialisering. Du kan vælge imellem to specialeretninger.

  Speciale: Produktudvikling

  På produktudviklings-specialet får du kompetencerne til at gennemføre konstruktions og udviklingsopgaver. Samtidig lærer du at dokumentere konstruktionerne med henblik på produktion.

  Speciale: Produktions- og procesoptimering

  På produktions- og procesoptimerings-specialet får du kompetencerne til at varetage opgaver på tværs af en virksomheds værdikæde. Samtidig lærer du at foretage en optimering af en virksomheds produktions- og procesapparat.

  3. semester: Specialisering 

  På 3. semester skal du arbejde med den specialeretning, som du har valgt i slutningen af 2. semester.

  Du får både undervisning, hvor du har mulighed for at fordybe dig i dit specialeområde, og du kommer til at arbejde med et tværfagligt projekt.

  4. semester: Praktik og hovedopgave 

  På fjerde semester skal du i praktik i den første halvdel af semestret. Du kan komme i praktik i både Danmark eller udlandet - typisk vil det være i en industri- eller produktionsvirksomhed.

  Dit praktikophold er samtidig indledningen til dit afsluttende afgangsprojekt, som du kan skrive i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Mere information

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet.

  På uddannelsen til VIA Produktionsteknolog skal du i første halvdel af uddannelsens fjerde semester i praktik hos enten en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet produktionsteknolog. 

  Praktikopholdet bliver samtidig afsættet til dit afslutningsprojekt, som du kan skrive i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Får du ikke løn, så kan du søge om SU. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet.

  Find det rigtige praktiksted

  VIA Produktionsteknolog har kontakt til en række industri- og produktionsvirksomheder. Det kontaktnet kan hjælpe dig til at finde en virksomhed, der arbejder med det, du interesserer dig for.

 • Job og karriere

  Produktionsteknologer har mange jobmuligheder.

  Med en uddannelse som produktionsteknolog er det dig, der kan løse opgaver inden for udvikling og konstruktion af produkter, optimering og styring af produktion/lager eller teknisk salg og indkøb. Derfor har du også rigtig mange jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

  Det er virksomheder af alle størrelser, der ansætter produktionsteknologer. I mindre virksomheder vil du typisk få arbejde som konstruktør, værkfører, indkøber eller sælger. I større virksomheder som produktchef, kvalitetschef, produktionstekniskleder, logistikchef eller projektleder.

  Læs videre 

  Som færdiguddannet produktionsteknolog kan du tage en overbygning i Produktudvikling og Teknisk integration.

  Du kan også søge om at få merit til Maskiningeniøruddannelsen. For at få merit skal du have gennemført undervisningen i matematik på A-niveau.

  Få hjælp til din fremtidige karriere

  På VIA Campus Horsens har vi et karrierecenter (Career Service Centre), som hjælper dig med overgangen fra at være studerende til arbejdslivet.

  De rådgiver dig både om dine muligheder, om løn og ansættelsesforhold og de arrangerer bl.a. Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • Internationale muligheder

  Du kan komme til udlandet i praktik.

  Som studerende på produktionsteknologuddannelsen kan du vælge at tage dit praktikophold i udlandet. Det giver dig kompetencerne til at arbejde i udlandet efter endt uddannelse.

  Det internationale studiemiljø på VIA Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, kan også være et godt afsæt til at arbejde i udlandet. For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Praktik i udlandet

  Du skal i praktik på uddannelsens tredje semester. Praktikopholdet varer et halvt semester og kan foregå i alle typer af industri- eller produktionsvirksomheder. 

  På VIA Produktionsteknolog har vi kontakter rundt om i verden. Men også Career Service Centre på VIA Campus Horsens kan hjælpe dig med at skabe kontakter, ligesom der er en praktikkoordinator på uddannelsen.

 • Studieliv

  På VIA Produktionsteknolog bliver du en del af et socialt og internationalt studiemiljø med flotte faciliteter.

  VIA Campus Horsens har et studiemiljø med mange forskellige aktiviteter. Der er bl.a. studenterbaren, og den nye store idrætshal hvor VIA Sports Club arrangerer, at du kan dyrke alt fra badminton til mixed martial arts. De Studerendes Råd sørger desuden for, at der bliver afholdt filmaftner, fester og meget andet.

  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Før dine idéer ud i livet

  Hvis du vil arbejde med innovation, eller har du en vild idé, som du vil leve ud i livet, kan du gøre det i samarbejde med VIA Studentervæksthuse. Her bliver du en del af et entreprenant miljø, hvor mange studerende har oprettet små virksomheder.

  VIA blev i 2014 kåret til Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution.

  Tæt på erhvervslivet

  Vitus Bering Innovation Park er en del af VIA Campus Horsens. Virksomhederne i innovationsparken er med til at skabe et godt samspil mellem de studerende, uddannelserne og erhvervslivet. I praksis betyder det, at mange projekter bliver til i et samarbejde mellem virksomhederne og de studerende.

  Det tætte samarbejde gør, at du får mulighed for at få en god forståelse for, hvad det helt konkret kræver at gøre en virksomhed til en succes.

  Nye kollegieboliger

  Hvis du mangler et sted at bo, kan du søge om en lejlighed i Campus Student Village, der ligger lige ved siden af Campus Horsens.

  Du kan også finde en bolig i ungdomsbyen Kamtjatka. Kamtjatka har plads til 300 unge, og er beliggende tæt på Horsens centrum.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge VIA Produktionsteknologuddannelsen.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Produktionsteknolog
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens

  T: +45 87 55 40 00
  E: horsens@via.dk 

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 07:30 – 15:30
  Fredag kl. 07:30 – 14:30

  Find vej

Vil du vide mere?

Chris Allan Kragh er uddannet produktionsteknolog

Chris Allan Kragh er uddannet produktionsteknolog

Chris Kragh arbejder hos Smurfit Kappa som teknik- og kvalitetskoordinator.

Studerende Campus Horsens

Virksomhederne vil have produktionsteknologer

Produktionsteknologerne har den nyeste viden med sig på arbejdsmarkedet.
Morten Wichmann på sin arbejdsplads

Morten skabte sit eget job

Morten Wichman brugte både sin praktik og sit eksamensprojekt til at skaffe sig et job.