Communication and Media Strategy

Specialeretning på Design & Business uddannelsen

Lær at kommunikere, planlægge og gennemføre kampagner, der rammer målgruppen. Få indsigt i de nyeste kommunikationsformer og medier og lær at formidle dine budskaber.

Om specialet

 • Indhold og fag

  Communication & Media Strategy er et speciale på uddannelsen til professionsbachelor i Design og Business. 

  Specialet er en overbygning på 1½ år og udbydes i Aarhus på dansk og i Herning på engelsk. 


  Under uddannelsen lærer du at arbejde professionelt med kommunikation inden for de kreative erhverv. Du opnår kompetencer, så du selvstændigt kan lede og udvikle virksomhedens kommunikationsstrategi. Du lærer om de nyeste trends inden for kommunikation og medier og bliver i stand til at kunne formidle budskaber på en interessant og vedkommende måde versioneret til forskellige medier - online såvel som offline. 

  Du lærer også at arbejde med eksempelvis virksomhedens hjemmeside og skrive tekster. Du kan agere og arbejde specifikt med hvilke strategier, der skal lægges inden for de sociale medier, som er og stadig bliver en større del af mange virksomheders kommunikationsstrategi.

  Fag

  På professionsbachelor-uddannelsen har vi fokus på, at specialedelen og valgfag skal styrke dine kompetencer specifikt inden for Communication & Media Strategy.
   
  Virksomhedspraktikken på studiets 6. semester vil også give dig mulighed for at afprøve den teori og praksis, du har lært på uddannelsen. 
    

  Samtidig har vi fællesprojekter, som skal videreudvikle samarbejdet mellem design og business. Målet er, at du får en dybere indsigt i dine medstuderendes fagområder og udvikler evnen til at samarbejde. 

 • Job og karriere

  Med speciale i Communication & Media Strategy bliver du uddannet til at kunne varetage forskellige arbejdsopgaver inden for kommunikationsfeltet - både strategisk og praktisk.

  Strategisk kan du identificere kommunikationsmuligheder i form af hvilke budskaber, der er relevante, og hvordan de bliver kommunikeret ud til målgruppen. Du kan spotte trends inden for kommunikation og medier og pege på nye muligheder, for at virksomheden kan kommunikere til de forskellige interessentgrupper.

  Udover at kunne udvikle kommunikationsstrategier bliver du også i stand til at producere forskellige kommunikationsrettede aktiviteter som fx pressemeddelelser og øvrige tekster til diverse medier. Du har også mulighed for at ende i en specialiseret stilling med fx ansvar for virksomhedens hjemmeside eller kommunikationsstrategien på de sociale medier. 

  Videreuddannelse

  Vi har samarbejdspartnere på universiteter i Holland, England, Skotland m.fl. Der er forskellige adgangskrav til universiteterne, og nogle steder kan du få merit for din nuværende uddannelse. Hvis du drømmer om at læse videre, kan du kontakte vores studievejledning eller studievejledningen ved det universitet, du ønsker optagelse på.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  VIA Design
  Birk Centerpark
  DK-7400 Herning

  T: +45 87 55 05 00
  E: herning@via.dk

  VIA Design
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  T: +45 87 55 05 00
  E: herning@via.dk

   

Få mere inspiration

viacommunication

#viacommunication

Se billeder fra Instagram og følg med i studielivet på Communication & Media Strategy.

Marie Evers Pedersen har studeret kommunikation og mediestrategi på VIA

Fra designdrøm til social medieekspert på DR Sporten

Marie Evers Pedersen har både læst til designer samt kommunikation og mediestrategi på VIA. I dag er hun social medieekspert på DR Sporten.
Studerende arbejder ved computer

Træd i karakter

Studerende på Design & Business har i to uger arbejdet med alt fra foto til tekst og opsætning af et online magasin.