Ung fyr der sejler

VIA Elitesport hjælper studerende der dyrker sport på eliteplan

Læs om VIAs tilbud til elitesportsudøvere

Er du i elitesportsudøver, og vil du samtidig gerne tage en videregående uddannelse? Så kan VIA Elitesport måske hjælpe dig med at kombinere uddannelse med dine sportslige ambitioner.

Om VIA Elitesport

 • Hvad er VIA Elitesport?

  VIA har indgået en aftale med Team Danmark om gensidig støtte og vejledning for at fremme de studerendes muligheder for at kombinere elitesport og uddannelse.

  Team Danmark har i en årrække haft fokus på, at smidigheden i danske elitesportsudøveres uddannelsesmæssige rammer ikke har matchet deres internationale konkurrenters. Derfor har Team Danmark gennemført forskellige initiativer, bl.a. i samarbejde med ministerier, uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner og private virksomheder. 

  VIA Elitesport vil optimere elitesportsudøveres muligheder for at forfølge deres sportslige ambitioner uden at miste muligheden for uddannelse og en karriere ved siden af sporten. 

  VIA viser med etableringen af VIA Elitesport, at de sportslige hensyn, som elitesportsudøvere nødvendigvis må udvise for at komme til tops i sporten, ikke nødvendigvis ødelægger muligheden for at gennemføre en uddannelse indenfor en fornuftig tidsramme. Løsningen er hjælp til studieplanlægning og fleksible rammer i uddannelsen.

 • Hvad kan VIA Elitesport hjælpe med?

  VIA Elitesport kan hjælpe dig med rådgivning, vejledning og støtteordninger.

  Selv om konflikter mellem studier og elitesport ofte kan undgås med planlægning og oplysning, så kan det sportslige pres i perioder være af en karakter, som kræver studieadministrativ fleksibilitet. 

  Denne fleksibilitet fritager ikke den studerende for de krav der stilles i forhold til studiets gennemførelse, men betyder at opgaver kan, og skal, gennemføres efter forudgående aftale med den studerendes underviser, studievejleder og evt. i vejledende samarbejde med VIA Elitesport. 

  Rådgivningen i VIA Elitesport gennemføres derfor hovedsageligt med udgangspunkt i en eller flere af de følgende områder: 

  • Aftalen gælder som udgangspunkt kun elitesportsudøvere med Team Danmark støtte (i enkelte tilfælde elitesportsudøvere i den internationale elite der udøver deres sport i forbund der ikke direkte modtager Team Danmark støtte). 
  • Studievalg og -planlægning med henblik på produktion af et studieprogram baseret på klare og realistiske mål. 
  • Oplysning om den enkelte studerendes muligheder for at blive godkendt til et studieforløb i samarbejde med VIA Elitesport. (Sideløbende med godkendelsen gennemføres en studiesamtale med lokal studievejleder og evt. VIA Elitesports Projektkoordinator). 
  • Administrativ hjælp - eksempelvis i forbindelse med flytning/ændring af eksamen, dispensationer, merit og udskydelse af tidsfrister. 
  • Personlige støtteordninger, eller etablering af forløb med supplerende undervisning (kun Team Danmark godkendte studerende).
 • Kriterier for optagelse

  Du skal opfylde en række kriterier for at blive en del af VIA Elitesport.

  Du kan blive en del af VIA Elitesport, hvis du opfylder følgende kriterier: 

  • Du er studieaktiv på en af VIAs uddannelser (eller på vej til optagelse)
  • Du er elitesportsudøver på højeste nationale eller internationale niveau
  • Din elitesport optager en væsentlig del af din tid
  • Du opfylder gældende optagelseskrav til den uddannelse du søger optagelse på
  • Din ansøgning om at blive en del af VIA Elitesport, skal bedømmes positiv som en betingelse for optagelse
  • Du skal, når du er godkendt af VIA Elitesport og optaget på din uddannelse, hvert år genansøge om forlængelse af din godkendelse
  • Du skal gennem din klub eller dit forbund modtage støtte fra Team Danmark. (I enkelte tilfælde kan studerende der tilhører den internationale elite i et forbund der ikke modtager støtte fra Team Danmark dog også blive godkendt).

  Modtager du ikke støtte fra Team Danmark?

  Læs retningslinjer for støtte til elitesportsudøvere der ikke modtager støtte gennem Team Danmark

  Guidelines for supporting elite athletes not receiving support from Team Danmark

  Read our guidelines in English

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om VIA Elitesport.

  Uddannelser på Campus Aarhus C 

  Tue Fisker
  Koordinator
  T: +45 87 55 30 88
  E: tf@via.dk

  Uddannelser på Campus Herning

  Søren Rosted Bang
  Studievejleder
  T: +45 8755 0560
  E: srb@via.dk

  Uddannelser på Campus Holstebro

  Elsebeth Hovmøller Christensen 
  Studie- og praksiskoordinator
  T: +45 87 55 23 72
  E: ehc@via.dk

  Uddannelser på Campus Horsens

  Marlene Sand
  Studievejleder
  T: +45 87 55 43 20
  E: msa@via.dk 

  Uddannelser på Campus Silkeborg

  Jens Giehm
  Studievejleder
  T: +45 22 47 87 17
  E: jgm@via.dk 

  Uddannelser på Campus Århus N

  Lene Grønkjær
  Studievejleder
  T: +45 87 55 23 07
  E: lgg@via.dk 

  Uddannelser på Campus Viborg

  Charlotte Troelsen 
  Studie- & Karrierevejleder 
  T: +45 87 55 37 23
  E: ctr@via.dk

  Du kan også kontakte studievejlederen på den uddannelse, du er interesseret i at blive optaget på. 

  Find studievejlederne her