International Class and Teacher Education

Drømmer du om at undervise?

VIA Læreruddannelsen

Professionsbachelor

Vil du undervise børn og unge? Vil du samarbejde med lærere og forældre, og har du lyst til at løse konflikter og arbejde med ledelse? Så er læreruddannelsen noget for dig!

Om uddannelsen

 • Fakta

  Læreruddannelsen er mere end undervisning. Uddannelsen handler også om ledelse, samarbejde og konfliktløsning. 

  Læreruddannelsen er for dig, som vil undervise børn og unge, og som har lyst til at lede en klasse og organisere undervisningen. Under uddannelsen lærer du, hvordan du kan samarbejde med kolleger og forældre, og hvordan du kan løse konflikter mellem mennesker.

  Grundfaglighed og praktik

  På læreruddannelsen får du en grundfaglighed inden for pædagogik og undervisning. Du kommer i dybden med fag, som du gerne vil undervise i, og du kommer i praktik og møder børnene og kollegerne på lærerværelset.

  I praktikken får du mulighed for at prøve din teori af i praksis. Her kan du blive bedre til at undervise og skabe dine egne erfaringer.

  Delvis netuddannelse

  Hvis du har travlt til hverdag, eller hvis du bor langt væk, kan du tage din læreruddannelse som delvis netuddannelse.
  Læs om VIA Læreruddannelsen (NET)

  Meritlæreruddannelse

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser. 
  Læs om meritlæreruddannelsen

  Økonomi

  Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Læs mere

  Fakta om VIA Læreruddannelsen

  Titel
  Professionsbachelor som lærer
  Varighed
  4 år
  Studiestart
  August. I Silkeborg, Skive og Nørre Nissum også i februar. 
  Uddannelsesbyer
  Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus
  Undervisningssprog
  Dansk
 • Optagelse

  Du kan søge ind på læreruddannelsen, hvis du fx har en studentereksamen, hf eller en erhvervsuddannelse.

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.
  Se undervisningsfagene og kravene til dem

  Kvote 1

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1.

  Kvote 2

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et adgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal ikke sende en motiveret ansøgning. Dine kvalifikationer bliver vurderet til optagelsessamtalen.

  Læs om optagelsessamtalen

  Nåede du ikke at søge ind i kvote 2?

  Hvis du søger ind på VIA Læreruddannelsen efter kvote 2 fristen den 15. marts, og har du ikke et gennemsnit på mindst 7 fra din adgangsgivende eksamen, kan du ikke søge om optagelse igennem kvote 1 den 5. juli.

  Du kan nu vælge at søge ind igennem kvote 2 til næste år inden den 15. marts, eller du kan tjekke vores liste med ledige pladser fra 30. juli. Her kan du se, om der er ledige pladser på en af VIAs 4 læreruddannelser.

  Kontakt en studievejleder på en af VIAs læreruddannelser 

  Individuel kompetencevurdering

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet.;

  Du bliver vurderet ud fra nedenstående kriterier. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale.

  Kriterier:

  1) Du har en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 3 års varighed

  2) Du har bestået mindst 3 gymnasiale fag på det niveau, der giver adgang til læreruddannelsens undervisningsfag. Mindst ét af disse fag skal være adgangsgivende til dit første undervisningsfag.

  Læs om undervisningsfagene

  Hvis du har et særligt fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), kan du kontakte uddannelsen for at høre nærmere.

  Læs mere om individuel kompetencevurdering

  Meritlæreruddannelsen

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser.
  Læs om Meritlæreruddannelsen

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  På Læreruddannelsen i Nørre Nissum, Silkebog og Skive kan du også søge optagelse om vinteren.

  Studiestart

  August i Nørre Nissum, Silkeborg, Skive og Aarhus
  Februar i Nørre Nissum., Silkeborg og Skive. 

  Find den præcise dato for din studiestart

  Har du spørgsmål?

  Kontakt en studievejleder på de enkelte uddannelser:

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.
  Se moduler og undervisningsfag på læreruddannelsen

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag du kan få i de fire uddannelsesbyer.
  Læs om undervisningsfag

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

 • Trainee-læreruddannelsen

  Tag læreruddannelsen som trainee og arbejd på en skole under uddannelsen

  Traineelæreruddannelse er en skolebaseret læreruddannelse, der giver dig mulighed for at arbejde på en skole, mens du uddanner dig til lærer. Du får erfaring med lærerarbejdet, samtidig med at du deltager i undervisningen på læreruddannelsen.

  I VIA Læreruddannelsen kan du vælge mellem tre forskellige traineeuddannelser:

  Trainee-netbaseret (Nørre Nissum)

  Trainee-merit (Silkeborg)

  Trainee-praksisbaseret (Skive)

  Hvem er målgruppen?

  Traineelæreruddannelsen er for mange forskellige målgrupper. Det kan være, at du har en uddannelse i forvejen, eller du har erhvervserfaring fra skoler eller andre job

  Det kan være, at du har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov

  Eller du har andre talenter eller kompetencer, der er interessante i folkeskolen.

  Samme kvalifikationer

  Traineelæreruddannelsen følger samme bekendtgørelse som den almindelige læreruddannelse. Du skal til de samme prøver og opnår de samme kvalifikationer. 

  Læs mere om traineelæreruddannelsen i VIA

 • Praktik

  I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du uddanner dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer. 

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, tredje og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold.

 • Job og karriere

  Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Højskoler
  • Voksenundervisning
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Sociale institutioner
  • Skoleforvaltninger
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder blandt andet diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • Internationale muligheder

  Filippinerne, Singapore, Grønland eller England? Som lærerstuderende i VIA kan du komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

 • Kontakt

  Kontakt læreruddannelserne.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelserne

  Læreruddannelsen Nørre Nissum
  Svinget 5
  Nørre Nissum
  DK-7620 Lemvig

  T: +45 87 55 32 55
  E: lin@via.dk

  Læreruddannelsen Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  T: +45 87 55 31 00
  E: lisil@via.dk

  Læreruddannelsen Skive 
  Dalgas Allé 20
  DK-7800 Skive

  T: +45 87 55 32 00
  E: liski@via.dk

  Læreruddannelsen Aarhus
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  T: +45 87 55 30 00
  E: lia@via.dk

  Læs mere