Pædagogisk arbejde

Kom og hør om meritpædagoguddannelsen i både Viborg og Aarhus

VIA Meritpædagoguddannelsen

Professionsbachelor

Har du fem års erfaring  med pædagogisk arbejde? Vil du bruge din pædagogiske erfaring i din uddannelse? Så er uddannelsen til meritpædagog noget for dig!

Om merituddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor som pædagog

  Varighed: 3 år.

  Første studieår er fuldtidsstudie, mens andet og tredje år er tilrettelagt som deltidsstudie.

  Se, hvordan studiet er tilrettelagt under det enkelte udbudssted:

  Studiestart:

  • Viborg og Aarhus: 1. september
  • Horsens: 1. februar

  Uddannelsesbyer: 

  • Horsens
  • Viborg
  • Aarhus

  Undervisningssprog: Dansk. 

  Økonomi: Du kan søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) på svu.dk

  Studieordning:
  Se aktuel studieordning (pdf)

  Se tidligere studieordninger for pædagoguddannelsen

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

 • Opbygning

  Du får mulighed for at bruge din pædagogiske erfaring på merituddannelsen.

  Merituddannelsen følger samme studieordning og stiller samme krav som til den almindelige pædagoguddannelse, men er tilrettelagt, så du kan bruge din pædagogiske erfaring.

  Du vil have mulighed for at arbejde med dine egne pædagogiske erfaringer og undersøge andre former for pædagogisk praksis i de forskellige undervisningsforløb. Uddannelsen består af to dele. 

  Pædagogens grundfaglighed

  Området består af uddannelsens seks første moduler og en praktik, som er placeret på 2. semester.

  Forløbene skal bidrage til at give dig et indblik i uddannelsens bredde og beskæftigelsesområder uden for dit specialiseringsområde.

  Derfor skal du i praktik inden for et område, hvor du ikke har din primære pædagogiske erfaring fra. 

  Specialiseringen

  Specialiseringsdelen begynder efter afslutningen af modul 6 på tredje semester. Der er tre specialiseringsområder i uddannelsen, nemlig Dagtilbudspædagogik, Skole-fritidspædagogik samt Social- og specialpædagogik. 

  Da du får merit for de to specialiseringspraktikker, skal du specialisere dig inden for det område, du har fået merit for. 

  Specialiseringsdelen består af seks moduler samt bachelorperioden med tilhørende kort undersøgelsespraktik, der kan tage sit udgangspunkt i dit ansættelsessted eller et praktiksted indenfor dit område.

  Om undervisningen

  Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fuldtids- og deltidsstudie. Første år er fuldtidsstudie, mens andet og tredje studieår er deltidsstudie.

  Du skal have orlov fra dit arbejde det første år, men det er ikke et krav, at du skal være i arbejde, når du søger. 

  I VIA kan du tage meritpædagoguddannelsen i Horsens, Viborg og i Aarhus.

  Uddannelsen i Viborg

  I Viborg er uddannelsen netbaseret.

  På pædagoguddannelsen i Viborg kan du tage meritpædagoguddannelsen som netbaseret uddannelse.

  Det betyder, at studieaktiviteterne fordeler sig på samlinger, hvor du møder frem på Campus Viborg en til tre gange pr. måned af 2 dage. Og at du i mellem samlingerne arbejder netbaseret.

  Det kan foregå individuelt eller i studiegrupper med vejledning, undervisning og facilitering fra medstuderende og/eller undervisere.

  Merituddannelsen kan i perioder være tilrettelagt som samlæsning med nethold og/eller den almindelige pædagoguddannelse.

  Uddannelserne i Horsens og Aarhus

  I Aarhus og Horsens foregår uddannelsen på særlige merithold.

  På første studieår skal du have studieaktivitet alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper m.v.

  På andet og tredje studieår foregår undervisningsaktiviteterne på to faste ugedage, og du får rig lejlighed til at inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.

 • Optagelse

  På merituddannelsen udnytter du din erfaring fra pædagogisk arbejde.

  Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der har arbejdet mindst fem år på fuld tid inden for det pædagogiske arbejdsområde. I fx dagtilbud, arbejde med kriminelle unge, plejehjem med demente, psykiatrien eller noget helt femte.

  Erfaringen giver dig merit for de to lønnede praktikker, så uddannelsen kun tager tre år.

  Der kan ikke dispenseres fra de 5 års erhvervserfaring. Opfylder du ikke betingelserne fra de almindelige optagelseskrav, skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

  Udover erhvervserfaring skal du opfylde de samme optagelsesbetingelser som på pædagoguddannelsen.
  Læs om pædagoguddannelsen

  Hvor kan jeg tage uddannelsen?

  Du kan tage din uddannelse i Horsens, Viborg og Aarhus.
  I Viborg er uddannelsen en netbaseret uddannelse.

  Viborg og Aarhus

  Der er et årligt optag med studiestart 1. september.

  Horsens

  Der er optag med studiestart 1. februar 2018. Ring og hør nærmere - 87 55 36 65

 • Økonomi og deltagerbetaling

  Merituddannelsen følger loven om åben uddannelsen, derfor er der deltagergebyr på uddannelsen.

  Meritstudiet tilrettelægges under Lov om Åben Uddannelse, hvor der kun ydes delvis finansiering af udgifterne til uddannelsen fra Undervisningsministeriet. Derfor opkræves et deltagergebyr fra den studerende.

  Gebyrets størrelse fastsættes hvert år på baggrund af Finanslovens takster for medfinansiering. Du skal derfor være opmærksom på, at beløbet kan ændre sig i løbet af de tre studieår.

  Deltagergebyret var i 2014 på 9.500 kr. pr. semester. 

  Deltagergebyret opkræves forud for hvert semester, og rettidig betaling er en forudsætning for, at du kan deltage i det pågældende semester.

  Uddannelsesstøtte

  Har du orlov fra dit arbejde på dit første studieår, kan du søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte.

  Vær opmærksom på de ændrede regler for SVU pr. 1. juli 2016
  Læs om SVU

  Er du ledig, skal du rette henvendelse til dit jobcenter. Studerende på merituddannelsen er ikke berettiget til SU.

 • Ansøgning

  Vi har forskellige ansøgningsfrister alt efter, om du søger ind i Horsens, Viborg eller Aarhus.

  Viborg og Aarhus

  Der er et årligt optag med studiestart 1. september.

  Ansøgningsfrist: 1. juni.
  Du får besked snarest herefter. 

  Horsens

  Der er optag med studiestart 1. februar.

  Ansøgningsfrist: 1. december
  Kontakt: Studievejleder Shazia Maria Tariq Borup
  E: smtb@via.dk

  Du får besked snarest herefter.

  Ansøgningsskemaer

 • Kontakt

  Kontakt os, hvis du har spørgsmål om merituddannelsen.

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til meritpædagoguddannelsen

  Pædagoguddannelsen i Horsens

  T: +45 87 55 36 55

  Studievejleder Shazia Maria Tariq Borup
  T: +45 87 55 36 65
  E: smtb@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Aarhus

  T: +45 87 55 00 00

  Studievejleder Gurli Thomasen
  T: +45 87 55 34 08
  E: ghto@via.dk

  Pædagoguddannelsen i Viborg

  T: +45 87 55 37 00 

  Studievejleder Mona Jakobsen
  T: +45 87 55 37 00
  E: mgj@via.dk

Særligt for meritpædagoguddannelsen i:

 • Aarhus

  På meritpædagoguddannelsen i Aarhus bliver du en del af VIAs campus i hjertet af Aarhus

  På meritpædagoguddannelsen i Aarhus foregår undervisningen på særlige merithold.

  Organisering af studiet i Aarhus

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper m.v.

  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.

  Første studieår

  1. studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudie (modul 1 – 5 samt 1. praktik).

  Undervisningen ligger som udgangspunkt på:

  • Mandage fra 9:00 – 15:00
  • Tirsdage fra 9:00 – 12:00
  • Torsdage fra 9:00 – 15:00

  Derudover er der studiearbejde i grupper eller selvstændigt. Undtaget er de 7 praktikuger i forårssemestret, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  Andet og tredje studieår

  2. og 3. studieår er tilrettelagt som deltidsstudie med to faste studiedage (modul 6 – 12 samt bachelorperioden)

  Modul 9 og 11 er et samlet forløb, hvor du kan vælge ét af nedenstående valgmoduler

  Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri

  • Kulturprodukter og kulturelt iværksætteri
  • Medier og digital kultur
  • Sundhedsfremme og bevægelse (Modulet følges på merit-netpædagoguddannelsen i Viborg - på tirsdage)
  For alle tre hold gælder det, at de oprettes såfremt, der er studerende nok, der vælger modulet

  Mødetider på Campus

  • Studerende, der er optaget i et lige år, har fast undervisning på campus mandag og tirsdag.
  • Studerende, der er optaget i et ulige år, har fast undervisning på campus torsdag og fredag. 

  Hent studiebeskrivelse om meritpædagoguddannelsen i Aarhus (pdf)

  Læs om studieformerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om værdier og principper på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Hent oplæg fra Åbent Hus d. 9. maj 2017 (pdf)

 • Viborg

  Meritpædagoguddannelsen i Viborg er netbaseret

  Når du vælger meritpædagoguddannelsen i Viborg, vælger du en netbaseret pædagoguddannelsen.

  Studieformer

  Undervisningen og andre studieaktiviteter foregår på samlinger, hvor du mødes med dit hold på Campus Viborg. I mødes to gange hver anden uge på grunduddannelsen og ca. hver anden tirsdag på specialiseringsuddannelsen.

  Imellem samlingerne er der webinarer, hvor undervisning og gruppearbejde foregår virtuelt.

 • Horsens

  Meritpædagoguddannelsen i Horsens foregår i et internationalt studiemiljø

  På meritpædagoguddannelsen i Horsens går du på et særligt merithold.

  Organisering af studiet i Horsens

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper med videre.

  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. De to ugedage er pt mandage og tirsdage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.

  Valgfrie kompetenceområder

  På tredje semester skal du vælge et valgfrit kompetenceområde. I Horsens kan du vælge følgende områder:
  • Natur og udeliv
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kreative udtryksformer
  • Sundhedsfremme og bevægelser
  • Medier og digital kultur

  Meritholdene tilbydes et valg mellem 2-3 af ovennævnte valgfrie kompetenceområder. 

  I mange tilfælde er der en studierejse i forbindelse med kompetenceområdet.

  Studieliv

  I løbet af uddannelsen er der forskellige studieaktiviteter, hvor du møder de studerende fra den almindelige pædagoguddannelse. Det giver dig mulighed for at sparre og danne netværk på tværs af uddannelserne.

  På Meritpædagoguddannelsen i Horsens bliver du desuden en del af et inspirerende og internationalt studiemiljø på Campus Horsens, hvor der også er mange andre uddannelser. 

  Det giver dig mulighed for at engagere dig både i faglige projekter og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser. Og på tværs af nationaliteter. Det kan fx være kulturdage, sportsdage og fester. 


  VIA Studentervæksthus Horsens

  Har du en god idé, som kunne blive til et produkt, en virksomhed eller lignende, er du velkommen i VIA Studentervæksthus Horsens. Her kan vi hjælpe dig med at gøre din idé til virkelighed. 

  Se mere om Studentervæksthuset

   

Tag uddannelsen her