Pædagogisk arbejde

Vi har stadig ledige pladser på meritpædagoguddannelsen

VIA Meritpædagoguddannelsen

Professionsbachelor

Har du fem års erfaring  med pædagogisk arbejde? Vil du bruge din pædagogiske erfaring i din uddannelse? Så er uddannelsen til meritpædagog noget for dig!

Om merituddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor som pædagog

  Varighed: 3 år.

  Første studieår er fuldtidsstudie, mens andet og tredje år er tilrettelagt som deltidsstudie.

  Se, hvordan studiet er tilrettelagt under det enkelte udbudssted:

  Studiestart:

  • Viborg og Aarhus: 1. september
  • Horsens: 1. februar

  Uddannelsesbyer: 

  • Horsens
  • Viborg
  • Aarhus

  Undervisningssprog: Dansk. 

  Økonomi: Du kan søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) på svu.dk

  Studieordning:
  Se aktuel studieordning (pdf)

  Se tidligere studieordninger for pædagoguddannelsen

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

 • Opbygning

  Du får mulighed for at bruge din pædagogiske erfaring på merituddannelsen. 

  I VIA kan du tage meritpædagoguddannelsen i Horsens, Viborg og Aarhus.

  Kortere tid, samme kompetencer

  Merituddannelsen giver de samme kompetencer som den almindelige pædagoguddannelse. Du følger den samme studieordning og skal opfylde de samme krav. Men merituddannelsen er tilrettelagt, så du bruger din pædagogiske erfaring.

  I løbet af uddannelsen inddrager du dine pædagogiske erfaringer sammen med dine medstuderende. Og I arbejder med at undersøge forskellige former for pædagogisk praksis i undervisningen. Uddannelsen består af to dele:

  Pædagogens grundfaglighed

  Uddannelsens seks første moduler og en praktik er placeret på første studieår.

  Forløbene skal bidrage til at give dig indblik i uddannelsens bredde og pædagogiske arbejdsområder.

  Det betyder også, at du skal i praktik inden for et område, hvor du ikke har din primære pædagogiske erfaring fra. 

  Specialiseringen

  Specialiseringsdelen består af seks moduler samt bachelorperioden med en kort undersøgelsespraktik. Den kan tage sit udgangspunkt i det sted, hvor du er ansat eller i et praktiksted indenfor dit område.

  Specialiseringsdelen begynder med modul 7 på tredje semester. Der er tre specialiseringsområder i uddannelsen:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skolefritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik. 

  Da du får merit for to af uddannelsens praktikperioder, er din specialisering inden for det område, du har fået merit for.  

  Meritstuderende læser efter den samme studieordning som til den almindelige pædagoguddannelse, dog med de særlige vilkår, der er beskrevet for merituddannelse.

  Om undervisningen

  Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fuldtids- og deltidsstudie. Første år er fuldtidsstudie, mens andet og tredje studieår er deltidsstudie.

 • Optagelse

  På merituddannelsen udnytter du din erfaring fra pædagogisk arbejde.

  Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der har arbejdet mindst fem år på fuld tid inden for det pædagogiske arbejdsområde. I fx dagtilbud, arbejde med kriminelle unge, plejehjem med demente, psykiatrien eller noget helt femte.

  Erfaringen giver dig merit for de to lønnede praktikker, så uddannelsen kun tager tre år.

  Adgangskrav

  Udover erhvervserfaring skal du opfylde de samme optagelsesbetingelser som til pædagoguddannelsen.

  Læs om optagelseskravene til pædagoguddannelsen

  Individuel kompetencevurdering

  Opfylder du ikke betingelserne fra de almindelige optagelseskrav, skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

  Der kan ikke dispenseres fra de 5 års erhvervserfaring.

  Hvor kan jeg tage uddannelsen?

  Du kan tage din uddannelse i Horsens, Viborg og Aarhus.
  I Viborg er uddannelsen en netbaseret uddannelse.

  Viborg og Aarhus

  Der er et årligt optag med studiestart 1. september.

  Horsens

  Der er optag med studiestart 1. februar 2018. Ring og hør nærmere - 87 55 36 65

 • Økonomi og deltagerbetaling

  Merituddannelsen følger loven om åben uddannelse. Derfor er der deltagergebyr på uddannelsen.

  Meritstudiet tilrettelægges under Lov om Åben Uddannelse, hvor der kun ydes delvis finansiering af udgifterne til uddannelsen fra Undervisningsministeriet. Derfor opkræves et deltagergebyr fra den studerende.

  Gebyrets størrelse fastsættes på baggrund af Finanslovens takster for medfinansiering. Maj 2017 er prisen 9.500 kr. pr. semester, men prisen kan variere fra semester til semester. 

  Deltagergebyret opkræves forud for hvert semester, og rettidig betaling er en forudsætning for, at du kan deltage i det pågældende semester.

  Søg tilskud til din uddannelse

  Hvis du er ansat på en SL, BUPL eller FOA-overenskomst, kan du søge om tilskud til din uddannelse ved Den Kommunale Kompetencefond

  Særligt for ansøgere til meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Du skal regne med udgifter til materialer på ca. 1.500 kr. pr. semester.

  Uddannelsesstøtte

  Har du orlov fra dit arbejde på dit første studieår, kan du søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte.

  Vær opmærksom på de ændrede regler for SVU pr. 1. juli 2016
  Læs om SVU

  Er du ledig, skal du rette henvendelse til dit jobcenter. Studerende på merituddannelsen er ikke berettiget til SU.

 • Ansøgning

  Vi har forskellige ansøgningsfrister alt efter, om du søger ind i Horsens, Viborg eller Aarhus. 

  Viborg og Aarhus

  Ansøgningsfrist 1. juni.

  Du får besked snarest efter, at du har sendt din ansøgning

  Aarhus har stadig ledige pladser - send din ansøgning hurtigst muligt.

  Horsens

  Ansøgningsfrist: 15. november
  Du får besked snarest herefter.

  Der er optag med studiestart 1. februar.

  Ansøgningsskemaer

 • Kontakt

  Kontakt os, hvis du har spørgsmål om merituddannelsen.

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til meritpædagoguddannelsen

Særligt for meritpædagoguddannelsen i:

 • Aarhus

  På meritpædagoguddannelsen i Aarhus bliver du en del af VIAs campus i hjertet af Aarhus

  På meritpædagoguddannelsen i Aarhus foregår undervisningen på særlige merithold.

  Organisering af studiet i Aarhus

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper m.v.

  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.

  Første studieår

  1. studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudie (modul 1 – 5 samt 1. praktik).

  Undervisningen ligger som udgangspunkt på:

  • Mandage fra 9:00 – 15:00
  • Tirsdage fra 9:00 – 12:00
  • Torsdage fra 9:00 – 15:00

  Derudover er der studiearbejde i grupper eller selvstændigt. Undtaget er de 7 praktikuger i forårssemestret, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  Andet og tredje studieår

  2. og 3. studieår er tilrettelagt som deltidsstudie med to faste studiedage (modul 6 – 12 samt bachelorperioden)

  Modul 9 og 11 er et samlet forløb, hvor du kan vælge ét af nedenstående valgmoduler

  Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri

  • Kulturprodukter og kulturelt iværksætteri
  • Medier og digital kultur
  • Sundhedsfremme og bevægelse (Modulet følges på merit-netpædagoguddannelsen i Viborg - på tirsdage)
  For alle tre hold gælder det, at de oprettes såfremt, der er studerende nok, der vælger modulet

  Mødetider på Campus

  • Studerende, der er optaget i et lige år, har fast undervisning på campus mandag og tirsdag.
  • Studerende, der er optaget i et ulige år, har fast undervisning på campus torsdag og fredag. 

  Hent studiebeskrivelse om meritpædagoguddannelsen i Aarhus (pdf)

  Læs om studieformerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om værdier og principper på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Hent oplæg fra Åbent Hus d. 9. maj 2017 (pdf)

 • Viborg

  Meritpædagoguddannelsen i Viborg er netbaseret

  Når du vælger meritpædagoguddannelsen i Viborg, vælger du en netbaseret pædagoguddannelsen.

  Studieformer

  Undervisningen og andre studieaktiviteter foregår både på samlinger, hvor du mødes med dit hold på Campus Viborg én til tre gange pr. måned af 2 dage.

  Imellem samlingerne er undervisningen netbaseret. Det kan både foregå individuelt eller i studiegrupper med vejledning, undervisning og i samarbejde med medstuderende og/eller undervisere.

  Merituddannelsen kan i perioder være tilrettelagt som samlæsning med nethold og/eller den almindelige pædagoguddannelse.

 • Horsens

  Meritpædagoguddannelsen i Horsens foregår i et internationalt studiemiljø

  På meritpædagoguddannelsen i Horsens går du på et særligt merithold.

  Organisering af studiet i Horsens

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper med videre.

  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. De to ugedage er pt mandage og tirsdage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.

  Valgfrie kompetenceområder

  På tredje semester skal du vælge et valgfrit kompetenceområde. I Horsens kan du vælge følgende områder:
  • Natur og udeliv
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kreative udtryksformer
  • Sundhedsfremme og bevægelser
  • Medier og digital kultur

  Meritholdene tilbydes et valg mellem 2-3 af ovennævnte valgfrie kompetenceområder. 

  I mange tilfælde er der en studierejse i forbindelse med kompetenceområdet.

  Studieliv

  I løbet af uddannelsen er der forskellige studieaktiviteter, hvor du møder de studerende fra den almindelige pædagoguddannelse. Det giver dig mulighed for at sparre og danne netværk på tværs af uddannelserne.

  På Meritpædagoguddannelsen i Horsens bliver du desuden en del af et inspirerende og internationalt studiemiljø på Campus Horsens, hvor der også er mange andre uddannelser. 

  Det giver dig mulighed for at engagere dig både i faglige projekter og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser. Og på tværs af nationaliteter. Det kan fx være kulturdage, sportsdage og fester. 


  VIA Studentervæksthus Horsens

  Har du en god idé, som kunne blive til et produkt, en virksomhed eller lignende, er du velkommen i VIA Studentervæksthus Horsens. Her kan vi hjælpe dig med at gøre din idé til virkelighed. 

  Se mere om Studentervæksthuset

   

Tag uddannelsen her