Bioanalytikerstuderende bruger mikroskop i laboratoriet

Drømmer du om at blive bioanalytiker?

VIA Bioanalytikeruddannelsen

Professionsbachelor

Vil du arbejde analytisk og selvstændigt og beskæftige dig med den nyeste teknologi? Vil du være med til at finde de afgørende spor, der i sidste ende kan redde liv? Så bliv bioanalytiker!

Om uddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

  Varighed: 3,5 år 

  Studiestart: September og februar 

  Uddannelsesby: Aarhus 

  Praktiksteder: Hospitaler i region Midt- og Nordjylland 

  Undervisningssprog: Dansk 

  Netundervisning: Du kan søge om delvis netundervisning på bioanalytikeruddannelsen

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning:

  Læs mere:

  Se bekendtgørelse for uddannelsen 

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  For at blive optaget på bioanalytikeruddannelsen skal du opfylde bestemte adgangskrav.

  Der er mange veje ind på bioanalytikeruddannelsen, men du skal have matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau, for at komme i betragtning.

  Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2. 

  Kvote 1

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.
  Læs om optagelseskrav ved ansøgning gennem kvote 1.

  Kvote 2

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af flere forhold.

  På bioanalytikeruddannelsen har vi særligt fokus på:

  • Niveau på naturvidenskabelige fag
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
  • Tidligere relevante uddannelser
  • Tidligere relevante jobs 

  Læs om optagelseskrav ved ansøgning gennem kvote 2.

  Betinget optag er ikke muligt

  De specifikke adgangskrav skal være opfyldt inden 5. juli, også hvis du søger i kvote 2. Hvis vi ikke modtager dokumentation herfor, inden d. 5. juli kl. 12, får du afslag om optagelse.

  Merit

  Hvis du er uddannet laborant eller har bestået relevante fag på andre uddannelser, skal du søge merit på bioanalytikeruddannelsen.
  Læs om merit på bioanalytikeruddannelsen

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  Studiestart to gange om året

  VIA Bioanalytikeruddannelsen har studiestart i september og februar

  Godt at vide, før du søger om optagelse

  Vær fx. opmærksom på, at der er uniformspligt, når du arbejder som bioanalytiker - det og andre særlige opmærksomhedspunkter, kan du læse mere om her

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på VIA Bioanalytikeruddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Bioanalytikeruddannelsen består af syv semestre.

  Uddannelsen varer 3,5 år, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Fagområder på bioanalytikeruddannelsen

  • Naturvidenskab
  • Sundhedsvidenskab
  • Samfundsvidenskab
  • Humanvidenskab

  Natur- og sundhedsvidenskab giver dig viden om menneskets anatomi samt om biokemiske og fysiologiske processer.

  Samfundsvidenskab rummer fag, hvor du beskæftiger dig med bioanalytikerens placering i sundhedssystemet, herunder ansvarsområder. Her lærer du at kommunikere fagligt med både kolleger i sundhedsvæsenet og med donorer, patienter og pårørende.

  Humanvidenskab er et mindre fagområde, hvor du lærer at analysere, forstå og respektere forskellige værdier, adfærd og reaktioner. Humanvidenskab sætter også fokus på den etiske side af analyseteknologisk praksis.

  Bioanalyse

  En stor del af undervisningen på bioanalytikeruddannelsen er bioanalyse, som giver dig kompetencer til at lave analyser baseret på biomedicinsk viden.

  I biomedicin lærer du om sammenhænge mellem sygdomme, og hvilken betydning analysearbejdets resultater har for forebyggelse, diagnosticering og behandling.

  Læs om de enkelte semestre

  Valgfag og praktik

  På 4. og 5. semester er der et tværprofessionelt forløb, hvor du kommer til at arbejde sammen med studerende fra andre sundhedsuddannelser.

  På 6. semester har du i seks uger mulighed for at vælge fag efter interesse.

  Praktik udgør cirka en tredjedel af uddannelsen, og der er praktikperioder på næsten alle semestre. Du har mulighed for at komme til udlandet i din praktik på 4. og 6. semester.

  Læs mere

 • Netundervisning

  På bioanalytikeruddannelsen tilbyder vi netundervisning for dig, der foretrækker at sidde hjemme et par dage om ugen og deltage i undervisningen via nettet.

  Du kan vælge at uddanne dig til bioanalytiker via delvis netundervisning.

  Så kan du enkelte dage om ugen følge og deltage i undervisningen hjemme via nettet, samtidig med, at den foregår på klassen.

  Netundervisning i kombination med fremmøde

  Du skal anskaffe dig en almindelig computer, et headset, et webkamera og en god internetforbindelse. Så kan du være netstuderende.

  Netstudiet er et fuldtidsstudie, ligesom den almindelige uddannelse, og tager 3 ½ år.

  Som netstuderende kan du på udvalgte dage vælge, om du vil følge med i undervisningen hjemmefra eller komme på Campus Aarhus N.

  Ude eller hjemme – vælg selv

  Vælger du at sidde hjemme, deltager du i lektionerne via vores konferencesystem.

  Undervisningen bliver streamet, og du har mulighed for at spørge og deltage i undervisningen som resten af holdet.

  Fremmøde på bioanalytikeruddannelsen i Aarhus vil være nødvendigt to-tre dage om ugen. I visse uger vil der dog være krav om mere fremmøde.

  Studieindholdet, når du er netstuderende, er præcist det samme som på den almindelige uddannelse til bioanalytiker.

  Indhold og opbygning

  De syv semestre med delvis netundervisning indeholder næsten alle teoretisk undervisning via internettet, mødedage på bioanalytikeruddannelsen i Aarhus og praktik på hospitalslaboratorier forskellige steder i Region Midt- og Nordjylland.

  Netundervisning starter kun i februar

  Ønsker du at blive netstuderende, skal du i ansøgningsskemaet krydse af ved vinterstart. Netundervisningshold starter nemlig kun i februar.

  Netundervisningshold starter kun, hvis der er nok tilmeldinger.

  Søg ind på bioanalytikeruddannelsen

 • Praktik

  Når du er optaget på bioanalytikeruddannelsen, garanterer vi for dine praktikpladser.

  Praktik udgør cirka en tredjedel af uddannelsen, og der er praktikperioder på næsten alle semestre.

  Derfor skal du ud på flere forskellige hospitaler i Midt- og Nordjylland i løbet af uddannelsen.

  Se semestrene

  Du er med i hospitalets daglige arbejde

  På hospitalerne indgår du i det daglige arbejde på afdelingen under vejledning af en bioanalytiker.

  Du kommer til at prøve mange forskellige ting i dine praktikperioder.

  Fx lærer du på nogle afdelinger at analysere blodprøver og andre steder at arbejde med mikroorganismer eller vævssnit.

  Du skal bære uniform

  Der gælder regler for beklædning, når du arbejder som bioanalytiker.

  • Du skal bære uniform med korte ærmer i laboratorierne på hospitalerne.
  • Smykker, ure, egne tørklæder og løsthængende hår er ikke tilladt.

  Læs mere om reglerne for beklædning (pdf)

  Hvor kan du komme i praktik?

  Praktik foregår på et af vores uddannelseslaboratorier på hospitaler i Region Midt- og Nordjylland. Det veksler fra gang til gang, hvilke laboratorier, der udbyder modulet.

  Laboratorierne ligger i følgende byer:

  • Herning
  • Horsens
  • Silkeborg
  • Aarhus
  • Viborg
  • Holstebro
  • Skive
  • Randers
  • Thisted
  • Aalborg
  • Hjørring

  Praktik i udlandet

  Du kan komme praktik i udlandet på 4. eller 6. semester. Destinationerne kan fx være Ankara i Tyrkiet, Kristiansand i Norge eller Nairobi i Kenya. Du skal selv være aktiv for at arrangere dit praktikophold, som kan være på hospitalslaboratorier eller privatklinikker.

 • Job og karriere

  Som færdiguddannet bioanalytiker finder du typisk arbejde på hospitalslaboratorier eller inden for medicinalindustrien.

  De fleste bioanalytikere arbejder på hospitalslaboratorier, hvor de blandt andet analyserer blod- og vævsprøver fra patienter.

  Andre arbejder i medicinalindustrien eller i forskningslaboratorier, hvor de er med til at udvikle ny viden, som kan munde ud i en ny behandling eller et nyt medicinsk præparat.

  Du kan også blive forsker

  Som bioanalytiker kan du være med til at fremstille lægemidler og blodprodukter fra donorblod. Du kan deltage i forebyggende arbejde og forskning.

  Bioanalytikere medvirker i de landsdækkende screeninger for livmoderhalskræft og er med til at sikre tidlig diagnostik og behandling.

  Du kan fx blive ansat inden for medicinalindustri og bioteknologi eller som salgskonsulent for firmaer, der fremstiller laboratorieudstyr.

  Efter- og videreuddannelser for bioanalytikere

  Du kan videreuddanne dig ved at tage en kandidatuddannelse på universitetet, fx Klinisk Videnskab og Teknologi, Teknoantropologi eller Biomedicinsk teknik.

  Du kan også tage en kandidatuddannelse i sundhedsvidenskab og efterfølgende deltage i forskning.

  Hvis du videreuddanner dig, er der mulighed for at blive fx ledende bioanalytiker, udviklings- og projektbioanalytiker eller bioanalytikerunderviser.

  Inden for medicinalindustrien kan du blive produktspecialist med mere.

 • Internationale muligheder

  Ankara, Kristiansand eller Nairobi?
  Som studerende på bioanalytikeruddannelsen har du chancen for at komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  Du har mulighed for at komme på praktik- eller studieophold i udlandet undervejs i bioanalytikeruddannelsen.

  Studieophold i udlandet

  På et studieophold følger du et relevant studieforløb på en anden uddannelsesinstitution i verden. I Europa kan et studieophold fx. finde sted under det europæiske Erasmus-samarbejde.

  Et studieophold - både indenfor og udenfor Europa - varer typisk 3-6 måneder og bliver arrangeret individuelt i samarbejde med den internationale koordinator ud fra dit eget forarbejde og initiativ.

  Praktik i udlandet

  Et praktikophold er typisk kortere end et studieophold og betyder, at du er i praktik på hospitalslaboratorier eller privatklinikker. Destinationerne kan fx være Ankara i Tyrkiet, Kristiansand i Norge eller Nairobi i Kenya. Du skal, ligesom på et studieophold, selv være aktiv for at arrangere dit praktikophold.

 • Studieliv

  På bioanalytikeruddannelsen får du adgang til en stor campus med moderne laboratorier og ny teknologi. Du kan deltage i fredagsbar, eventdage og fester på tværs af uddannelser.

  Campus Aarhus N bliver kaldt for VIAs Sundhedscampus, fordi VIAs syv sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus her er samlet under samme tag.

  Det er bandagistuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, ernæring og sundhedsuddannelsen, global nutrition and health, fysioterapeutuddannelsen og bioanalytikeruddannelsen.

  Campus har fokus på det gode studieliv

  Hver dag møder du studerende fra de andre uddannelser på den store campus, der er arkitekttegnet med fokus på et levende studiemiljø og plads til studiegrupper. Derfor er Campus Aarhus N indrettet med mange grupperum og sofagrupper i fællesarealerne.

  Faciliteterne tæller desuden fem auditorier, to it-lokaler, to gymnastiksale og fitnessrum.

  Studiebiblioteket har 70.000 bøger, og du kan få vejledning til, hvordan du søger information i elektroniske databaser og tidsskrifter.

  Læs mere om Campus Aarhus N

  Fredagsbar og events

  Kantinen er stor og ligger midt i huset. Her serverer vi sund og afvekslende mad med fx hjemmebagt rugbrød og thai take away til din aftensmad.

  Fra kantinen er der direkte adgang til udelivet med grønne områder og en stor sydvendt terrasse.

  Forskellige festudvalg i VIA arrangerer en lang række sociale aktiviteter på Campus Aarhus N. Fx fester med livemusik, fredagsbar og eventdage med fokus på sundhed og motion.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål om optagelse:
  Kontakt studievejlederen på bioanalytikeruddannelsen 

  Kontakt uddannelsen 

  VIA Bioanalytikeruddannelsen
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK-8200 Aarhus N

  T: +45 87 55 25 00  
  E: bioanalytiker@via.dk
  W: via.dk

  Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 8-15

  Find os på Google Maps

Vil du vide mere?

Maria Leonelli

Maria Leonelli 

"Som bioanalytiker drømmer jeg om at arbejde på en klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling"
mindfulness

Begejstring for mindfulness som nyt valgfag

Teori og praktiske øvelser er baseret på den nyeste forskning.
Kokain

Fra bachelorprojekt til forskningsartikel

VIA-studerende står bag det første laboratoriestudie i Danmark om sporing af rygekokain