Fysioterapeutuddannelsen

Få viden om krop, bevægelse, behandling og rådgivning

Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du det fint med at komme helt tæt på andre mennesker og er du psykisk robust? Så er uddannelsen til fysioterapeut noget for dig.

Om uddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i fysioterapi / fysioterapeut

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: September og februar

  Uddannelsesbyer:

  • Holstebro
  • Aarhus.

  Praktiksteder: Fx hospitaler, genoptræningscentre og privatklinikker

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se aktuel studieordning (ny studieordning på vej gældende fra august 2016)

  Se bekendtgørelse for uddannelsen 

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  For at komme ind på VIA Fysioterapeutuddannelsen skal du have en adgangsgivende gymnasial eksamen. Har du ikke det, kan du vælge at søge gennem kvote 2, hvis du fx er uddannet social- og sundhedsassistent og kan opfylde de specifikke krav.

  For at komme ind på VIA Fysioterapeutuddannelsen skal du have en adgangsgivende gymnasial eksamen. Har du ikke det, kan du vælge at søge gennem kvote 2, hvis du fx er uddannet social- og sundhedsassistent og kan opfylde de specifikke krav

  Du kan søge ind på VIA Fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 1

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer og din motivationsbeskrivelse.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  VIA Fysioterapeutuddannelsen optager 65 procent studerende fra kvote 1 og 35 procent fra kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  Studiestart to gange om året

  VIA Fysioterapeutuddannelsen har studiestart i september og februar.

  Læs mere om optagelse på fysioterapeutuddannelsen.dk

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Fysioterapi handler om krop og bevægelse. Derfor tager undervisningen afsæt i kroppens anatomi og fysiologi. 

  Uddannelsen til fysioterapeut består af 14 moduler.

  Her får du viden om krop og bevægelse, og du lærer om behandling og forebyggelse af led- og muskelskader.

  Du får undervisning i idræt og bevægelse, anatomi og fysiologi samt en række fag som sociologi, sundhedsøkonomi, psykologi og kommunikation.

  Vores mål er at give dig et højt fagligt niveau, menneskelig indsigt og et godt håndelag.

  Du møder både børn, voksne og ældre

  Som fysioterapeut kommer du i tæt kontakt med mange forskellige mennesker, og du skal derfor være parat til at bruge og give meget af dig selv.

  VIA Fysioterapeutuddannelsen er modulopbygget af fag, som indeholder både teori og praktiske øvelser. I den praktiske undervisning øver du dig på dine studiekammerater – og omvendt.

  Det handler om massageteknikker og øvelser i at tage fat på den rigtige måde, når du fx skal behandle et skadet knæ. I din praktiktid får du med rigtige patienter at gøre.

  Effekten af behandlingen skal dokumenteres

  Det fysioterapeutiske arbejde kræver solid videnskabelig dokumentation. Kun ved at undersøge, hvordan en behandling virker, kan behandlingsmetoderne nemlig forbedres.

  At måle og dokumentere behandlingseffekten er derfor en vigtig del af din uddannelse.

  Tæt samspil mellem teori og praktik

  VIA Fysioterapeutuddannelsen veksler mellem teori og praktik. Du har i alt 28 ugers praktik i løbet af uddannelsen.

  Den teoretiske undervisning foregår hovedsaglig på VIA.

  Praktikken foregår på:

  • Hospitaler
  • Kommunale genoptræningscentre
  • Privatklinikker
  • Sundhedscentre

  Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet.

  Læs mere om studieaktiviteter

  Bemærk 

  Der er nye studieordninger på vej til alle sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i Danmark med virkning fra august 2016.

 • Praktik

  Når du er optaget på VIA Fysioterapeutuddannelsen, garanterer vi for, at du får en godkendt praktikplads.

  På VIA Fysioterapeutuddannelsen kalder vi praktik for klinisk undervisning. Du kommer i praktik på forskellige typer af arbejdspladser i 28 uger i alt i løbet af uddannelsen.

  Du kan komme i praktik på fx:

  • Hospitaler
  • Genoptræningscentre
  • Sundhedscentre
  • Aktivitets- og træningsafdelinger på ældrecentre

  Som studerende er du aldrig en del af normeringen i vagtplanen. Du er i praktik for at lære. Omvendt er det helt sikkert, at din arbejdsindsats har stor værdi.

  Du har altid en klinisk vejleder i praktikken

  Formålet med praktikken er først og fremmest, at du får praktisk erfaring med faget. Du er altid tilknyttet en underviser, der selv er uddannet fysioterapeut, og som vejleder dig i forløbet.

  Praktikken er en vigtig del af din uddannelse, fordi det er her, du får erfaringer med at koble studiets forskellige fag i den konkrete behandling af patienten.

  I de praktiske forløb kommer du desuden til at arbejde tæt sammen med andre faggrupper som læger, ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, psykologer og kiropraktorer.

  Personlige overvejelser når du er i praktik

  I løbet af praktikperioderne kommer du uundgåeligt til at overveje, hvordan du har det med at være tæt på fremmede mennesker i en behandlingssituation.

  Og du kan komme til at opleve etiske dilemmaer og en overskridelse af dine personlige grænser, som du må tackle i samarbejde med din vejleder.

  Læs mere om praktik i studieordningen

 • Job og karriere

  Når du er færdiguddannet fra VIA Fysioterapeutuddannelsen, får du en autorisation. Den giver dig adgang til at arbejde som fysioterapeut både i Danmark og i udlandet.
  Som færdiguddannet fysioterapeut har du mange forskellige job- og karrieremuligheder.

  Du kan søge job i fx:

  • Private klinikker
  • Hospitaler
  • Sundhedscentre
  • Rehabiliteringscentre
  • Idrætsorganisationer
  • Fitnesscentre
  • Børnehaver
  • Folkeskoler
  • Ældrecentre
  • Specialcentre for handicappede
  • Aftenskoler
  • Arbejdstilsynet

  Få job som fysioterapeut i udlandet

  Har du lyst til at arbejde og bo i fx Norge, Grønland eller England?

  Du har alle muligheder med et eksamensbevis fra VIA Fysioterapeutuddannelsen, der også kan bruges i en lang række lande over hele verden. Husk at du skal søge autorisation i det pågældende land.

  Efter- og videreuddannelser for fysioterapeuter

  Når du er færdiguddannet fysioterapeut har du mange muligheder for at videreuddanne dig på forskellige niveauer.

  Sideløbende med dit arbejde, kan du fx tage forskellige efteruddannelsesforløb, bl.a.:

  • Rygspeciale (McKenzie)
  • Neurologisk speciale
  • Kurser inden for manuel terapi
  • 'Børneterapi
  Du kan også læse videre på kandidat- og masteruddannelser, fx:
  • Kandidatuddannelsen i fysioterapi (cand.scient. i fysioterapi)
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand.scient.san)
  • Kandidatuddannelsen i idræt og sundhed
  • Master i velfærd og idræt
  • Master i folkesundhedsvidenskab
  • Master i sundhedspædagogik
  • Master i sundhedsantropologi

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som fysioterapeut, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse og fordybe dig indenfor det sundhedsfaglige område.

 • Internationale muligheder

  Australien, Thailand eller Norge? På VIA Fysioterapeutuddannelsen har du gode muligheder for at komme på udveksling i udlandet.

  Hvis du har lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig, så har du mange muligheder som fysioterapeutstuderende i VIA.

  Løbende er en række af vores studerende på udveksling gennem vores internationale samarbejdspartnere i Australien, Asien og Europa.

  Få nye perspektiver på fysioterapi

  Vi er garant for, at kvaliteten er i orden, så din studietid ikke forlænges, fordi du tager til udlandet. Vi tror nemlig på, at et udvekslingsophold giver dig indsigt, udvikler din kulturelle forståelse og giver dig nye indgangsvinkler til faget.

  På VIA Fysioterapeutuddannelsen har vi samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner i bl.a.:

  • Australien
  • Thailand
  • Kina
  • Belgien
  • Norge
  • Sverige
  • Finland

  Det betyder, at du kan vælge at tage et eller flere moduler i udlandet. Omvendt kan du også møde fysioterapeutstuderende fra andre lande, der har valgt at tage en del af deres uddannelse hos VIA.

  I slutningen af uddannelsen, er du også selv velkommen til at planlægge et udvekslingsophold på et andet universitet i udlandet.

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på Grib Verdens Facebook

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Tag uddannelsen her

Vil du vide mere?

Charlotte Overgaard kaster bold op i luften

Brug bolden i retspsykiatrien

Fodbold kan hjælpe patienter. Det viser prisvindende bachelorprojekt fra fysioterapeutuddannelsen
Træning i sand kan blive det nye sort

Træning i sand kan blive det nye sort

Fysioterapeutstuderendes bachelorprojekt har vakt stor interesse hos det europæiske håndboldforbund

Fysioterapeutstuderende er i arbejde

#viafys

Oplev studiemiljøet på VIA Fysioterapeutuddannelsen.

Peter Aggerholm

Studerende lancerer sportstøj 

Peter Aggerholm læser fysioterapi og er drivkraften bag et firma, der sælger tøj til sportsklubber.
fysioterapeutstuderende christine sørensen

Healthie Homie nomineret til Iværksætterprisen

Christine, der læser til fysioterapeut, er nomineret til iværksætterpris for sin app.

Tag uddannelsen her