Mand løfter pige

De Utrolige År®

Tidlige og forebyggende indsatser for børn

Uddannelse i De Utrolige År®

Målrettet uddannelsesforløb

VIA tilbyder uddannelse i De Utrolige År (DUÅ)®. DUÅ® er en serie evidensbaserede programmer for børn, deres forældre og personale i daginstitution og skole.

Formålet er at styrke følelsesmæssige og sociale kompetencer samt forebygge og reducere adfærdsproblemer hos børn.

Vidste du, at børn, der får mere skæld ud end ros af deres forældre, har større risiko for at blive kriminelle?

Det er én af flere konklusioner i en ny rapport fra SFI og Det Kriminalpræventive Råd, som viser hvilke faktorer, der øger risikoen for, at børn og unge ender i kriminalitet, inden de er fyldt 18 år. Og højt på listen står forældrenes opdragelsesstil.

De Utrolige År forældreprogrammer taler lige ind Det kriminalpræventive råds anbefalinger og bygger på et solidt forskningsmæssigt fundament, der viser en stærk positiv effekt for både forældre og børn.

Ny rapport fra SFI og Det Kriminalpræventive Råd viser, at børn har en langt mindre risiko for at blive kriminelle, hvis forældrene er anerkendende i deres opdragelse og roser god opførsel frem for at skælde ud.

Rapportens konklusioner understreger, hvor vigtigt det er, at landets kommuner allerede tidligt i barnets liv går ind og støtter forældrene.

Læs om vores uddannelser i De Utrolige År®

 • De Utrolige År® programmer

  DUÅ® er udviklet af psykolog og ph.d. Carolyn Webster-Stratton. Idéen bag programserien er at reducere risikofaktorer omkring barnet, samtidig med at beskyttende faktorer fremmes.

  Der findes DUÅ®-programmer til lærere/pædagoger, til børn og til forældre. Programmerne er gruppebaserede og anvender videomodellering, rollespil, praktiske aktiviteter og gruppedrøftelser. 

  VIA uddanner i samarbejde med eksterne leverandører gruppeledere (facilitatorer) inden for de forskellige programmer i DUÅ®. 

  Program til Børnehave og skole 

  Programmet DUÅ® Børnehave og skole er målrettet pædagoger, lærere og andre professionelle, som arbejder med børn i alderen 3-8 år. Programmet har fokus på at styrke de fagprofessionelles pædagogiske strategier til at fremme børns prosociale adfærd og skoleparathed. Uddannelsen giver også de professionelle nye metoder og redskaber til at forebygge og reducere udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd hos børn. Programmet hjælper desuden pædagoger og lærere til at forbedre samarbejdet med forældre og skabe sammenhæng for barnet mellem børnehave, skole og hjem. DUÅ® Børnehave og skole forløber som 6 workshopdage for hele personalegruppen i en daginstitution, indskoling eller lignende. 

  Læs mere om DUÅ® Børnehave og skole 

  Børneprogrammer 

  Børneprogrammerne i DUÅ® er målrettet pædagoger, lærere og andre professionelle, som arbejder med børn i alderen 3-8 år. Programmerne sigter mod at styrke barnet følelsesmæssigt og socialt samt give barnet øget selvværd og styrke dets skoleparathed. Når barnet får et større beredskab til problemløsning og bedre sociale færdigheder, ses det sædvanligvis, at udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd aftager. VIA uddanner gruppeledere (facilitatorer) inden for følgende børneprogrammer: DUÅ® Dino Lille gruppe (4-8 år) DUÅ® Dino Stor gruppe (3-8 år) 

  Læs mere om de to børneprogrammer 

  Forældreprogrammer 

  DUÅ® forældreprogrammer er målrettet pædagoger, lærere og andre professionelle, som arbejder med forældre med børn i alderen 0-12 år og består af programmer rettet mod forskellige aldersgrupper. De fokuserer på at styrke forælder-barn relationen, give mindre skæld ud, opbygge forældrenes evne til at styrke barnets sociale kompetencer, følelsesmæssige selvregulering, sproglige udvikling, skoleparathed og faglige evner. Programmet tilbydes som gruppeforløb, hvor forældre til 6-7 børn mødes til ugentlige sessioner under ledelse af to DUÅ® gruppeledere. VIA uddanner gruppeledere (facilitatorer) inden for følgende forældreprogrammer: DUÅ® Baby (0-1 år), DUÅ® Basic (Småbørn og Førskole, 1-6 år), DUÅ® Skolealder (6-12 år) 

  Læs mere om de forskellige DUÅ® forældreprogrammer 

   

  The Incredible Years® (De Utrolige År®) og alle relaterede varemærker og rettigheder er ejet af The Incredible Years®, Inc®. USA. VIAs anvendelse af varemærker og ophavsretligt beskyttet materiale sker under licens fra The Incredible Years, Inc.®

 • Programmets behandlings-og økonomiske effekt

  Bliv klogere på DUÅ's behandlings- og økonomiske effekt. 

  Behandlingseffekt

  De Utrolige År programmerne har et solidt forskningsmæssigt fundament, der viser signifikant positiv effekt for både forældre og børn, herunder:

  • Reduktion af barnets adfærdsvanskeligheder
  • Reduktion af ADHD symptomer
  • Forbedring af barnets følelsesmæssige kompetencer og evne til at regulere sig selv
  • Forbedring barnets sociale kompetencer
  • Mere positiv opdragelsesstil
  • Reduktion af forældres stress niveau
  • Styrket tilfredshed med forældrerollen

  Danske kommuner har arbejdet med programmerne siden 2006. I Danmark er der publiceret en videnskabelig artikel:

  Resultaterne fra den danske og nordiske forskning stemmer godt overens med den internationale forskning:

  Den internationale forskningslitteratur er endvidere samlet på den amerikanske hjemmeside for De Utrolige År®:

  De Utrolige År programmerne er altså en effektfuld intervention til udsatte familier og familier der har børn med adfærdsvanskeligheder og ADHD. Endvidere peger forskning på at De Utrolige År er en yderst omkostningseffektiv indsats.

  Omkostningseffekt

  Det er vigtigt at bruge midlerne på socialområdet effektivt. Forskning peger på at De Utrolige År er en yderst omkostningseffektiv intervention og giver et gunstigt økonomisk afkast for samfundet både på den korte og den lange bane.

  I 2012 udarbejdede Rambøll Management en analyse af sociale og økonomiske gevinster i den offentlige sektor ved at omlægge den eksisterende indsats over for målgruppen til DUÅ®. Analysen bygger på opgørelser af økonomiske livsforløb for den gennemsnitlige person, som har været i en udsat position i barndommen. Den økonomiske analyse peger på, at en udgift på 30.000 kr. pr. barn i et DUÅ®-forløb giver et positivt afkast, også selvom at det forudsættes, at kun 15 procent reelt vil opnå forbedringer i forhold til deres forventede livsforløb. Den tidligere intensive forebyggelse kan give en samlet økonomisk nettoværdi på kr. 158.000,- pr. barn.

  International forskning peger i samme retning idet en irsk analyse af forholdet mellem omkostningerne ved- og udbyttet af DUÅ forældreprogrammet viser et cost-effectiveness forhold på 87 euro per point reduktion i Eyberg scoren (Eyberg ECBI er et spørgeskema der måler reduktion i adfærdsvanskeligheder).

  De Utrolige År er altså et oplagt valg af interventionsmetode for udsatte familier og børn med adfærdsvanskeligheder og ADHD, da det både er et behandlingsmæssigt- og omkostningseffektivt program.

 • Uddannelsen til gruppeleder i De Utrolige År®

  Er uddannelsen som gruppeleder noget for dig? Bliv klogere på uddannelsen indhold.

  Målgruppe for uddannelserne

  Uddannelsen som gruppeleder (facilitator) i DUÅ® programmerne henvender sig til en række forskellige faggrupper, f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker og socialrådgivere. 

  For at praktisere DUÅ® og få adgang til uddannelsen kræves som minimum en mellemlang uddannelse inden for et relevant område. Vi anbefaler også, at de fagfolk som involveres i uddannelsen har erfaring i at arbejde med målgruppen for det konkrete DUÅ®-program, som skal implementeres. 

  Optag på uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Skolealder® forudsætter, at du allerede er uddannet som gruppeleder i enten DUÅ® Basic (Førskole). Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ® Børnehave og skole er særlig relevant for fagpersoner, der arbejder med faglig kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, og som sidder centralt placeret i f.eks. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller forvaltningen. 

  Uddannelsernes indhold 

  Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ® er praksisbaseret og løber over ca. 2 år.

  Efter en indledende uddannelsesworkshop kan gruppelederne begynde at arbejde med DUÅ® i organisationen. For at sikre metodestringensen og effekten af indsatsen, bør gruppelederen i løbet af de første to år modtage minimum:

  • 2 konsultationsdage 
  • 2 x 2 vejledninger (peer coach)

  Herudover er der efter endt uddannelse mulighed for at tage en certificering. Læs mere om certificering her på siden

  Konsultationsdage

  Formålet med konsultationsdagene er at sikre din faglige kvalifikation samt give dig mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med gruppeledere fra hele landet, der arbejder med det samme DUÅ® -program som dig. Dagen bliver afholdt af en mentor, og der lægges vægt på udvikling af gruppelederfærdigheder samt sparring gruppelederne imellem. Deltagerne opfordres til at tage filmklip med, da vejledningen sker på baggrund af deltagernes medbragte videoklip.

  Vejledning (peer coaching)

  Vejledning (peer coaching) har til formål at styrke din faglige udvikling. Vejledningen foregår i grupper med 2, 3 eller 4 eller individuelt. Tidsrammen for vejledningen er afhængig af gruppens størrelse. Vejledningen sker på baggrund af deltagernes medbragte videoklip. Du opfordres derfor til at medbringe videoklip fra dit gruppeforløb.

  Opstart af program

  Der bør uddannes minimum fire gruppeledere i forbindelse med opstart af programmet i en organisation. Formålet med dette er at sikre et fagligt miljø for indsatsen i organisationen, hvilket øger metodeloyaliteten og dermed kvaliteten for borgerne. 

  Priser 2017

  De oplyste priser er for uddannelse af én gruppeleder og ekskl. moms. Herudover skal beregnes udgifter til diverse uddannelsesmaterialer.

  Gruppelederuddannelser  Pris
  DUÅ® Baby: 2-dages workshop  10.500 kr. 
  DUÅ® Basic (Småbørn og førskole): 3-dages workshop   14.500 kr.
  DUÅ® Skolealder: 1-dags workshop (som tillæg til basicuddannelsen)  6.100 kr. 
  DUÅ® Børnehave og skole: 3-dages workshop  14.500 kr.
  DUÅ® Dino Lille gruppe: 3-dages workshop  14.500 kr.
  DUÅ® Dino Stor gruppe/klasse: 3-dages workshop
   14.500 kr.

   

  Konsultationsdage  Pris
  DUÅ® Baby (v. dansk mentor)  1.650 kr. 
  DUÅ® Basic (Småbørn og førskole) (v. dansk mentor)   1.650 kr.
  DUÅ® Skolealder (v. udenlandsk mentor)  3.200 kr. 
  DUÅ® Børnehave og skole (v. udenlandsk mentor)  3.200 kr.
  DUÅ® Dino Lille gruppe (v. udenlandsk mentor)  3.200 kr.
  DUÅ® Dino Stor gruppe/klasse (v. udenlandsk mentor)
   3.200 kr.
 • Implementering i din organisation

  Hvordan foregår implementeringen af programmet hos jer? Og hvordan anskaffer I materialer? Find svarene her. 

  Materialer

  Manual, dvd’er og bøger til programmerne kan købes på den amerikanske hjemmeside. Du kan betale i US dollars via wire transfer og bankoverførelser. Find mere information om betaling

  Det er billigst selv at bestille. Dog kan VIA også lave bestillingen. Kontakt i denne forbindelse: Beritt Winnie Nielsen bwn@via.dk.

  Videoudstyr

  Alle sessioner videooptages da det bruges til faglig opkvalificering i den videobaserede vejledning (peer coaching) og til konsultation med en mentor. Herudover bruges det til interne sparing gruppelederne i mellem.

  Certificering

  En certificering blåstempler gruppelederen er programtro, og kører programmet på en måde så der opnås samme effekt, som international forskning viser, at programmet har.

  Et trin i certificeringsprocessen består i, at en mentor gennemser gruppelederens DVD og udformer en skriftlig rapport, som sendes til The Incredible Years® i USA, der varetager den endelige certificering.

  VIA har udformet guidelines for de specifikke certificeringsprocedurer for henholdsvis Børnehave og skole samt Børne- og Forældreprogrammerne. Proceduren er udviklet på baggrund af Incredible Years’ formelle krav og udformet i samarbejde med dansk mentor.

  Læs mere om de specifikke krav:

 • Kontakt

  Har du spørgsmål til De Utrolige År® (DUÅ) eller VIAs uddannelsestilbud inden for DUÅ®, er du velkommen til at kontakte os. 

  Opstart af De Utrolige År®

  Hvis din kommune eller organisation ikke allerede arbejder med De Utrolige År®, bør I kontakte os i god tid. Så starter vi med sammen med jer at vurdere, hvilken organisatorisk støtte der er behov for, samt laver en plan for implementering. Det anbefales, at der uddannes mindst to og gerne fire gruppeledere (facilitatorer) for at understøtte en fremtidig bæredygtighed.

  Kontaktpersoner hos VIA

  Kamille Marie Pöckel 
  Uddannelsesansvarlig
  T: +45 87 55 18 36
  E: kamp@via.dk

  Heidi Krogh Lauridsen
  Administrativ partner
  T: +45 87 55 18 65
  E: heid@via.dk

  Bestilling af materialer

  Beritt Winnie Nielsen
  Administrativ Partner
  T: +45 87 55 09 09
  E: bwn@via.dk

  Det faglige arbejde i De Utrolige År omkring introdag, workshops, konsultation, vejledning og temadage varetages af mentorer og peer coach vejledere landet over.

  The Incredible Years® (De Utrolige År®) og alle relaterede varemærker og rettigheder er ejet af The Incredible Years®, Inc®. USA. VIAs anvendelse af varemærker og ophavsretligt beskyttet materiale sker under licens fra The Incredible Years, Inc.®

Se alle uddannelsestilbud


The Incredible Years® (De Utrolige År®) og alle relaterede varemærker og rettigheder er ejet af The Incredible Years®, Inc®. USA. VIAs anvendelse af varemærker og ophavsretligt beskyttet materiale sker under licens fra The Incredible Years, Inc.®