Efteruddannelse for lærere i grundskolen

Som lærer har du rigtig mange muligheder for at efteruddanne dig – både hvis du gerne vil specialisere dig yderligere inden for et af dine fag, eller hvis du gerne vil udforske nye områder. Her på siden får du overblik over dine muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling i VIA

Efteruddannelse og kurser

 • Som lærer er du uddannet til at undervise.

  Men med til lærerjobbet hører også, at du skal kunne lede en klasse, så det er et trygt sted at være for alle - både fagligt og socialt.

  Men hvordan tilrettelægger du en undervisning, som både understøtter en sund klassekultur og tager højde for børnenes forskellige faglige niveauer - uden at nogen bliver hægtet af og andre keder sig? 

  Klasseledelse og undervisningsdifferentiering er vigtige discipliner, som du skal løfte som lærer – og særligt hvis du er forholdsvis ny i lærerfaget kan det være rart at have nogle gode redskaber og værktøjer at læne dig op ad.

  Du kan fx tage modulet:

  OBS
  Som lærer kan du nu har mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse via Omstillingsfonden. Det betyder, at du vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig et diplommodul. Læs om dine muligheder for tilskud her
 • Har du lyst til at

  • Fordybe dig (endnu mere) i dit fag? 
  • Være med til at præge den faglige udvikling på din skole, så både du og det samlede lærerteam bliver dygtigere? 
  • Indtage en rolle, hvor du er faglig sparringspartner både for dine kolleger omkring konkrete opgaver og indsatser samt for ledelsen omkring den faglige retning og udvikling?

  Så kunne en vejlederretning på den pædagogiske diplomuddannelse være det rigtige for dig.

  Med en vejlederuddannelse på dit cv, står du endnu stærkere som lærer – både hvis du gerne vil kunne varetage en vejlederfunktion på din nuværende skole, og hvis du en dag skulle vælge at søge job et nyt sted.

  Du kan eksempelvis uddanne dig til vejleder inden for:

  OBS
  Som lærer kan du nu har mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse via Omstillingsfonden. Det betyder, at du vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig et diplommodul. Læs om dine muligheder for tilskud her
 • praktikvejledening-i-skolen

  Ny praktikmodel 

  Med den nye læreruddannelse, som trådte i kraft i august 2023, er der fokus på mere og bedre praktik. Konkret betyder det:

  • at de lærerstuderende på første studieår skal i praktik på skolen ugentligt over hele året.
  • og at praktikken på første og andet studieår foregår på samme skole, så de lærerstuderende får en større kontinuitet i relationerne og bedre muligheder for progression.

  Tanken med den nye praktikmodel er overordnet at øge sammenhængen mellem læreruddannelsen og lærerjobbet, så de lærerstuderende får et mere realistisk billede af, hvad det vil sige at være lærer, allerede mens de er under uddannelse.

  Flere krav og mere ansvar 

  At praktikken nu fylder langt mere i skolens hverdag, betyder at I som skolens professionelle i højere grad skal se jer selv som meduddannere af nye lærere - og at skolen i højere grad skal fungere som en uddannelsesskole frem for en praktikskole.

  Som ledelse, praktikvejledere eller praktiklærere skal I kunne understøtte de lærerstuderende i at opbygge relationer og få en større indsigt i den variation af opgaver, læreren har ansvar for at løse. Det forudsætter, at I har viden og kompetencer inden for onboarding, forskellige vejledningspositioner, facilitering af læringssamtaler, konflikthåndtering og ikke mindst forståelse for de forudsætninger, som de studerende kommer med.

  Efteruddannelse der matcher jeres behov

  Vi hjælper jer selvfølgelig med at løfte opgaven bedst muligt og tilbyder efteruddannelse og kompetenceløft, der passer til det behov, I har på jeres skole. 

  • Diplommodul til praktikvejledere

   Det er et krav, at hver uddannelsesskole har én uddannet uddannelsesansvarlig praktikvejleder. Så er der ikke allerede en uddannet praktikvejleder på jeres skole, er det en god idé at sende en afsted på diplommodulet, der giver de rette kompetencer – måske er det dig? På modulet får du kompetencer til at vejlede dine lærer-kolleger, som ikke er vant til at have studerende i praktik og til selv at vejlede de lærerstuderende. 

   Læs mere om diplommodulet
  • 3-dages kursus til praktiklærere

   Den nye praktikmodel betyder, at flere lærere skal varetage rollen som praktiklærer og være i stand til at modtage de lærerstuderende med kvalificeret vejledning. Derfor har vi udviklet et 3-dages kursus, som giver dig og dine lærer-kolleger viden om den nye praktikmodel og de nødvendige kompetencer, så I føler jer rustet til opgaven.

   Læs mere om kurset og se aktuelle datoer
  • Skræddersyet forløb til skoleledelsen

   For at den nye praktikmodel skal lykkes på de enkelte skoler, er det afgørende, at I som ledelse giver skolens praktikvejledere – og lærere opbakning og de bedste forudsætninger for at tage godt imod de lærerstuderende. Vi tilbyder derfor også at sammensætte en særligt forløb til jer, så I er helt opdateret på de nye rammer og krav – og I samtidig har de rette redskaber til at støtte jeres medarbejdere.

   Kontakt Maria for et skræddersyet forløb

   Maria Nyborg Matthiesen
   Lektor og konsulent
   T: +45 8755 0186
   E: mnym@via.dk
 • Er du optaget af læring, trivsel og didaktisk udvikling i skolen? Vil du gerne udfordre og nytænke undervisningen på tværs af fagligheder? Og ønsker du at varetage rollen som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter? Så er læringsvejlederuddannelsen for dig.

  Det kan også være, at du (på et tidspunkt) gerne vil arbejde mere med udvikling og rådgivning end med undervisning. Og måske brænder du for at facilitere teamsamarbejde og læringsprocesser?

  Med en uddannelse som læringsvejleder bliver du klædt på til at kunne lede pædagogiske udvikling og forandring både som læringsvejleder i skolen og som læringskonsulent i fx kommunen.

  Uddannelsen består af modulerne:

  Du kan supplere din læringsvejlederuddannelse med et valgmodul fx inden for digitale læringsformer, børne- og ungdomslitteratur eller noget helt tredje. Du kan også bygge på, så du får en hel diplomuddannelse.

  Læs mere om uddannelsen til læringsvejleder

  OBS
  Som lærer kan du nu har mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse via Omstillingsfonden. Det betyder, at du vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig et diplommodul. Læs om dine muligheder for tilskud her
 • Underviser du børn, der har særlige behov – enten i en almenklasse, specialklasse eller på en specialskole? Og savner du viden om, hvordan du tilrettelægger din undervisning til børn med fx dysleksi, socialkognitive vanskeligheder eller andre diagnoser, der har betydning for indlæring og deltagelse i sociale fællesskaber? 

  Så er et modul inden for vores specialpædagogiske fagrække et godt valg for dig.

  På modulerne bliver du godt klædt på til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning og øvrige indsatser målrettet elever med specialpædagogiske behov – både i folkeskolens almene og specialtilrettelagte tilbud.

  Du kan fx tage moduler inden for:

  Du kan tage modulerne som enkeltstående kursusforløb eller som del af en hel diplomuddannelse med særligt fokus på specialpædagogik.

  OBS
  Som lærer kan du nu har mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse via Omstillingsfonden. Det betyder, at du vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig et diplommodul. Læs om dine muligheder for tilskud her
 • Som børnehaveklasseleder er du et vigtigt bindeled mellem børnehave og 1. klasse. Du underviser ikke i fag men i kompetenceområder - og du skal både forholde dig til børnenes trivsel, motorik, relationer og kendskab til bogstaver og tal.

  Uanset om du ønsker at efteruddanne dig til børnehaveklasseleder, eller du allerede arbejder som børnehaveklasseleder, så har vi et tilbud, der matcher dine behov.

  Diplomforløb: Uddan dig til børnehaveklasseleder 

  Uddannelsen til børnehaveklasseleder består bl.a. af modulerne: 

  Du kan vælge at tage et eller flere moduler som enkeltstående forløb. Du kan også bygge ovenpå, så du får en hel pædagogisk diplomuddannelse.

  Læs mere om uddannelsen til børnehaveklasseleder.

  Vidste du i øvrigt, at du som lærer nu har mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse via Omstillingsfonden? Det betyder, at du vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig et diplommodul. Læs om dine muligheder for tilskud her.

   

  Skræddersyet kursus: Få nye kompetencer sammen med dine kolleger

  Er I flere kolleger på skolen, som har behov for at blive klædt på til rollen som børnehaveklasseledere, så kan vi sammensætte et kursusforløb særligt til jeres behov.

  Kurset kan fx indeholde følgende emner:

  • Fællesskabende didaktikker og klasserumsledelse
  • Sproglig opmærksomhed og deltagelsesmuligheder
  • Børnehaveklassens organisatoriske og fysiske rammer
  • Sammenhæng og samarbejde med forældre og tværprofessionelt
  • Udvikling af egen praksis med udgangspunkt i aktionslæring og subvision.

  Læs mere om muligheden

  Eller tag direkte fat i VIAs fagkonsulent:

  Line Thingholm
  T: +45 8755 2341
  E: lint@via.dk

 • Drømmer du om at blive leder i skolen? Eller er du nyansat leder i skoleverdenen? Så kan efteruddannelsen "Lærer til Leder" være den rigtige for dig.

  Uddannelsen er et særligt tilrettelagt diplomforløb for dig, der er uddannet lærer og har lyst til at bygge oven på med en lederuddannelse inden for skoleledelse. Uddannelsen tager tre år. Undervejs bliver du klædt på til at lede processer og medarbejdere i skolen.

  Det særlige ved uddannelsen er at:

  • Din skoleleder fungerer som din mentor under hele uddannelsesforløbet. Det betyder, at du kan komme med ind i ”ledelsens maskinrum” på skolen og prøve kræfter med afgrænsede ledelsesopgaver. 
  • Undervisningen foregår primært som koncentrerede internatforløb, hvor du har ro og mulighed for at komme i dybden med ledelsesopgaven.
  • Du opbygger et stærkt netværk til andre nyklækkede ledere, som du kan sparre med undervejs og efter uddannelsen.
 • Underviser du i idræt, tysk eller håndværk og design uden at have formel undervisningskompetence? Så har du mulighed for at tage et kompetenceløft og styrke din lærerprofil med et ekstra linjefag.

  I skoleåret 2024/2025 kan du tage et særligt komprimeret forløb på et år og opnå undervisningskompetence i fagene:

  • Håndværk og design
  • Tysk
  • Idræt

  Fordelen med et kompetenceløft er bl.a., at du får

  • Opdateret fagdidaktisk viden inden for dit fag
  • Nye værktøjer til din undervisning
  • Formelt bevis på din undervisningskompetence på niveau med dine øvrige undervisningsfag (linjefag) fra læreruddannelsen (kræver bestået kompetencemålsprøve)
  • Et netværk med andre faglærer inden for dit fag

  Læs meget mere om muligheden her

 • Er der ikke plads til efteruddannelse i dit skema lige nu, så har du stadig masser af muligheder for at udvikle dig fagligt.

  Du kan løbende tage korte fagkurser og deltage i temadag, som passer præcis til dit behov. 

  Se alle aktuelle CFU-kurser og temadage her

 • Er I flere på skolen, som gerne vil have nye kompetencer inden for et bestemt fagligt område? Eller har I en særlig udfordring, som fylder på skolen eller i et team? 

  Så skræddersyr vi også uddannelsesforløb lige præcis til jeres behov.

  Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

  • Fællesskabende didaktikker
  • Inkluderende klasseledelse
  • Konflikthåndtering
  • Forældresamarbejde
  • Praksisfaglighed
  • Nest-inspireret undervisning
  • Teknologiforståelse
  • Undervisning i det fri
  • Bevægelse som didaktisk metode
  • Flersprogede elever i almenklassen
  • Læringsfællesskaber og teamsamarbejde

  Læs mere om fælles kompetenceudvikling i skolen

Mere viden

Frisættelsen af folkeskolen

Fagmagasin

Liv i Skolen er et fagblad, hvor lærere og skoleledere selv fører pennen suppleret af andre fagfolk.
Find alle magasiner her

Nyhedsbrev 

Tilmeld dig nyhedsbrevet "Skole og læring" - og hold dig opdateret om bl.a. konferencer, kurser og efteruddannelse på skoleområdet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet

Artikler

Hent viden og inspiration inden for bl.a. fleksible og inkluderende læringsmiljøer, klassefællesskab og AI i skolen.
Find relevante artikler
Kompetencefonde

Kom gratis på kursus med fondsstøtte

Frem til den 9. oktober kan du søge tilskud gennem Novo Nordisk Fonden til udvalgte kurser – og på den måde komme afsted ganske gratis.
Se kurserne og søg

Tilskud til efteruddannelse

Som lærer har du mulighed for at få tilskud til efteruddannelse via Omstillingsfonden. Det betyder, at du vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig et diplommodul.
Læs om muligheden for tilskud

Konference

3. oktober: Fælles Mål for dansk som andetsprog

Læs mere og tilmeld dig

Level up på superkræfter

Som lærer er du lidt af en superhelt.

Men selv superhelte har indimellem brug for nye superkræfter.

Gå på opdagelse her på siden og find lige præcis det kursus- eller efteruddannelsestilbud, som giver dig de superkræfter, du har brug for i din hverdag.

Kan du ikke finde det, du søger, skal du endelig tage fat i os.

Har du spørgsmål?

Hold dig ikke tilbage, hvis du har spørgsmål. Vi glæder os til at hjælpe dig videre.
Helene Toft | VIA University College
 • Helene Randeris Toft

 • Studie- og karrierevejleder
 • T: +45 87 55 19 57
Cecilie Burgdorf
 • Cecilie Burgdorf

 • Studieadministrativ partner
 • T: +45 87 55 18 41