Print

Cirkulær økonomi og LCA

Code

FI-LCA1

Version

3.0

Offered by

Forsyningsingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Studerende skal have gennemført 5. semester på en af VIAs danske ingeniøruddannelser - eller tilsvarende på andre uddannelsesinstitutioner.

Main purpose

 Formålet med dette kursus er at:

 • Give de studerende kendskab til principperne i livscyklusvurdering (LCA), og hvordan de kan udføre og fortolke LCA-analyser af udvalgte produkter og tjenester, der er relevante for ingeniører.
 • Give de studerende kendskab til principperne og indholdet i Circulær Økonomi og gøre dem i stand til at bruge denne viden til forretningsudvikling i tråd med FN's Verdensmål.
 • Lære hvordan LCA-analyser kan bruges i forhold til at træffe beslutninger, der fører til udvikling af cirkulære økonomier.

Knowledge

Studerende, der gennemfører dette kursus, vil være fortrolige med:
 • De internationale retningslinjer for LCA-analyser (ISO-standarder 14040 og 14044).
 • Den trinvise arbejdsproces, der skal følges, når der udføres en LCA-analyse.
 • Principperne bag definitionen af funktionelle enheder, systemgrænser og tidsintervaller for LCA-analyser.
 • Valgte datakilder, der leverer data til LCI'er og LCIA'er.
 • Forskellige miljøpåvirkningskategorier.
 • Præsentation af slutresultater fra LCA-analyser.
 • FNs Verdensmål.

Skills

Studerende, der gennemfører dette kursus, vil være i stand til at:
 • Definere funktionelle enheder, systemgrænser og tidsintervaller for LCA-analyser i henhold til retningslinjerne.
 • Udføre LCA-analyser til enkle produktions- eller servicesystemscenarier i henhold til retningslinjerne.
 • Sammenligne konkurrerende produktions- eller servicesystemer baseret på en LCA-analyse.
 • Præsentere og fortolke resultater af LCA-analyser og diskutere disse i forhold til beslutningstagning.
 • Søge efter og identificere relevante data for livscyklusbeholdninger (LCI).
 • • Udføre livscykluseffektvurderinger (LCIA) baseret på disse i henhold til retningslinjerne.
  • Lave en grafisk præsentation af resultaterne af LCA-analyser og forklare, hvordan disse er relateret til de tidligere trin i analyserne.
  • Udføre en LCA ved hjælp af programmet “LCABYG”
  • Identificere barrierer for en CE-udvikling.
  • Identificere muligheder for CE forretningsudvikling.
  • Lave en simpel forretningsmodel.
  • Vurdere forretningssager i relation til opfyldelsen af SDG.
  • Fremme cirkulær økonomi som et innovationsværktøj for virksomheder.

Competences

Studerende, der gennemfører dette kursus, vil være i stand til at:
 • Definere sammenlignelige scenarier for konkurrerende produktions-/servicesystemer med henblik på analyse af de respektive miljøpåvirkninger af disse
 • Forholde resultater fra LCA-analyser med idéerne fra CE for at foreslå bæredygtige valg i givne situationer
 • Diskutere, hvordan arbejde mod opfyldelse af SDG'erne kræver individuel såvel som en politisk ændring af adfærd
 • Reflektere over forretningsmodeller og produktudvikling i CE.

Topics

 

Teaching methods and study activities

Kurset er udbudt i forårssemestret. Kurset varer 12 uger. Den forventede arbejdsbyrde for den studerende er 137,5 timer, inklusiv 4 skemalagte lektioner om ugen (i alt 48 lektioner). 

Resources

 

Evaluation

 

Examination

Eksamensforudsætning:
Ingen.
 
Eksamensform:  
En case-baseret skriftlig eksamen, 48 timer. 
Intern bedømmelse. 
 
Tilladte hjælpemidler:
Alle

Reeksamen:
Som den ordinære eksamen med ny opgave, ellerr reeksamen kan være mundtlig, 20 minutter. 

Grading criteria

Karakter efter 7-trins skalaen. ​

Additional information

 

Responsible

Miguel Brand (og Dorte N. Holm)

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Keywords

Cirkulær økonomi, LCA, FNs Verdensmål