Bliv studerende på VIA University College

Læs en professionsbachelor, eller bliv efter- og videreuddannet hos os. Vi glæder os til at se dig.

Studerende fra VIA, der er PRO

Vil du være pro? 

En professionsbachelor tager typisk 3,5 år og kombinerer teori med udfordringer fra virkeligheden. Det kan fx være projekter i samarbejde med virksomheder og organisationer samt obligatoriske praktikforløb.

På den måde bliver du pro, allerede inden du er færdig med at studere.

Vidste du det?

Det sker i VIA