Blanketter

Er du ansat af VIA som ekstern underviser, censor eller lign., skal du anvende nedenstående blanketter for at få udbetalt løn, honorar, kørselsgodtgørelse m.m. 

Alle blanketter er elektroniske og skal tilgås ved brug af Nem-id. 

Lønblanketter

Timesedler

 

Praktikcenter elever

  

Vedr. udbetaling af tilgodehavender 

Når du har udfyldt og indsendt en af ovenstående blanketter, bliver den sendt til godkendelse hos den relevante uddannelse.

Når uddannelsen har godkendt udbetalingen, vil lønnen komme til din disposition med førstkommende udbetaling.