Vil du samarbejde med VIA?

Se hvordan du kan samarbejde med VIA som virksomhed, praktiksted, uddannelsesinstitution, skole eller region.

Find din vej til at samarbejde med VIA

 • Som virksomhed kan du samarbejde med VIA eller med VIAs studerende. VIA tilbyder samarbejde på flere områder.

  Hvis du ønsker at samarbejde med VIA, kan du fx samarbejde med VIA om entreprenørskab og innovation. Du kan også synliggøre din virksomhed over for de studerende og kommende dimittender eller få en studerende i praktik.

  Få kontakt med de studerende

  Din virksomhed kan få kontakt til danske og internationale studerende på VIAs erhvervsrettede uddannelser. Vores Career Service Centre arrangerer samarbejde mellem virksomheder og studerende i form af projektopgaver, praktikforløb og studiejob.

  Samtidig får din virksomhed mulighed for at synliggøre sig over for fremtidens dygtige og kompetente medarbejdere allerede inden, de er færdiguddannede.

  Bliv innovativ med crowdsourcing

  Offentlige og private virksomheder kan samarbejde online med VIAs mange studerende, undervisere og forskere om at skabe innovative løsninger på konkrete udfordringer. Det sker på platformen Challenges, som bliver drevet i et partnerskab mellem Real Dania, Erhvervsstyrelsen og VIA.

  Udviklingsarbejde med VIA Business Matchmaking

  Virksomheder og offentlige organisationer kan samarbejde med VIAs faglige miljøer og forsknings- og udviklingscentre.

  VIA Erhverv tilbyder analyse, udvikling og sparring på faglige problemstillinger. Vi har stor erfaring med at undersøge muligheder for finansiering, skrive ansøgninger og indgå i udviklingsprojekter. Projekterne kan være kortvarige eller strække sig over flere år.

  Erhvervssamarbejde om uddannelser

  Alle VIAs uddannelser er tilknyttet et uddannelsesudvalg, der rådgiver om den enkelte uddannelses kvalitet og relevans for samfundet.

  Udvalget består af fagfolk fra praksis. De ved, hvilke kompetencer de studerende skal være rustet med for at være attraktive for arbejdspladserne inden for deres profession som færdiguddannede.

  Se VIAs virksomhedskontakter

  Er din virksomhed interesseret i et samarbejde med VIAs uddannelser, så kan du finde kontaktoplysninger på enkelte uddannelserne.

   
   
 • VIA samarbejder med mange organisationer og virksomheder om blandt andet de mange offentligt rettede uddannelser.

  Som offentlig virksomhed eller offentlig organisation kan du opbygge et samarbejde med VIA på forskellige områder. VIA har et bredt samarbejde med mange organisationer og virksomheder om blandt andet de offentligt rettede uddannelser til fx pædagog, sygeplejerske, lærer, bioanalytiker mv.

  Du kan som offentlig virksomhed også samarbejde med VIA og VIAs studerende omkring innovationsprojekter eller få faglig sparring til projekter i din virksomhed.

  Bliv innovativ med crowdsourcing

  Offentlige og private virksomheder kan samarbejde online med VIAs mange studerende, undervisere og forskere om at skabe innovative løsninger på konkrete udfordringer. Det sker på platformen Challenges, som bliver drevet i et partnerskab mellem Real Dania, Erhvervsstyrelsen og VIA.

  Udviklingsarbejde med VIA Business Matchmaking

  Virksomheder og offentlige organisationer kan samarbejde med VIAs faglige miljøer og forsknings- og udviklingscentre.

  Vi tilbyder analyse, udvikling og sparring på faglige problemstillinger. Vi har stor erfaring med at undersøge muligheder for finansiering, skrive ansøgninger og indgå i udviklingsprojekter.

  Projekterne kan være kortvarige eller strække sig over flere år. 

  Virksomheder sikrer kvaliteten på VIAs uddannelser

  Alle VIAs uddannelser er tilknyttet et uddannelsesudvalg, der rådgiver om den enkelte uddannelses kvalitet og relevans for samfundet.

  Udvalget består af fagfolk fra praksis. De ved, hvilke kompetencer de studerende skal være rustet med for at være attraktive for arbejdspladserne inden for deres profession som færdiguddannede.

  Læs mere

   
 • Innovation, entreprenørskab eller praktik? Hvis du har en god ide eller vil samarbejde med studerende om forskellige projekter, så kontakt VIA.

  Som organisation eller privat og offentlig virksomhed kan du få et samarbejde op at stå med studerende fra VIA. 

  Find praktikportaler til samarbejdet

  Under de studerendes praktikperioder, får du som organisation behov for at samarbejde med VIA om praktikken. Her finder du portalerne, som du skal benytte under samarbejdet.

  Få kontakt med de studerende

  Din virksomhed kan få kontakt til danske og internationale studerende på VIAs erhvervsrettede uddannelser. Vores Career Service Centre arrangerer samarbejde mellem virksomheder og studerende i form af projektopgaver, praktikforløb og studiejob.

  Samtidig får din virksomhed mulighed for at synliggøre sig over for fremtidens dygtige medarbejdere inden, de er færdiguddannede.

  Bliv innovativ med crowdsourcing

  Offentlige og private virksomheder kan samarbejde online med VIAs mange studerende, undervisere og forskere om at skabe innovative løsninger på konkrete udfordringer. Det sker på platformen Challenges, som bliver drevet i et partnerskab mellem Real Dania, Erhvervsstyrelsen og VIA.

  Gør brug af VIAs makerspaces

  Som virksomhed kan du teste eller selv fremstille prototyper. Som folkeskolelærer eller skoleklasse kan du besøge et af VIAs makerspaces og møde studerende der læser til lærer eller pædagog.

  Du kontakter VIAs makerspaces og får lavet en aftale der passer til de lokale forhold. 

  Læs mere

   
 • VIA tilbyder samarbejde med skoler og gymnasier om brobygning eller undervisning. Med 'VIA på vejen' besøger vi skoler og gymnasier. Vi kan også skabe brobygningsforløb for eleverne.

  VIA arbejder aktivt med brobygning mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og har en lang række tilbud til elever og lærere på ungdomsuddannelserne og i grundskolen.

  Vi tilbyder blandt andet

  • Undervisning af alle eleverne på gymnasiet for en dag med VIA på Vejen
  • On-demand undervisning på VIAs campus i Horsens
  • Projektdage for HF-klasser
  • Hjælp til dit SRP-projekt i Horsens
  • Mulighed for at blive studerende for en dag på vores uddannelser
  • Studiepraktik hvert år i uge 43
  • Åbent hus to gange om året

  Se alle vores tilbud til gymnasier og skoler 

   
 • I 2019 blev VIA igen kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution, kåringen hviler på det store arbejde med entreprenørskab, der er i gang på VIAs uddannelser. Meget af arbejdet foregår i samarbejde med organisationer og erhvervsliv.   

  Læs om entreprenørskab på VIAs uddannelser

  VIAs studentervæksthuse

  Som virksomhed kan du få hjælp til en opgave i studentervæksthuset. VIA Studentervæksthuse samarbejder med opgavestillere i nærmiljøet omkring en campus. Det kan være kommuner, organisationer eller virksomheder, der har brug for nye idéer og løsninger til, hvordan de kan håndtere og løse en konkret udfordring eller opgave.

  Læs om VIAs studentervæksthuse:

  Forskning og entreprenørskab

  Kontakt

  Kontakt os, hvis du vil høre mere om innovationssamarbejde med VIAs studerende og entreprenørskab i VIAs uddannelser:

  Projektleder Erik Løvgren Brejner
  T: +45 87 55 44 11
  E: elb@via.dk

 • Partnerskaber er vigtige for VIA, og det gælder også i udlandet. Erfaringen er, at alle parter står stærkere på den internationale scene, når man samarbejder.

  VIA er blandt landets mest internationale videregående uddannelsesinstitutioner. Vi har i mange år haft aktiviteter i lande som Kina, Rumænien, Canada, Finland og Sydafrika. Det handler både om udveksling af studerende og medarbejdere, men også om forskning og eksport af viden.

  Vores erfaring fra internationalt arbejde er, at partnerskaber er vigtige. Vi har opbygget en række stærke samarbejdsrelationer både i Danmark og i udlandet med blandt andet myndigheder. Når kommuner, regioner, virksomheder og myndigheder i samarbejde med vidensinstitutioner som VIA er fælles om at agere internationalt, står alle parter stærkere - fx når det gælder eksport af dansk knowhow eller branding af Danmark som videns- og uddannelsesland.

  • Læs mere om VIAs internationale arbejde
  • Læs om VIAs internationale partnerskaber

  Kontakt

  Er du interesseret i at deltage i internationalt samarbejde, kontakt venligst: 

  Chefkonsulent Tina Lisberg Bundgaard
  Global Engagement
  T: +45 87 55 15 04
  E: tlb@via.dk

 • VIA er en professionel samarbejdspartner, når I skal kompetenceudvikle organisationen og har brug for målrettede indsatser. Vores ydelser hjælper mennesker og organisationer med at skabe succes og nå personlige, faglige og forretningsmæssige mål.

  Skræddersyet kompetenceudvikling, der flytter mennesker og organisationer

  VIAs efter- og videreuddannelse samarbejder tæt med både private virksomheder og offentlige organisationer om udvikling af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb inden for alle vores kompetenceområder. Lige fra ledelse, business, it og byggeri til sundhed, pædagogik, offentlig forvaltning og det socialfaglige felt.

  Skræddersyet kompetenceudvikling til organisationen kan sikre både medarbejdernes og arbejdspladsens udvikling. Et forløb kan eksempelvis støtte en strategisk udviklings- eller omstillingsproces, bidrage til at indarbejde nye arbejdsgange og metoder eller sikre øget samarbejde mellem forskellige faggrupper.

  I sætter rammerne

  Effektiv kompetenceudvikling og videreuddannelse starter med en åben og interesseret dialog. Sammen afdækker vi jeres behov og tilrettelægger det optimale forløb, der rammer plet både i forhold til kultur, organisatoriske rammer og strategiske mål.

  Vi designer forløb, der passer til den tid, I kan afsætte og tager hensyn til antallet af deltagere og særlige behov i jeres organisation. Et forløb kan sammensættes af alt fra konsulentbistand, workshops, procesforløb og intensive kurser til længere uddannelsesforløb på akademi- eller diplomniveau eller temadage for hele ledelses- eller medarbejdergruppen.

  I vil møde konsulenter og undervisere med stor faglig ekspertise samt bred indsigt i jeres fagområde, branche og daglige praksis. Det giver os de bedste forudsætninger for at sammensætte netop det forløb, der løser jeres specifikke behov.  Og vi garanterer jer ny, fælles viden som, når den bringes i spil, kan skabe forandring og flytte jeres organisation fremad.

  I bestemmer selv, hvor forløbet skal gennemføres. Vi tilbyder professionelle og moderne faciliteter hos os, men kommer også gerne ud og gennemfører uddannelsesforløb internt i jeres virksomhed.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til, hvordan din virksomhed kan samarbejde med os om skræddersyet kompetenceudvikling, er du velkommen til at kontakte:

  • Ledelse og vækst 
   (Ledelse, projektledelse, teknik, byggeri og miljø, innovation og forretningsudvikling)
 • VIAs forskning og udvikling har fokus på praksis. Derfor foregår vores aktiviteter i tæt samarbejde med virksomheder, myndigheder og offentlige institutioner i Danmark og internationalt. Målet med praksisrettet forskning er at skabe viden, der styrker den praksis, vi uddanner studerende til.

  Som professionshøjskole samarbejder VIA i forvejen med vores aftagere. At inddrage forsknings- og udviklingsaktiviteter er ofte naturligt og frugtbart - både for vores partnere og for VIA som vidensinstitution. Derfor opfordrer vi alle - både eksisterende og potentielle - partnere til at kontakte os for at høre mere om muligheder og erfaringer.

  VIA igangsætter både internt og eksternt finansierede forskningsprojekter i Danmark og internationalt. Vi har en professionel tilgang til alle led i forskning og udviklingsarbejde, herunder fundraising, jura, processtyring, økonomi, kommunikation og samarbejde med deltagende partnere.

  Læs mere

  Kontakt

  Se kontaktoplysninger til VIAs forskningsområder

Få mere inspiration

Vil du vide mere?