VIAs ledelse

Til daglig ledes VIA af en direktion bestående af fire medlemmer. Den øverste myndighed er bestyrelsen med repræsentanter fra det private og offentlige erhvervsliv samt VIAs studerende og medarbejdere.

Direktion

VIAs bestyrelse


Bestyrelsens opgaver er blandt andet

  • at vedtage budgettet
  • at vedtage årsregnskabet
  • at godkende udviklingskontrakten med Uddannelses- og forskningsministeriet
  • at godkende VIAs strategi
  • at indgå resultatlønskontrakt med rektor

Bestyrelsens opgaver fremgår af kapitel 3 i VIAs vedtægt.

Kontakt

Har du spørgsmål om bestyrelsen eller bestyrelsens arbejde, kan du kontakte:

Elvir Maleskic
Chefkonsulent
T: +45 87 55 10 03
E: em@via.dk

Bestyrelsesmedlemmer