Sådan søger du ind

Find svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

5-trins guide: Sådan søger du om optagelse

 • TRIN 1: Hvilke adgangskrav skal jeg opfylde?

  Der mange forskellige veje til en uddannelse i VIA. 

  Der kan være stor forskel på, hvilke adgangskrav der gælder for VIAs forskellige uddannelser. En gymnasial eksamen  som fx stx, hhx, htx, hf eller eux kan være én vej ind. Det samme gælder visse erhvervsuddannelser. Men selvom du ikke har en gymnasial eksamen, er der stadig mulighed for at søge om optagelse hos VIA.

  Afhængig af hvilken uddannelse du søger, kan der være krav om, at du skal have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Der kan også være specifikke krav om niveau og karakter i bestemte fag. 

  På nogle af vores uddannelser skal du bestå en adgangsprøve eller møde op til en optagelsessamtale før du kan optages på uddannelsen.

  Bliv klogere på de specifikke adgangskrav på uddannelsernes egne sider:

  Gå til uddannelsesoversigt

  Mangler du et eller flere fag?

  Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler et eller flere fag for at opfylde adgangskravene til en uddannelse.

  Gymnasial supplering er et tilbud til alle med en gymnasial eksamen, en eux eller en erhvervsuddannelse med mindst ét fag på C-niveau

  Læs mere om gymnasial supplering på ug.dk

  Dokumentation af bestået fagniveau

  Du skal i din ansøgning dokumentere, at du opfylder de specifikke adgangskrav, som uddannelsen kræver, fx fag på bestemte niveauer (A, B, C). Har du haft faget på et højere niveau, end der kræves - men ikke bestået det - skal du dokumentere, at du har bestået faget på et lavere niveau. Det gør du ved at vedlægge en attest fra din uddannelsesinstitution, når du søger ind. 

  Eksempel: Du søger ind på en uddannelse med adgangskravet Matematik B. Du har haft Matematik A, men har ikke bestået niveauet. Du kan anmode om en attest fra din uddannelsesinstitution, der bekræfter, at du har bestået Matematik B.

  Opfylder du ikke adgangskravene?

  Opfylder du ikke adgangskravene for den uddannelse, du ønsker at søge ind på, kan du søge om individuel kompetencevurdering.

  Ved en individuel kompetencevurdering vurderer vi, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

  Du skal søge i kvote 2 på optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12.00 og angive, at du ingen adgangsgivende eksamen har. Derudover skal du markere i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

  Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 • TRIN 2: Hvornår skal jeg ansøge?

  Få overblik over tidsfrister og vigtige datoer. 

  1. februar

  • Optagelse.dk bliver åbnet - det er på denne hjemmeside, du skal udfylde og indsende din ansøgning. 
  • Ultimo februar åbner VIAs optagelsesportal - det er her, du skal følge din ansøgning, når du har indsendt den, og det er her du kan kontakte os med spørgsmål om din ansøgning. Det er også her, du får svar på, om du bliver optaget på en af VIAs uddannelser. 

  15. marts kl. 12.00

  • Ansøgningsfrist for Kvote 2 og frist for at uploade bilag og dokumentation til kvote 2-vurdering på optagelse.dk

  Læs om regler for Kvote 2 ansøgning

  5. juli kl. 12.00

  • Ansøgningsfrist for Kvote 1 og frist for at uploade dokumentation til optagelse.dk
  • Dokumentationsfrist for kvote 2 vedrørende supplering og andet, som ikke var afsluttet inden den 15. marts. Vær opmærksom på, at søger du om individuel kompetencevurdering, skal du fremsende al information senest 15. marts.

  Sidst i juli

  • Svar på ansøgning (optagelse, betinget optagelse, standby eller afslag)
  • Offentliggørelse af hvilke uddannelse, der har ledige pladser og dermed kan søges i 2. runde

   

  Ledige pladser uden for kvote 1 og 2 fristerne

  I perioden fra ultimo juli og til ca. 1. februar har du mulighed for at søge uddannelser, der har ledige pladser.

  Gå til oversigt over ledige pladser

 • TRIN 3: Skal jeg søge gennem Kvote 1 eller 2?

  Læs, hvordan du søger gennem Kvote 1 og 2. 

  Hvilken kvote du ansøger gennem, afhænger af din uddannelsesbaggrund, og hvilke kriterier du vil vurderes på i din ansøgning. Se video, hvor vores studievejler Anne Ellekrog fortæller om forskellene på Kvote 1 og 2

   

  Kvote 1 

  Kvote 1 er for ansøgere, der udelukkende ønsker at blive bedømt på karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen. Du skal stadig opfylde adgangskravene til den specifikke uddannelse. Hvis dit gennemsnit er lavere end, eller lige omkring, det adgangsgivende gennemsnit fra sidste år, kan du overveje at søge i kvote 2.

  Læs mere om optagelse gennem kvote 1


  Kvote 2

  Kvote 2 er for dig, der ønsker at søge om optagelse på baggrund af kvalifikationer udover den adgangsgivende eksamen. Kvote 2 er også for dig, der har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen. Du skal stadig opfylde adgangskravene for den specifikke uddannelse. Du søger optagelse gennem kvote 2 via optagelse.dk.

  Hør studievejleder Anne Ellekrog fortælle om optagelse gennem Kvote 2:

  Læs mere om optagelse gennem kvote 2

   

  Standbyplads 

  Når du ansøger på optagelse.dk, har du mulighed for at ansøge om en standbyplads. En standbyplads giver dig mulighed for at få en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter. Du kan blive tilbudt en studieplads, hvis ansøgere, som er blevet tilbudt en plads, takker nej.

  Læs om standbyplads

   

  Sådan udfylder du din ansøgning

  På optagelse.dk kan du finde en udførlig vejledning, der beskriver, hvordan du udfylder ansøgningen, uploader bilag mm.

  Se brugervejledning på optagelse.dk

   

  Kvotefordeling

  Der er for hver uddannelse sat en kvotefordeling af pladserne til henholdsvis kvote 1 og kvote 2. Kvotefordelingen er angivet i procent og ligger på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. 

  Se kvotefordelingen her

 • TRIN 4: Hvornår og hvordan får jeg svar?

  Bliv klogere på hvornår og hvordan, du får svar på din ansøgning.

  Hvornår får jeg svar?

  • Du får svar på din ansøgning den 26. juli
  • Du skal acceptere eller afstå din studieplads senest 5 dage efter tilbuddet er sendt til dig
  • Du kan søge om SU: Efter du har accepteret din studieplads. Du kan tidligst ansøge om SU  1 måned før studiestart
  • Du kan søge om Ungdomskort: Efter du er godkendt til SU

  Hvor kan jeg følge min ansøgning?

  Når du har indsendt din ansøgning, vil du kunne følge den på VIAs optagelsesportal. Det er vigtigt, du tjekker optagelsesportalen, da det er her, vi kontakter dig, hvis vi har spørgsmål eller mangler dokumentation ift. din ansøgning. Det er også her, du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen.  

  Hvor finder jeg svaret på min ansøgning? 

  • Hvis du er tilbudt optagelse på VIA giver vi dig svar på VIAs optagelsesportal 
  • Hvis du får afslag på din ansøgning, får du svar fra optagelse.dk i din e-boks. 

  Læs mere om, hvordan vi kommunikerer med dig, når du søger om optagelse

 • TRIN 5: Hvem kan jeg spørge, hvis jeg er i tvivl?

  Se hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål omkring optagelse på en uddannelse. 

  Det er helt normalt at have spørgsmål i forbindelse med ansøgning og optagelse på en uddannelse. Fortvivl ikke, der er heldigvis masser af hjælp at hente. Her kan du se, hvem der kan hjælpe dig videre - afhængig af, hvilke spørgsmål du har:

   

  Før du ansøger

  Hvis du har spørgsmål omkring en specifik uddannelse hos VIA, fx indhold, adgangskrav eller andet, skal du kontakte en studievejleder på den pågældende uddannelse.

  Har du spørgsmål af mere generel karakter om valg af uddannelse, kan du kontakte et af de lokale Studievalgscentre og fx booke et møde med en vejleder.

  Du kan også kontakte eVejledningen, som tilbyder vejledning på telefon, chat samt digitale vejledningsmøder helt frem til kvote 1 fristen 5. juli. 

  Når du skal ansøge

  Er du i tvivl om, hvordan du udfylder din ansøgning, kan du benytte brugervejledningerne eller kontakte supporten på optagelse.dk

  Du kan også kontakte eVejledningen,som kan hjælpe med svar på specifikke spørgsmål omkring udarbejdelse af din ansøgning. 

   

  Efter du har ansøgt

  Hvis der opstår spørgsmål efter du har ansøgt om optagelse på VIA, kan du få hjælp og vejledning på VIAs optagelsesportal

  Her holder vi dig også løbende opdateret omkring nyt om din ansøgning - og vi kontakter dig, hvis vi har spørgsmål. 

Hent mere hjælp og vejledning

Har du helt styr på din ansøgning?

Tag quizzen

Se også disse guides

Søg ind med NEMid

Du skal bruge dit NemID for at ansøge om optagelse på en uddannelse på optagelse.dk

Sådan søger du merit

Det er obligatorisk at søge om merit, hvis du har gennemført anden uddannelsen.

Individuel kompetencevurdering

Opfylder du ikke de fastsatte adgangskrav til en uddannelse, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering.

Udenlandsk eksamen

Hvis du har en udenlandsk eksamen, skal du altid søge ind på uddannelsen gennem kvote 2.

Standbypladser

Hvis du søger en standbyplads, har du chance for at få en studieplads, som en anden studerende har takket nej til

Betinget optag

Flere af VIAs uddannelser tilbyder betinget optagelse til ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene.

Fordeling af studiestart

Tidspunkt for studiestart fordeles så vidt muligt efter ønske. 

Søg ind som elitesportsudøver

Er du i elitesportsudøver, og vil du samtidig gerne tage en videregående uddannelse? 

Ledige pladser

Uden for ansøgningsfristerne til Kvote 1 og 2 kan du søge uddannelser, der har ledige pladser. 

Har du søgt ind?

Følg din ansøgning og få svar på dine spørgsmål på VIAs optagelsesportal.

Ny studerende i VIA?

Find svar på de spørgsmål, du brænder inde med. 

Overflytning til VIA

Find ud af, hvordan du søger om overflytning til en uddannelse på VIA.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra sommeroptaget 2017 træder der nye regler i kraft. 


Opholdstilladelser 

I nogle tilfælde er det et krav, at du vedhæfter kopi af opholdskort til din ansøgning. 

Application fee og tuition fee

Hvis du er en ikke EU/EEA borger og ikke har en gyldig permanent dansk opholdstilladelse, skal du betale 100 euro i application fee, inden vi kan behandle din ansøgning.