Sådan søger du ind 

Sæt dig godt ind i nedenstående 4 trin, og få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College.

Trin 1

Find de adgangskrav, du skal opfylde

Trin 2

Afklar, om du vil søge i kvote 1 eller 2

Trin 3

Søg ind på optagelse.dk inden fristerne

Trin 4

Følg din ansøgning

Trin 1

Find de adgangskrav, du skal opfylde

Der kan være stor forskel på, hvilke adgangskrav der gælder for vores uddannelser. Afhængig af, hvilken uddannelse du søger, kan der være specifikke krav om niveau og karakter i bestemte fag. På nogle af vores uddannelser skal du bestå en adgangsprøve eller møde op til en optagelsessamtale, før du kan optages på uddannelsen. Find de specifikke adgangskrav på uddannelsernes egne sider.

Dokumentation af bestået fagniveau

Du skal i din ansøgning dokumentere, at du opfylder de specifikke adgangskrav, som uddannelsen kræver, fx fag på bestemte niveauer (A, B, C). Har du haft faget på et højere niveau, end der kræves - men ikke bestået det - skal du dokumentere, at du har bestået faget på et lavere niveau, da det typisk ikke fremgår af dit eksamensbevis, at du har afsluttet det lavere, krævede niveau.

For at få dokumentation på det krævede niveau kan du rette henvendelse til den uddannelsesinstitution, hvor du tog din gymnasiale uddannelse, og undersøge, hvorvidt rektor vil eller kan attestere, at du har bestået det lavere krævede niveau. Denne attest kaldes en rektorerklæring. Retorerklæringen skal du vedhæfte på bilagsfanen på optagelse.dk, når du søger om optagelse. Denne mulighed gælder for dig, der har en studentereksamen fra 2008 eller senere (HF fra 2007) efter ny reform.

Eksempel:
Du søger ind på en uddannelse med adgangskravet Matematik B. Du har haft Matematik A, men har ikke bestået niveauet. Du kan anmode om en attest/rektorerklæring fra din uddannelsesinstitution, der bekræfter, at du har bestået Matematik B.

Opfylder du ikke alle adgangskrav?

Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene på den uddannelse, du ønsker at søge ind på, bør du undersøge mulighederne for gymnasial supplering, betinget optag eller optagelse på andet grundlag.

Gymnasial supplering, betinget optag og individuel konkret vurdering

Er du fra udlandet, eller har du en udenlandsk eksamen?

Hvis du har en udenlandsk eksamen, skal du leve op til visse sprogkrav, der afhænger af, om du søger ind på en dansk eller engelsksproget uddannelse. Afhængigt af, hvor du kommer fra, skal du også have oversat dit eksamensbevis af en autoriseret oversætter og selv betale for uddannelsen.

Læs mere om ansøgning med en udenlandsk eksamen

Ønsker du overflytning til VIA?

Læser du på en uddannelse i Danmark, og ønsker du at gå på den tilsvarende uddannelse på VIA University College? Find ud af, hvordan du søger overflytning til VIA.

Læs om overflytning

Har du tidligere være indskrevet?

Ønsker du at fortsætte på en uddannelse, du tidligere været indskrevet på, så skal du være opmærksom på de særlige frister og procedurer, der gælder for fornyet optag.

Læs om fornyet optag

Har du anden uddannelse?

Har du tidligere bestået uddannelsesdele, kan det betyde, at du skal springe et eller flere moduler/semestre over, fordi du er omfattet af obligatorisk merit.

Har du gennemført en kandidatuddannelse, kan det, jf. kandidatreglen, få betydning for hvilke uddannelser, du kan søge optagelse på. 

Læs om merit og kandidatreglen

Trin 2

Afklar, om du vil søge i kvote 1 eller 2

Uanset om du søger optagelse gennem kvote 1 eller 2, skal du opfylde adgangskravene for den specifikke uddannelse. Vi vurderer dog din ansøgning på forskellige kriterier, alt efter om du vælger at søge optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2.

Kvote 1

Kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive bedømt på dit karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen. 

Læs mere om optagelse gennem kvote 1

Kvote 2

Kvote 2 er for dig, der ønsker at søge om optagelse på baggrund af kvalifikationer udover den adgangsgivende eksamen. Det kan fx være hensigtsmæssigt, hvis dit gennemsnit er lavere end, eller lige omkring, det adgangsgivende gennemsnit fra sidste år.

Kvote 2 er også for dig, der søger genoptag, dig der har en udenlandsk eksamen, dig, der har en Rudolf Steiner uddannelse, eller dig der har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen

Læs mere om optagelse gennem kvote 2

Hvor vigtigt er tidspunktet for studiestart for dig?

Studiestart er på de fleste uddannelser omkring 1. september og 1. februar. Nogle uddannelser har dog en tidligere studiestart.

Derfor har vi samlet en oversigt, hvor du kan se datoer for studiestart på alle VIAs uddannelser. Se studiestartsdatoer (pdf)

Standby - søg en plads på ventelisten

Er du fleksibel i forhold til din studiestart, hvis du til gengæld er garanteret, at du kommer ind på den uddannelse, du ønsker? Så bør du overveje at søge en standbyplads. 

Er det omvendt vigtigt for at dig, at du starter dit studie på et bestemt tidspunkt? Så kan du undersøge, om det er muligt for dig at få tildelt studiestartstidspunkt efter særlige kriterier.          

Trin 3

Søg ind på optagelse.dk inden fristerne

Optagelse.dk åbner 1. februar. Det er på denne hjemmeside, du skal udfylde og underskrive din ansøgning inden nedenstående frister. Du skal bruge dit NemID for at ansøge, og det er dit ansvar, at ansøgningen er udfyldt korrekt, og at alle relevante bilag er uploadet.

15. marts kl. 12.00

Ansøgningsfrist for Kvote 2, Genoptag og Optagelse på andet grundlag.

Dine ansøgninger skal være udfyldt og underskrevet på optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12.00, hvis du ønsker at søge optagelse gennem Kvote 2, Genoptag eller Optagelse på andet grundlag. Dette gælder også, selvom du er i gang med supplering og mangler at indsende dokumentation for dette.

5. juli kl. 12.00

Ansøgningsfrist for Kvote 1, upload af dokumentation på optagelse.dk og Studiestart fordelt efter særlige kriterier.

Dine ansøgninger skal være udfyldt og underskrevet på optagelse.dk inden den 5. juli kl. 12.00, hvis du ønsker at søge optagelse gennem Kvote 1. Derudover skal al dokumentation for både kvote 1 og kvote 2 ansøgninger være uploadet inden denne frist. Ønsker du at søge studiestart fordelt efter særlige kriterier, skal du inden denne frist sende en besked til VIA igennem optagelsesportalen NemStudie.

Andre frister

Fristen for Genindskrivning og Merit på andet grundlag afhænger af studiestartstidspunktet.

For at vi kan garantere, vi kan nå at behandle en sag om genindskrivning, skal du søge minimum 2 måneder før det ønskede studiestartstidspunkt. Ønsker du merit på andet grundlag, skal du være opmærksom på, at din ansøgning skal indgives i god tid, inden du begynder på den eller de uddannelsesdele, som du ønsker fritagelse for.

Har du ikke MitID?

Har du ikke MitID, kan du downloade MitID online.

Har du ikke et dansk cpr-nummer, kan du søge ind gennem optagelse.dk uden MitID. I så fald skal du godkende, printe og indsende en underskrevet følgeskrivelse til hver af de uddannelser, du søger ind på. Følgeskrivelserne må ikke uploades som bilag via optagelse.dk, i stedet skal du underskrive dem, scanne dem ind og maile dem til studieservice.optag@via.dk inden den 15. marts kl. 12.00.

Trin 4

Følg din ansøgning

Når du har indsendt din ansøgning, kan du kort herefter følge den på NemStudie. Så snart vi har fået din ansøgning fra optagelse.dk, vil du modtage en velkomstmail. Herfra kan du tilgå NemStudie og følge din ansøgning. Bemærk, at velkomstmailen kan risikere at ende i dit spamfilter. 

Det er dit eget ansvar som ansøger at holde dig orienteret på NemStudie samt at forholde dig til de beskeder, som vi sender til dig gennem NemStudie. Når der er nyt til dig på NemStudie, vil du modtage en notifikationsmail på den e-mailadresse, som du har oplyst, da du søgte ind på optagelse.dk. 

Det er vigtigt, du tjekker NemStudie, da det er her, vi kontakter dig, hvis vi har spørgsmål eller mangler dokumentation ift. din ansøgning. Det er også her, du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen.

Du får svar ultimo juli 

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag. Hvis du er tilbudt optagelse på VIA, giver vi dig svar på NemStudie

Husk at acceptere eller afslå din studieplads inden for 3 dage 

Bemærk: Du skal acceptere eller afslå din studieplads, senest 3 dage efter tilbuddet er sendt til dig, ellers bortfalder studiepladsen. Hvis du får afslag på din ansøgning, får du svar fra optagelse.dk i Digital Post. 

Ny studerende i VIA?

Kom du ind? Læs om alt det, du skal vide, og find svar på dine spørgsmål som ny studerende i VIA.
Ny studerende i VIA

Ledige pladser

Kom du ikke ind på den uddannelse, du ønskede? Så tag et kig på de uddannelser, hvor der pt. er ledige pladser.

Se ledige pladser

Har du spørgsmål?

Generelt om optagelse

Har du spørgsmål til ansøgningsproceduren i forbindelse med optagelse, som fx adgangskrav, ansøgningsfrister, motiveret ansøgning, bilagsfrister, obligatorisk merit, standby m.m., så kan du kontakte VIAs optagelsesvejledere.
Kontakt VIAs optagelsesvejledere

Specifikt om uddannelsen

Hvis du har spørgsmål af mere faglig karakter om en specifik uddannelse,  fx om uddannelsens indhold, praktik, opbygning, studiemiljø m.m., skal du kontakte en studievejleder på den pågældende uddannelse.
Find studievejleder

Udfyldning af ansøgningsskema

Er du i tvivl om, hvordan du udfylder din ansøgning, kan du benytte brugervejledningerne eller kontakte supporten på optagelse.dk. Det er også supporten, du skal have fat på, hvis du oplever tekniske problemer med optagelse.dk.
Gå til optagelse.dk