Print

Cirkulær økonomi og LCA

Code

FI-LCA1

Version

2.0

Offered by

Forsyningsingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Studerende skal have gennemført 5. semester på en af VIAs danske ingeniøruddannelser - eller tilsvarende på andre uddannelsesinstitutioner.

Main purpose

 Formålet med dette kursus er at:

 • Give de studerende kendskab til principperne i livscyklusvurdering (LCA), og hvordan de kan udføre og fortolke LCA-analyser af udvalgte produkter og tjenester, der er relevante for ingeniører.
 • Give de studerende kendskab til principperne og indholdet i Circulær Økonomi og gøre dem i stand til at bruge denne viden til forretningsudvikling i tråd med FN's Verdensmål.
 • Lære hvordan LCA-analyser kan bruges i forhold til at træffe beslutninger, der fører til udvikling af cirkulære økonomier.

Knowledge

Studerende, der gennemfører dette kursus, vil være fortrolige med:
 • De internationale retningslinjer for LCA-analyser (ISO-standarder 14040 og 14044).
 • Den trinvise arbejdsproces, der skal følges, når der udføres en LCA-analyse.
 • Principperne bag definitionen af funktionelle enheder, systemgrænser og tidsintervaller for LCA-analyser.
 • Valgte datakilder, der leverer data til LCI'er og LCIA'er.
 • Forskellige miljøpåvirkningskategorier.
 • Præsentation af slutresultater fra LCA-analyser.
 • FNs Verdensmål.

Skills

Studerende, der gennemfører dette kursus, vil være i stand til at:
 • Definere funktionelle enheder, systemgrænser og tidsintervaller for LCA-analyser i henhold til retningslinjerne.
 • Udføre LCA-analyser til enkle produktions- eller servicesystemscenarier i henhold til retningslinjerne.
 • Sammenligne konkurrerende produktions- eller servicesystemer baseret på en LCA-analyse.
 • Præsentere og fortolke resultater af LCA-analyser og diskutere disse i forhold til beslutningstagning.
 • Søge efter og identificere relevante data for livscyklusbeholdninger (LCI).
 • • Udføre livscykluseffektvurderinger (LCIA) baseret på disse i henhold til retningslinjerne.
  • Lave en grafisk præsentation af resultaterne af LCA-analyser og forklare, hvordan disse er relateret til de tidligere trin i analyserne.
  • Udføre en LCA ved hjælp af programmet “LCABYG”
  • Identificere barrierer for en CE-udvikling.
  • Identificere muligheder for CE forretningsudvikling.
  • Lave en simpel forretningsmodel.
  • Vurdere forretningssager i relation til opfyldelsen af SDG.
  • Fremme cirkulær økonomi som et innovationsværktøj for virksomheder.

Competences

Studerende, der gennemfører dette kursus, vil være i stand til at:
 • Definere sammenlignelige scenarier for konkurrerende produktions-/servicesystemer med henblik på analyse af de respektive miljøpåvirkninger af disse
 • Forholde resultater fra LCA-analyser med idéerne fra CE for at foreslå bæredygtige valg i givne situationer
 • Diskutere, hvordan arbejde mod opfyldelse af SDG'erne kræver individuel såvel som en politisk ændring af adfærd
 • Reflektere over forretningsmodeller og produktudvikling i CE.

Topics

 

Teaching methods and study activities

Kurset er udbudt i forårssemestret. Kurset varer 12 uger. Den forventede arbejdsbyrde for den studerende er 137,5 timer, inklusiv 4 skemalagte lektioner om ugen (i alt 48 lektioner). 
 
Studieaktivitetsmodel:
I henhold til Studieaktivitetsmodellen, fordeles arbejdes mængden i:
Kategori 1: Initieret af underviseren med deltagelse af underviser og studerende: 49 timer – 36%
Kategori 2: Initieret af underviseren med deltagelse af studerende: 49 timer – 36 %
Kategori 3: Initieret af studerende med deltagelse af studerende: 30 timer – 22 %
Kategori 4: Initieret af studerende med deltagelse af underviser og studerende: 10 timer – 7%

Resources

 

Evaluation

 

Examination

Indstillingskriterier
Obligatoriske kursusaktiviteter afsluttet.
Obligatoriske opgaver afleveret inden deadline og accepteret.
 
Eksamensform:  
En case-baseret skriftlig eksamen med intern censor. 
 
Tilladte hjælpemidler:
 
Reeksamen:
Ny opgave der evalueres på samme måde som den ordinære eksamen. 

Grading criteria

Karakter efter 7-trins skalaen.
Eksamen tæller 100% i den endelige karakter.

Additional information

 

Responsible

Allan Abildskov og Christian Hylgaard

Valid from

01-02-2022 00:00:00

Course type

6. semester
Danske valgfag

Keywords

Cirkulær økonomi, LCA, FNs Verdensmål