Print

Global Forretningskommunikation 1

Code

XA-GBC1

Version

3.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til Eksportingeniøruddannelsen. Engelsk niveau svarende til et dansk A-niveau.

Main purpose

Formålet med dette kursus er at udvikle de studerendes sproglige færdigheder og generelle kommunikative kompetencer på engelsk med særligt fokus på kommunikation i en professionel sammenhæng.

Knowledge

 Efter kurset skal de studerende have viden om
• internationale forretningsmiljø.
• kommunikationsmodeller.
• skriveprocessen.
• rutine, positive og negative meddelelser på engelsk.
• præsentationsteknikker på engelsk.
• forskellige aspekter af professionel skrivning.​Skills

Efter kurset skal de studerende være i stand til at:
• analysere en kommunikationssituation med hensyn til målgruppe, budskab, valg af kommunikationskanal.
• kommunikere præcist og med et varieret ordforråd på engelsk, mundtligt såvel som skriftligt.
• udvikle materiale, der skal bruges i en virksomheds interne såvel som eksterne kommunikation ved hjælp af korrekt terminologi, syntaks og stilistik.
• diskutere sprogligt komplekse tekster på engelsk.
• anvende relevant terminologi inden for forretningsfag.
• anvende relevante kommunikationsmodeller.
• præsentere resultaterne af selvstuderede emner på engelsk professionelt.
• skrive en projektrapport i en professionel stil, der anvendes i forretningskommunikation og i henhold til retningslinjerne for skrivning af  rapporter.
• præsentere resultaterne af projektarbejdet mundtligt på et klart og koncist sprog.


Competences

Studerende skal i deres projektarbejde under deres praktikophold og i deres fremtidige job som eksportingeniører være i stand til at:
• anvende udvalgte relevante tilgange ved udfærdigelse af professionelle forretningsmeddelelser.
• kommunikere effektivt og professionelt med en virksomheds interne og eksterne interessenter med anvendelse af korrekt terminologi og syntaktisk korrekte strukturer i tale og skrift.
• interagere og samarbejde med mennesker med forskellige kulturelle baggrunde.
• kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante jobrelaterede områder.

Topics

Teaching methods and study activities

Undervisningsformen vil være en kombination af klassearbejde, pararbejde, gruppearbejde og problembaseret undervisning.

De studerende forventes at deltage aktivt i kursusforløbet.

Løbende evaluering og feedback i løbet af kurset
I løbet af kurset vil der være en række obligatoriske skriftlige og mundtlige opgaver, obligatoriske præsentationer af selvstuderede emner samt et antal grammatik- og ordforrådsøvelser.

Resources

Courtland Bovée & John Thill, Business Communication Essentials, latest edition, Pearson (Global edition) eller lign. lærebog.
Supplerende kursusmateriale, artikler, video, øvelser mv. vil blive distribueret via Itslearning.

Evaluation


Examination

Eksamensforudsætninger

1) De obligatoriske kursusaktiviteter (en individuel test, en gruppepræsentation og en skriftlig gruppeopgave) skal være afsluttet og afleveret inden deadline og accepteret / godkendt af underviseren.

2) Fremmødekrav (≥ 75%)  

Hvis eksamensforudsætninger ikke er opfyldt, skal den studerende gennemføre en skriftlig opgave i WISEflow for at blive indstillet til reeksamen.  
Denne opgave planlægges efter den ordinære eksamen


Eksamensform:  
4 timers skriftlig eksamen med intern bedømmelse
  

Tilladte hjælpemidler:
Alle hjælpemidler undtagen Internetadgang.

​Reeksamen:
Som ordinær


 

Grading criteria

7-trins skala

Additional information

​Antal forventede arbejdstimer for en studerende er 137,5 timer inkl. obligatoriske kursusaktiviteter, selvstudieaktiviteter, etc.

Responsible

Torsten Ulsig

Valid from

01-02-2024 00:00:00

Course type

Compulsory for Eksportingeniør
2. semester

Keywords

Skriftlig og mundtlig kommunikation, ekstern og intern forretningskommunikation, målgruppeanalyser, tilpasning til internationale målgrupper, professionel præsentationsteknik, forretningsordforråd