Print

Global Forretningskommunikation 2

Code

XA-GBC2

Version

3.0

Offered by

Eksportingeniør

ECTS

5

Prerequisites

Adgangskrav til Eksportingeniøruddannelsen.
Engelsk sprogniveau svarende til dansk A-niveau.

Main purpose

Formålet med dette kursus er at videreudvikle de studerendes sproglige færdigheder
og generelle kommunikative kompetencer på engelsk med særligt fokus på
kommunikation i en professionel sammenhæng. Udgangspunktet vil være teknisk
engelsk, herunder teknisk ordforråd og grammatiske strukturer i teknisk sprog. Endvidere vil kurset dække akademisk skrivning med hensyn til syntaks, kohærens og struktur, rapportskrivning, præsentationer og informationssøgning om semestertemaet. Kurset vil arbejde med mundtlig kommunikation baseret på forretningsrelaterede artikler med særligt fokus på ingeniørområdet.

Knowledge

Efter kurset skal de studerende være i stand til at

 • identificere tilgange til skrivning af overbevisende meddelelser på
 •   engelsk.
 • identificere kravene til projektskrivning på engelsk.
 • redegøre for konventionerne om teknisk skrivning på engelsk.
 • beskrive forskellige aspekter af semestertemaet.
 • redegøre for forskellige akademiske skrivekrav med hensyn til syntaks, kohærens og struktur.

Skills

Efter kurset skal de studerende være i stand til at:

 • analysere en kommunikationssituation med hensyn til målgruppe, budskab, valg af kommunikationskanal osv.
 • kommunikere præcist og med et varieret ordforråd på engelsk, mundtligt såvel som skriftligt.
 • diskutere sprogligt komplekse tekster på engelsk.
 • anvende relevant terminologi inden for tekniske emner
 • overholde genrekonventionerne for teknisk engelsk
 • præsentere resultaterne af selvstuderede emner på engelsk professionelt.
 • skrive en projektrapport i en professionel stil, der anvendes i forretningskommunikation og i henhold til retningslinjerne for skrivning af rapporter.
 • præsentere resultaterne af projektarbejdet mundtligt på et klart og koncist sprog.


Competences

Studerende skal i deres projektarbejde under deres praktikophold og i deres fremtidige job som eksportingeniører være i stand til at:

 • anvende udvalgte relevante tilgange ved udfærdigelse af professionelle forretningsmeddelelser.
 • kommunikere effektivt og professionelt med en virksomheds interne og eksterne interessenter med anvendelse af korrekt terminologi og syntaktisk korrekte strukturer i tale og skrift.
 • interagere og samarbejde med mennesker med forskellige kulturelle baggrunde.
 • kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante jobrelaterede områder.

Topics

Teaching methods and study activities

Undervisningsformen vil være en kombination af klassearbejde, pararbejde, gruppearbejde og problembaseret undervisning.
De studerende forventes at deltage aktivt i kursusforløbet.

I løbet af kurset vil der være en række obligatoriske skriftlige og mundtlige opgaver, obligatoriske præsentationer af selvstuderede emner samt et antal grammatik- og ordforrådsøvelser.

Resources

​Relevant kursusmateriale i form af lærebøger samt artikler, video, øvelser mv. som distribueres til de studerende via Itslearning.

Evaluation

Examination

Indstillingskriterier:
De obligatoriske kursusaktiviteter (en gruppeopgave i mundtlig præsentation af et teknisk emne)  skal være afsluttet og afleveret inden deadline og accepteret / godkendt af underviseren.

Eksamensform:  
4 timers skriftlig eksamen med ekstern censor.
Reeksamen som ordinær

Tilladte hjælpemidler:
Alle hjælpemidler undtagen Internetadgang.

Grading criteria

​7-trins skala

Additional information

​Antal forventede arbejdstimer for en studerende er 137,5 timer inkl. obligatoriske kursusaktiviteter, selvstudieaktiviteter, etc.

Responsible

Torsten Ulsig

Valid from

01-08-2023 00:00:00

Course type

Keywords

Skriftlig og mundtlig kommunikation, ekstern og intern forretningskommunikation, målgruppeanalyser, professionel præsentationsteknik, forretningsordforråd, teknisk ordforråd.