Beredskab for corona (COVID-19) i VIA

Information til VIAs studerende, praktikpladser, kursister, ansøgere, medarbejdere, leverandører og besøgende.

OBS: Alle VIAs campusser er lukkede for studerende og kursister.

VIAs contingency plan for coronavirus in English

Opdateret 31. marts kl. 16.10

Seneste opdateringer

Højere fribeløb til studerende i det samfundskritiske beredskab og ekstra SU-lån efter lønnet praktik

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der indeholder nye initiativer, der skal give en økonomisk håndsrækning til studerende i forbindelse med COVID-19. Det gælder bl.a. højere fribeløb til studerende, der deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19-beredskabet (for eksempel SOSU- og sygeplejerskestuderende), og muligheden for ekstra SU-lån efter lønnet praktik. 

Læs mere om de nye initiativer på su.dk  

VIA sender bestilte studiebøger hjem til studerende

Se mere under fanen "Til studerende". 

Regeringen forlænger tiltag mod spredning af COVID-19 til og med 2. påskedag, 13. april 2020

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand. 

De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag, ligesom danskerne på det kraftigste opfordres til at holde sig hjemme i påsken. 

Information om VIAs beredskab

 • Til studerende

  Se hvad der er vigtigt for dig som studerende at vide i forbindelse med coronavirus og -smitte. 

  Opdateret 31. marts kl. 08:00

  Nyeste opdatering:

  VIA sender bestilte studiebøger hjem til dig

  Flere studerende får afbrudt deres praktik- eller exchangeophold - læs, hvordan du forholder dig.  

  Læs retningslinjer for mundtlige prøver via Skype for studerende på VIAs uddannelser

   

  Find svar på de mest stillede spørgsmål efter emne:

  Særligt for studerende på sundhedsuddannelser

  Udenlandsophold og udenlandske studerende

  Undervisning og eksamen

  Praktik

  Studieliv

  Om coronavirus

  Spørgsmål

   

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden lavet en hjemmeside med spørgsmål og svar til studerende på videregående uddannelser. Læs mere på ufm.dk

   

  Særligt for studerende på sundhedsuddannelser

  • Skal jeg som studerende på en sundhedsuddannelse melde mig til sundhedsmyndighedernes frivillige beredskab?

  Vi er blevet orienteret om at regionerne er i gang med at forberede sig på en situation, hvor de kan komme til at mangle hænder til alle typer af opgaver på hospitalerne, de sociale institutioner og i akutberedskabet. Der kan derfor blive brug for studerende, som kan indgå i et beredskab.

  Vi vil gerne positivt bidrage til at imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer. Som studerende kan du hjælpe ved at fastholde dit praktikforløb eller ved at melde dig til regionernes beredskaber. 

  Hvis du er i praktik og ikke er hjemsendt, opfordrer vi til, at du fastholder at møde op på dit praktiksted. Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det som ellers er defineret for dit semester. I den givne situation mener vi dog, det er vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer og vi sidestiller din praktik med den du skulle have haft.

  Hvis du er hjemsendt fra praktik eller er hjemsendt fra studiet med anden form for studieaktivitet, så er du meget velkommen til at melde dig til beredskabet. Hvis du melder dig og bliver indkaldt til beredskabet, skal du give besked til din uddannelse, såfremt det har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve. Så vil din uddannelse efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for arbejdet i beredskabet, når der gives dispensation for studieaktivitet.

  Registreringen til beredskab finder sted på regionernes hjemmeside for corona jobbank, hvorefter man vil blive kontaktet. 

  - Region Midtjylland
  - Region Nordjylland  

  Hvis du bliver indkaldt til beredskabet, kan du efterfølgende søge om merit for enten fag eller praktik. Der vil da blive foretaget en individuel vurdering af, om det, du søger merit for, kan godskrives som følge af den frivillige indsats i beredskabet. De almindelige betingelser for merit skal fortsat være opfyldt, og der vil derfor altid være tale om en individuel vurdering, hvor både omfanget og karakteren af beskæftigelsen tillægges betydning i forhold til det der søges merit for. 
   
  Det er ikke muligt at afmelde eksamen. Men hvis du har været forhindret i at forberede dig eller deltage i selve eksamen, fordi du har udført arbejde som led i sundhedsmyndighedernes frivillige beredskab, vil du som udgangspunkt blive tildelt et ekstra prøveforsøg, hvis du skulle få behov for det.

   

  Udlandsophold og udenlandske studerende

  • Kan udenlandske studerende indskrevet på danske uddannelsesinstitutioner på midlertidige udlandsophold komme ind i Danmark?

  Undervisnings- og Forskningsministeriet oplyser følgende: ”Som led i de nye indrejserestriktioner er der indført grænsekontrol, som indebærer afvisning af indrejsende, der ikke kan godtgøre at have et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

  For udenlandske studerende indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution, hvor undervisningen aktuelt ikke gennemføres fysisk på institutionen (”institutionen er lukket”), må påregnes, at indrejse bliver afvist, med mindre at den pågældende har dokumentation for at have bopæl i Danmark.

  Institutionerne bør således råde udenlandske studerende, som aktuelt befinder sig i udlandet, til ikke at rejse til Danmark, før fysisk undervisning igen gennemføres, med mindre de kan dokumentere, at de har en dansk bopæl.”

   

  • Jeg er på udenlandsophold. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Udenrigsministeriet anbefaler nu alle danskere på rejse at vende hjem, mens danskere der bor fast i udlandet, anbefales at blive. Se mere information på udenrigsministeriets hjemmeside.

  Som studerende på et længerevarende ophold, lander du ifølge Udenrigsministeriets fortolkning midt i mellem de to kategorier af rejsende og fastboende. Og der er derfor ikke noget entydigt svar på, hvad du bør gøre. Du må med dig selv vurdere, om du ønsker at rejse hjem snarest muligt eller blive. Men hvis du føler dig utryg, anbefaler vi dig at rejse hjem.

  Hvis du overvejer at blive i udlandet, råder Uddannelses- og forskningsministeriet dig som studerende blandt andet til at overveje:

  • Hvor lang til varer dit ophold? Jo kortere tid tilbage, jo mindre grund til at blive
  • Kan du deltage i undervisningen
  • Er der lokale tiltag, der umuliggør, at du kan blive, fx ophævelse af visum?
  • Kvaliteten af det lokale sundhedssystem

  Har du brug for rådgivning, er Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral åben 24/7 på telefon (+45) 33 92 11 12 eller bbb@um.dk. Har du behov for at komme i kontakt med VIA nu og her, kan du ringe på telefon 8755 1499. Husk at holde dig opdateret på myndighedernes anbefalinger, hvor der løbende sker ændringer.

  Hvis du vælger at afbryde dit ophold, vil din uddannelse sammen med dig bestræbe sig på at finde alternativer, så du stadig får afsluttet dit forløb.

   

  • Mit hold har planlagt en studietur. Kommer vi af sted?

  VIA har suspenderet alle studieture frem til udgangen af april 2020. Har dit hold en rejse i kalenderen i den periode, bliver den altså ikke gennemført. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke svare på spørgsmål omkring erstatningsrejser eller refundering af udgifter, da det er et nationalt anliggende, som der endnu ikke er taget stilling til. Sagen bliver undersøgt, og I hører nærmere, når vi ved mere.

   

  • Jeg har fået afbrudt mit exchange-forløb. Hvad gør jeg? 

  Mange studerende er rejst hjem fra deres exchange-ophold i udlandet. Hvis du er rejst hjem og har afbrudt dit exhange-forløb skal du tage kontakt til din uddannelse for at afklare dine muligheder.

   

  • Jeg har fået afbrudt mit Erasmusophold. Hvad gør jeg? 

  Alle studerende, der har afbrudt deres Erasmus ophold, er blevet bedt om at kontakte Global Engagement (int.national.erasmus@via.dk) og fremsende relevant information til brug for vurdering af force majeure. Global Engagement indsamler denne information til videre formidling til det danske Erasmus agentur, som træffer endelig beslutning om force majeure. 

  Studerende, hvis Erasmusophold er afbrudt uden tilbud om online undervisning som erstatning, kan på grund af force majeure have ret til mindst at beholde tilskuddet svarende til den faktiske varighed af mobilitetsperioden. Styrelsen kan godkende, at den studerende beholder det fulde legat til dækning af ekstraudgifter, eks. forudbetalt husleje.

  For studerende, hvis ophold afbrydes inden, at minimumskravene for opholdet er opfyldt (praktik 2x30 dage, studieophold 3x30 dage), kan Styrelsen godkende, at den studerende kan beholde legatet for mobilitetsperioden til og med datoen, hvor de rejser hjem.

  Mobilitetssituationer, som fortsættes virtuelt i stedet for fysisk, skal ikke betragtes som force majeure. Er der ingen ekstraudgifter i denne forbindelse, er der ingen grund til at anmode om force majeure her, da det betragtes som en fuld mobilitet. Det gælder, uanset om man som studerende følger undervisning hjemme fra Danmark eller fra et andet (hjem)land. 

  Hvis du har spørgsmål i forhold til afbrudte Erasmus-ophold, kan du ringe til VIAs interntationale afdeling på:
  T: +45 87 55 14 99
  E: international@via.dk 

   

  Undervisning og eksamen

  • Hvordan får jeg de studiebøger, jeg skal bruge?

  Situationen med coronavirus gør, at du ikke som normalt kan hente de studiebøger på campus, som du har købt over viapay.dk. I stedet tilbyder VIA nu gratis at sende de fagbøger hjem til din private adresse, som du køber over viapay.dk. 

  Fremgangsmåden er, at du på viapay.dk bestiller de studiebøger, du skal bruge. Bestillingen går til det forlag, der udgiver de ønskede fagbøger, og forlaget får bøgerne frem til dit studiested. Dernæst sender VIA hurtigt bøgerne videre hjem til dig.  

  På viapay.dk kan du – under ’Bøger / Kompendier’ – finde og bestille de fagbøger, der hører til pensum på netop dit semester og din uddannelse. 


  • Vejledning og retningslinjer for afholdelse af mundtlige prøver via Skype

  Mundtlige prøver afvikles via Skype i perioden, hvor VIAs campusser og øvrige adresser er lukket ned på grund af situationen med coronavirus.Selv om VIA også stiller andre systemer til rådighed til møder mm, så afvikles alle mundtlige prøver via Skype for Business.

  Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige eksamen afholdes via Skype eller som en almindelig mundtlig eksamen på din uddannelsesinstitution. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når din mundtlige eksamen afholdes via Skype.

  Læs mere om retningslinjerne og hent vejledning til at afholdelse af eksamen via Skype

   

  • Hvordan får jeg undervisning, når VIAs campusser er lukkede for studerende?

  Der bliver arbejdet på at etablere andre former for undervisning mv. Uddybende information følger hurtigst muligt, så hold dig orienteret på VIAs kommunikationskanaler, herunder itsLearning (fanen 'Cororna' i topmenuen), via.dk/corona og SoMe-kanaler.

   

  • Må jeg optage online undervisning? 

  Du kan som studerende opleve, at din underviser vil optage undervisningen for at gøre den tilgængelig for andre studerende, som ikke har mulighed for at følge undervisningen live. Din underviser skal ikke indhente samtykke fra dig, for at måtte optage og uploade undervisningen, men underviseren skal gøre opmærksom på, hvis undervisningen optages.

  Hvis du selv ønsker at optage undervisningen, eller at dele den undervisning, som er gjort tilgængelig for dig i et lukket rum, skal du først indhente samtykke fra din underviser og dine medstuderende. Samtykket kan gives mundtligt ved, at du spørger i det online forum, eller ved at du kontakter underviseres før timen på mail. Hvis underviseren eller dine medstuderende siger nej, må du ikke optage. Det vil blive betragtet som brud på VIAs adfærdskodeks, hvis dette ikke respekteres.

  Hvis du får lov til at optage undervisningen eller at dele den undervisning, som din underviser har delt med dig, skal du være opmærksom på, at du selv bliver ansvarlig for at optagelsen eller delingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og med respekt for reglerne om ophavsret. 

   

  • Jeg har en eksamen, mens VIA er lukket. Hvad skal jeg gøre?

  Vi forsøger så vidt mulig at afholde eksamener, men det er vigtigt, at du holder dig opdateret på itslearning. 

   

  • Du skal som studerende fortsat være studieaktiv, selvom campus er lukket 

  Det er generelt ikke muligt at afmelde prøver i VIA. Dette udgangspunkt gælder også i Corona-tiden. Men vi er klar over, at der især for studerende med pasningskrævende børn kan opstå problemer med at deltage i eksamen på grund af manglende børnepasning.

  Hvis du på grund af manglende børnepasning er forhindret i at deltage i eksamen på nogle tider af dagen, men vil have mulighed for at deltage i eksamen på andre tider af dagen, skal du kontakte din studieadministration, som vil undersøge, om det er muligt at imødekomme dit ønske om eksamen på et bestemt tidspunkt af dagen.     

  Hvis det ikke er muligt eller du uanset hvad bliver forhindret i at gennemføre eksamen på grund af manglende børnepasning, vil du få mulighed for at aflægge et nyt prøveforsøg snarest muligt.  

  Ekstra prøveforsøg: 
  Du kan altid være tilmeldt samme prøve 3 gange. Herudover kan du få dispensation til et ekstra prøveforsøg, hvis det skyldes usædvanlige forhold. Det vil blive betragtet som et usædvanligt forhold, hvis man som studerende har været forhindret i at deltage i eksamen i Corona-perioden på grund af manglende børnepasning. 

  Hvis du får brug for et ekstra prøveforsøg (ud over de tre forsøg, som du altid har), skal du kontakte din studieadministration. Studerende med pasningskrævende børn, som dokumenterer, at de på grund af manglende pasning var forhindrede i at deltage i eksamen, vil som klart udgangspunkt få tildelt et ekstra prøveforsøg, såfremt de søger om dette.

   

  • Jeg har brug for it-support. Hvor kan jeg få hjælp? 

  Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål fx i forbindelse med installation af Skype for Business, kan du henvende dig til VIA Service. De træffes mandag–fredag kl. 7.30–15.30 på:
   
  T: 87 55 12 12
  E: viaservice@via.dk
   
  Hvis der opstår It problemer umiddelbart inden eller under selve eksamen, kan VIA Service kontaktes på 87 55 12 12 (tryk 1). Husk at oplyse, at der er tale om en igangværende eksamen.
   
  Hvis du har andre spørgsmål til eksamen, kan du kontakte Studieservice. Du finder kontaktoplysninger på studienet under din uddannelse/eksamen.
  For studerende ved VIAs efter- og videreuddannelse – kontakt den studieadministrative partner på modulet. 

   

  Praktik

  Situationen med coronavirus betyder, at en del studerende har oplevet at få afbrudt deres praktikophold (i Danmark eller udlandet), ligesom mange studerende har oplevet at måtte rejse hjem fra og dermed afbryde et exchange-forløb før tid og uden at afslutte eksamen.

  Som studerende skal du vide, at VIA arbejder hårdt på at løse de udfordringer, studerende må opleve i forbindelse med afbrudte praktikforløb eller exchange-forløb. Der bliver også arbejdet på at afklare handlemuligheder for studerende, der er i lønnet praktik og kan have særlige udfordringer. VIA gør desuden en målrettet indsats for at undgå, at studerende kommer til at opleve studietidsforlængelse.

  • Studerende, der får afbrudt deres praktik:

  Hvis du er sendt hjem og dermed har fået afbrudt din praktik, SKAL du kontakte din uddannelse og gå i dialog om alternativ muligheder.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er sendt hjem, skal du tage kontakt til dit praktiksted for en afklaring.

  Nogle studerende, der er sendt hjem fra praktik, vil allerede nu få tilbudt afløsningsopgaver, mens andre studerende må afvente en løsning. VIA arbejder lige nu på højtryk for at give svar og løse udfordringerne for alle studerende. Vi er her afhængige af koordination med andre professionshøjskoler og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Når vi har nye informationer, vil denne side blive opdateret. 

   

  Studieliv

  • Studerende må tage større SU-lån
  Nogle elever og studerende på de videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder, lyder et andet initiativ.

   

  • Kan jeg komme ind på VIAs campusser?

  Nej. Som studerende har du ikke adgang til VIAs campusser, og dit adgangskort er spærret. 

  I situationen med coronavirus er VIAs campusser og VIAs øvrige lokaliteter lukkede og aflåste for at minimere smittespredning, og for at følge myndighedernes instrukser.

  Lukningerne betyder, at hverken medarbejdere eller studerende har adgang til nogen af VIAs adresser. Dørene til alle VIAs lokaliteter er aflåste, og studiekortene er lukkede – foreløbig frem til og med 13. april 2020. 

   

  • Kan jeg bruge VIAs biblioteker?

  De fysiske biblioteker i VIA er lukkede, men har du behov for vejledning, hjælp til søgninger eller generelle informationsspørgsmål, kan du stadig komme i kontakt med bibliotekspersonalet. Se kontaktoplysningerne på dit lokale bibliotek her. Du vil kunne forvente et svar eller et tilbud om yderligere vejledning indenfor en time i bibliotekets normale åbningstid.

  Bibliotekets mange e-ressourcer kan nås af alle VIA studerende og ansatte, uanset hvor de befinder sig. Læs mere om fjernadgang her

  Den undervisning, som biblioteket er involveret i, vil blive forsøgt opretholdt ved hjælp af virtuel undervisning i tæt samarbejde med uddannelserne.

   

  • Må jeg mødes med min studiegruppe?

  VIA fraråder dig at mødes med din studiegruppe. Vi følger anbefalingerne fra både myndighederne og dronningen, og herfra er budskabet klart: Hold dig så vidt muligt hjemme og undgå nærkontakt med andre.

  Brug Facetime eller Skype, hvis I har brug for at mødes.

   

  Om coronavirus)

  • Jeg har symptomer på coronavirus. Hvad gør jeg?

  Får du symptomer på coronavirus, skal du kontakte lægen telefonisk. Læs mere om, hvordan du forholder dig på coronasmitte.dk.

   

  • Hvor finder jeg informationer om coronavirus?

  VIA følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvad angår coronavirus.

  Se myndighedernes Q/A til studerende på coronasmitte.dk

  Udenrigsministeriet har desuden en app, der hedder ”Rejseklar”. Hvis du downloader den, får du notifikationer på din mobiltelefon, hvis rejsevejledningerne bliver ændret.

   

  Kontakt

  Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på:

  T: +45 87 55 14 99  

  Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedsfælles hotline på:
  T: +45 70 20 02 33.

 • Til studerende og kursister på efter- og videreuddannelse

  Læs informationerne om coronavirus til dig som kursist eller studerende på VIAs efter- og videreuddannelser (EVU).

  Opdateret 27. marts kl. 13.45

  Nyeste opdatering:

  Kan jeg allerede nu tilmelde mig kurser samt anden efter- og videreuddannelse hos VIA, der afholdes i efteråret 2020? 

   

  Find svar på de mest stillede spørgsmål efter emne:

  Undervisning og eksamen

  Tilmelding til efterår 2020

  Kurser og konferencer

  Generelt

  Spørgsmål

   

  Undervisning og eksamen

  • Hvordan får jeg min undervisning? 

  Går du på en diplomuddannelse, kan du forvente, at vi så vidt muligt vil forsøge at gennemføre undervisning via online- og digitale værktøjer. 

  Det danske samfund er stort set lukket ned, og samfundshensynet til for eksempel også at skulle passe børn samtidig med, at du studerer, betyder, at VIAs digitale undervisning skal kunne tilgås af dig uafhængigt af tid og sted. Det vil sige, at undervisning i videst muligt omfang udformes som digitale elementer, læringstier, speaket powerpoint og lignende. 

  Ambitionen er kort og godt at afvikle al planlagt undervisning uden fysisk tilstedeværelse i læringsrummene. 

  Uddybende information følger hurtigst muligt og vil blive formidlet på itslearning. Se korte vejledninger og gode råd til onlinemøder og fjernundervisning på Itslearning under fanen ’Corona’ i topmenuen

   

  • Hvordan kommer min vejledning og eksamen til at foregå? 

  Vejledning og retningslinjer for afholdelse af mundtlige prøver via Skype

  Mundtlige prøver afvikles via Skype i perioden, hvor VIAs campusser og øvrige adresser er lukket ned på grund af situationen med coronavirus.

  Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige eksamen afholdes via Skype eller som en almindelig mundtlig eksamen på din uddannelsesinstitution. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når din mundtlige eksamen afholdes via Skype.

  Læs mere om retningslinjerne og hent vejledning til at afholdelse af eksamen via Skype

   

  • Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer derhjemme? 

  Support af studerende er højeste prioritet hos it-support i den kommende tid. Kontakt dem for spørgsmål på viasupport@via.dk eller telefon 87551212. De har travlt, så læs gerne brugervejledning på itslearning, før du kontakter it-service. 

  Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.30-15.30 

   

  Tilmelding til efterår 2020

  • Kan jeg allerede nu tilmelde mig kurser samt anden efter- og videreuddannelse hos VIA, der afholdes i efteråret 2020? 

  Det korte svar er ja!

  Ingen kan på nuværende tidspunkt spå om, hvordan situationen med COVID-19 udvikler sig. Men vi kan garantere, at al undervisning, vejledning og eksamen på VIAs kurser samt efter- og videreuddannelser fortsætter. Og vi står inde for samme høje faglighed som altid, uanset om vi bliver i stand til at mødes i fysiske rammer eller, som vi gør i øjeblikket, fortsat må mødes digitalt.

  Hvis du gerne vil se de muligheder for kompetenceudvikling, du kan tilmelde dig i efteråret 2020, finder du indgangen til de mange uddannelsestilbud her. Husk, at du enten kan vælge at filtrere efter den faglighed, du er interesseret i, eller efter uddannelsesniveau.

  Du er også mere end velkommen til at kontakte en af vores karrierevejledere, der som altid er klar til at besvare spørgsmål. 

   

  Kurser og konferencer

  • Jeg skal på kursus eller konference. Kan jeg det? 

  Er du kursist eller konferencedeltager, vil du løbende få nærmere information om, hvordan dit kursus eller din konference afvikles. 

   

  Generelt

  • Kan jeg komme ind på VIAs campusser?

  VIAs campusser er lukkede for studerende, kursister og konferencedeltagere.
  VIAs fokus er på at forsinke smittespredning, udvise samfundssind og naturligvis også på at få afviklet al planlagt undervisning på efter- og videreuddannelse. 

  På grund af situationen med corona vil der ikke være nogen form for aktivitet for studerende, kursister og konferencedeltagere, herunder undervisning og vejledning, på VIAs campusser eller øvrige adresser. 

  Bliv hjemme og hold dig orienteret på VIAs kommunikationskanaler, herunder itslearning, via.dk/corona og SoMe-kanaler.

      
  • Hvordan holder jeg mig opdateret? 

  Vi opfordrer studerende til at holde sig ajour på siden her, som vi opdaterer løbende.

   

  • Hvilke forholdsregler tager VIA? 
  VIA følger myndighedernes anbefalinger i forhold til både studerende, kursister, medarbejdere og gæster.
   
  I situationen med coronavirus følger VIA University College Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger. 
   
  VIA opdaterer løbende sine retningslinjer for coronavirus i overensstemmelse med ændringer fra myndighedernes side. 
   
  Vi beder alle i og uden for VIA om at holde sig løbende opdateret på de aktuelle anbefalinger fra myndighederne på den nationale hjemmeside:
   
   

   

  Spørgsmål

  Hvis du som kursist, studerende eller gæst på VIAs efteruddannelser (EVU) har spørgsmål vedrørende coronavirus i forhold til VIA, er du velkommen til at kontakte Susanne Loft på suso@via.dk.

  Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på:

  T: +45 87 55 14 99 

  Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedernes fælles hotline på:
  T: +45 70 20 02 33.

 • Til medarbejdere

  Find information om arbejde og hjemmearbejde under corona på Medarbejderportalen

  Opdateret 19. marts kl. 15.00

  Alt indhold til medarbejdere er flyttet til Medarbejderportalen. 

  Find indholdet her

  Derudover opfordrer vi til, at du orienterer dig på myndighedernes nationale hjemmeside www.coronasmitte.dk

 • Til ansøgere, der har søgt ind i kvote 2

  Find information på VIAs optagelsesportal, hvis du har søgt ind på en af vores uddannelser. Eller kontakt en vejleder, hvis du har spørgsmål. 

  Vi har nu passeret kvote 2 ansøgningsfristen den 22. marts, og det er derfor ikke længere muligt at søge om optagelse i kvote 2 i 2020.

  Hvis du har en dansk gymnasial uddannelse, kan du søge i kvote 1 frem til den 5. juli kl. 12.00.

   

  Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med at skaffe dokumentation til min ansøgning?

  Hvis du har problemer med at fremskaffe dokumentation for fx erhvervserfaring, på grund af den nuværende situation, så skriv en besked til os på VIAs optagelsesportal. Du har kun adgang til VIAs optagelsesportal, hvis du har søgt om optagelse på en af VIAs uddannelser her i 2020.

   

  Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til afholdelse af Optagelsessamtaler?

  Hold dig opdateret på VIAs optagelsesportal. Det er her, vi orienterer ansøgerne, hvis der sker ændringer i forhold til afholdelse af dette års optagelsessamtaler.

   

  Hvad gør jeg i forhold til Optagelsesopgaver på designuddannelserne?

  Optagelsesopgaverne blev offentliggjort den 23. marts 2020. Du kan downloade optagelsesopgaverne på uddannelsernes hjemmesider: DesignteknologDesign og businessTekstildesign -håndværk og formidling

  Deadline for aflevering af optagelsesopgaverne er den 6. april 2020 klokken 12.00. Nærmere information omkring aflevering kan findes på VIAs optagelsesportal

   

  Hvem skal jeg spørge, hvis jeg er i tvivl om noget i forhold til optagelse?

  Hvis du har spørgsmål til optagelse på VIAs uddannelser, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesvejledere og studievejledere.

  Læs mere om optagelse på VIAs uddannelser og find kontaktoplysninger

 • Til besøgende på VIA

  Læs hvordan du skal forholde dig i forhold til coronavirus, hvis du skal på besøg i VIA.

  Opdateret 23. marts kl. 16.30

  Så længe VIA University College er lukket, er alle besøg naturligvis suspenderet foreløbigt frem til og med 13 april 2020. 

   

  Hold dig opdateret!

  I situationen med coronavirus følger VIA Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Og det anbefales alle i og uden for VIA at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet.

  Se de danske myndigheders hjemmeside om coronavirus 

  Kontakt

  Hvis du som gæst har spørgsmål vedrørende coronavirus i forhold til VIA, er du velkommen til at tale med værten i VIA for det besøg, I skal deltage i. 

  Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på:

  T: +45 87 55 14 99  

  Derudover opfordrer vi til, at man kan benytte den myndighedsfælles hotline på:
  T: +45 70 20 02 33.

   

  English version

  See English version here

   

 • Til praktiksteder

  Se VIAs information om coronavirus særligt til praktiksteder.

  Opdateret 23. marts kl. 16.30

  Vi opfordrer praktiksteder til at tage kontakt til praktikanter fra VIA for at sikre, at de ved, hvilke retningslinjer de skal følge. VIA er lukket foreløbig frem til og med 13. april 2020, men studerende i praktik skal fortsat følge retningslinjerne hos den arbejdsplads, hvor de er i praktik. Det vil sige, at de skal møde i praktik, hvis arbejdspladsen fortsat er åben, selvom VIA holder lukket. 

   

  Hold dig opdateret

  VIA har en task force for coronavirus, som følger udviklingen med COVID-19 tæt og er i dialog med myndighederne. Vi opdaterer løbende siden her. 

  Hovedbudskabet er, at VIA i situationen med coronavirus følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Desuden anbefales alle i og uden for VIA at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet på den nationale hjemmeside:

  coronasmitte.dk

   

  Kontakt

  Hvis du som praktiksted har spørgsmål vedrørende coronavirus i forhold til VIA, er du velkommen til at tale med din kontaktperson i VIA. 

  Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på:

  T: +45 87 55 14 99  

  Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedsfælles hotline på:
  T: +45 70 20 02 33.

 • Til leverandører

  Se VIAs information om coronavirus særligt til leverandører.

  Opdateret 24. marts kl. 14.00

  Fremrykning af betalinger til leverandører

  VIA fremrykker betalinger af leverandørfakturaer for allerede leverede varer og ydelser fra private leverandører. Dette gør vi for at hjælpe erhvervslivet i denne tid.

  Fremrykningen betyder, at vi ser bort fra de normale betalingsbetingelser og at fakturaer vil blive betalt, så snart de er behandlet og godkendt internt i VIA.  

  Ændringen træder i kraft straks og vil indtil videre være gældende frem til og med den 13. april 2020.

  Kontakt

  Leverandører, der har spørgsmål, kan kontakte VIAs økonomiafdeling på mail kreditor@via.dk

Kontakt

Har du behov for at komme i kontakt med VIA, kan du ringe på: T: +45 87 55 14 99  

Derudover opfordrer vi til, at du kan benytte den myndighedsfælles hotline på: T: +45 70 20 02 33.

 

Generelle spørgsmål

Se de danske myndigheders informationer om coronavirus.

Se også Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside med spørgsmål og svar til studerende på videregående uddannelser.