Information til censorer om eksamener under corona

Find informationer og vejledninger til afvikling af eksamen i situationen med coronavirus. 

Opdateret 01.06.2021 

Krav om test ved adgang til campus. Læs mere under punktet "Fysiske eksamener".

Information om eksamener

 • Alle studerende får besked direkte fra deres uddannelse om, hvordan deres prøver bliver afholdt.

 • Adgang til campus

  Fra 21. maj 2021 åbner VIAs campusser for alle studerende og mulighed for fysisk undervisning og eksamen samt gruppeforløb.

  Krav om test 

  Krav om test før adgang til campus ophører fra den 1. august 2021. Indtil da skal du, også som besøgende på VIA, kunne fremvise en gyldig coronatest for at færdes på campus. Der er krav til, at du kan fremvise enten:

  - Negativt testresultat (max 72 timer gammelt)
  - Positiv coronatest. Hvis man har været symptomfri i minimum 48 timer, og testen er foretaget for mindst 14 dage siden, må man komme ind på campus. Testen må dog ikke være mere end 8 måneder gammel.
  - Hvis man er blevet vaccineret for COVID-19, er man fritaget fra krav om test for at komme på campus. Det gælder fra 14 dage efter første stik.

  Hvis man af medicinske årsager eller på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en coronatest, skal man oplyse dette ved kontrol.

  Stikprøvekontrol

  Vi udfører dagligt stikprøvekontroller på campus for at sikre, at vi passer godt på hinanden. Vi opfordrer censorer og andre besøgende at fremvise et coronatestresultat ved kontrol. 

  Hvis du har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, må du under ingen omstændigheder møde ind på campus. Følg myndighedernes retningslinjer for test, isolation mv. 

  Planlæg eksamen så der kan holdes afstand

  I de tilfælde, hvor en fysisk  eksamen gennemføres, er det nødvendigt med et sæt fælles retningslinjer. 

  Da VIAs campusser er meget forskelligt indrettede, er det ikke muligt at give udtømmende og detaljerede anvisninger for alle situationer. Men nedenfor er en række opmærksomhedspunkter, som censorer skal iagttage i forbindelse med planlægningen og afviklingen af eksamen med tilstedeværelse på campus.

  • Ved eksamen med forberedelse er den studerende blevet bedt om selv at medbringe skriveredskaber og papir
  • Hvis den studerende skal vise slides under eksamen, er de blevet bedt om at lægge dem på bordet foran censor og eksaminator, så I kan læse dem. Hvis I ikke ønsker at røre ved slidesene, skal I huske at bede den studerende om selv at fjerne dem igen, før de forlader lokalet efter eksamen
  • De studerende er blevet bedt om selv at medbringe vandflaske til brug under eksamen
  • VIA sørger for, at bordopstillingen i eksamenslokalet overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, to meters afstand når man sidder ansigt til ansigt
  • VIA sørger for opstilling af stole, med afstand, i venteområde 
  • VIA sørger for, at håndsprit er tilgængeligt i venteområdet
  • Eksaminator afspritter bord og dørhåndtag efter hver eksamination (censor må gerne hjælpe med at huske dette)
  • VIA sørger for, at der er sprit og aftørringspapir til rådighed i alle eksamenslokaler. 
  • Hvis du som censor har spørgsmål eller bemærkninger til disse retningslinjer eller andre COVID-19 eksamensrelaterede spørgsmål, skal du kontakte Studieservice (kontakt den medarbejder, som du i forvejen har kontakt med vedrørende eksamen)
 • Her findes vejledningen til censorer i forbindelse med afvikling af mundtlige prøver online.

  VIA University College anvender Teams og Zoom til afvikling af mundtlige prøver.

  Censor vil inden eksamen få oplysninger om, hvilket system der anvendes til den konkrete eksamen. Online eksamener på Zoom og Teams afvikles via computer (foretrukket) eller smartphone.

  Herunder følger VIAs instruktioner for online mundtlige prøver til censorer.

  Forud for den online eksamen

  Som censor vil du på mail forud for eksamen modtage et link med indkaldelse til eksamination via Teams eller Zoom.

  Der er udarbejdet følgende vejledninger til censorer:

  Du kan som censor deltage uden at have programmerne installeret på din computer.

  Uanset hvilket system, der anvendes til den mundtlige eksamen, er det eksaminator der styrer de studerendes adgang til rummet. 

  I forbindelse med den online eksamen

  Til eksamen deltager du via det tilsendte link. Eksaminator styrer din og eksaminandernes adgang til rummet i overensstemmelse med eksamenstidsplanen.

  For hver eksamination gælder følgende

  Når alle er til stede i møderummet, kan eksaminator bede den/de studerende om følgende:

  • Identificere sig med billedlegitimation, f.eks. pas eller kørekort, evt. studiekort.
  • Vise lokalet frem vha. webcam, så I kan se, at vedkommende er alene.

  Derefter kan prøven gennemføres som en almindelig mundtlig eksamen, hvor censor og eksaminator tager noter osv. som I plejer.

  Særligt om gruppeeksamen

  VIA fraråder de studerende at sidde i samme fysiske rum under eksamen. Det er dog ikke noget krav.

  Votering af den online eksamen

  Når eksaminationen er gennemført, bliver den studerende sendt ud af mødet – og skal være klar til at vende tilbage efter voteringen. Når den studerende er ude af mødet, kan voteringen starte.

  Når censor og eksaminator er klar til at give feedback og bedømmelse til den studerende, giver eksaminator igen den/de studerende adgang til rummet.

  Når I er helt færdige og har givet den studerende feedback og en bedømmelse, sendes den studerende igen ud af mødet, og den næste studerende kan hentes ind af eksaminator fra lobbyen.

  Den online prøve er ikke offentlig

  Almindelige mundtlige prøver er offentlige, men for at undgå mistanke om snyd fraviges dette som udgangspunkt ved online mundtlige prøver. Der må derfor ikke være andre til stede i rummet, hvor den/de studerende sidder under prøven.

  Eksaminator vil styre de studerendes adgang til Zoom eller Teams. Skulle der mod forventning komme deltagere i mødet, som ikke skal være der, vil I kunne se det med det samme.

  Eksaminator skal i så fald bede vedkommende om at forlade mødet.

  Det er ifølge eksamensbekendtgørelsen forbudt at optage selve eksamen. Forbuddet gælder både undervisere, censorer og studerende. Forbuddet gælder både selve eksamen og tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen.

  Hvis der er behov for at optage eksamen som en del af prøveforløbet, skal optagelserne foretages af VIA.

  Hvis den studerende alligevel optager prøven, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, og prøven skal afbrydes. Den studerende har da brugt et prøveforsøg. Den studerende skal desuden have en advarsel om, at vedkommende kan bortvises fra VIA i gentagelsestilfælde.

  Mistanke om snyd

  Hvis der under prøven opstår mistanke om snyd, skal dette italesættes, og eksaminator kan bede den studerende vise lokalet frem ved hjælp af webcam.

  Eksaminator må tage bestik af situationen og vurdere, hvorvidt prøven skal afbrydes eller fortsættes.

  Hvis der opstår tekniske problemer under eksamen

  Hvis eksamen af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, skal den studerende ringe til eksaminator uden unødigt ophold. Den studerende skal altså også ringe til eksaminator, selvom problemer ikke er opstået i den studerendes ende.

  Censor skal på samme måde kontakte eksaminator, hvis der opstår tekniske problemer hos censor. Telefonnummeret til eksaminator oplyses sammen med informationen om eksamen.

  Hvis der opstår tekniske problemer i løbet af prøven, må eksaminator vurdere, om eksamen kan fortsætte eller skal afsluttes, afbrydes eller udsættes, og der laves en aftale i telefonen med den studerende og censor om, hvad der skal ske.

  Hvis der opstår tvivl, skal uddannelseslederen træffe beslutning.

  De studerende er som udgangspunkt ansvarlige for, at deres udstyr og internetforbindelse fungerer. Men der skal tages højde for, at der er tale om ganske særlige omstændigheder.

 • Hvis du har brug for teknisk hjælp i forhold til deltagelse i VIAs onlineeksamener, er du velkommen til at skrive til VIA service på viaservice@via.dk. Du vil herefter blive kontaktet inden for to arbejdsdage.

  Drejer det sig om en akut situation kan du ringe på 87551212 mandag til fredag fra kl. 7.30 til kl. 15.30.

 • Alle professionshøjskoler i Danmark har besluttet, at honoraret for afvikling af mundtlige prøver fastholdes, uanset om prøven foregår fysisk på campus eller online. Dette kan kun i helt særlige og konkrete tilfælde fraviges.