Retningslinjer for VIAs studerende ved eksamen med fysisk tilstedeværelse

Læs retningslinjerne for fysiske eksamener 

Opdateret 3. juni kl. 11.00

Her kan du læse retningslinjerne, som gælder før og efter eksamen med fysisk tilstedeværelse i situationen med coronavirus. Læs venligst alle retningslinjerne grundigt, inden du møder op på campus til eksamen.

Orienter dig også gerne om den fysiske eksamen generelt her. 

Pas på dig selv – begræns risiko for smitte!

1. Opmærksomhedspunkter før eksamen

 • Når du skal til eksamen, skal du møde på campus i god tid inden eksamen, dog tidligst 30 minutter før dit eksamenstidspunkt.
 • Er din eksamen med forberedelse, må du tidligst komme 30 minutter før, forberedelsestiden starter.
 • Er din eksamen med forberedelse, skal du selv medbringe skriveredskaber og papir.
 • Hvis du skal vise slides til censor og eksaminator under eksamen, skal du lægge dem på bordet foran dem, så de kan læse dem. 
 • Medbring din egen vandflaske til brug under eksamen.
 • I nærheden af eksamenslokalet vil være dedikerede venteområder. Der vil være skilte, så du ved, hvor du skal være.
 • Vask hænder eller brug håndsprit straks ved ankomst til campus. Der står håndsprit fremme i venteområdet.
 • Undgå kram, håndtryk og anden nærkontakt.
 • Hold afstand på mindst én meter til alle andre – også til dine medstuderende.
 • Ophold dig kun i de anviste venteområder.
 • Flyt ikke rundt på stolene i venteområdet. De er opstillet efter sundhedsmyndighedernes anvisninger.
 • Begræns berøring af kontaktpunkter som fx dørhåndtag og gelændere.
 • Gangarealerne er kun til gennemgang, ikke til ophold.
 • Hold til højre på trapper og gange.
 • Hvis du føler dig syg på eksamensdagen, skal du blive hjemme og kontakte egen læge og få en lægeerklæring. Læs mere her

2. Opmærksomhedspunkter efter eksamen

 • Når din eksamen er afsluttet, og du har fået meddelt din karakter, skal du straks forlade campus.
 • Da campus stadig er lukket for offentligheden, må familie, venner eller andre, der ønsker at fejre dig, ikke opholde sig på campus. Fejring skal ske uden for campus. 
 • Under normale omstændigheder er eksamen offentlig. Men under Covid-19 kan det være vanskeligt at give andre adgang. Ønsker en medstuderende eller andre adgang til din eksamen, skal det aftales med Studieservice i god tid inden eksamen. Studieservice giver adgang i det omfang, det er muligt under hensyntagen til de sundhedsmæssige retningslinjer i den givne situation.