Vejledning for mundtlige prøver via Skype

Læs retningslinjerne for mundtlige prøver via Skype for VIA studerende

Her kan du læse retningslinjerne for de mundtlige prøver via Skype for VIA-studerende på både grund- og efteruddannelser.

Mundtlige prøver afvikles via Skype i perioden, hvor VIAs campusser og øvrige adresser er lukket ned på grund af situationen med coronavirus.

Selv om VIA også stiller andre systemer til rådighed til møder mm, så afvikles alle mundtlige prøver via Skype for Business.

Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige eksamen afholdes via Skype eller som en almindelig mundtlig eksamen på din uddannelsesinstitution. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når din mundtlige eksamen afholdes via Skype.

Sådan deltager du i en mundtlig prøve via Skype

Når din mundtlige prøve skal afholdes via Skype, er du som udgangspunkt selv ansvarlig for, at du kan gennemføre prøven på din PC eller smartphone. For at eksamen kan gennemføres tilfredsstillende, skal eksaminator og censor kunne både se og høre dig. Derfor skal du have:
  • Computer med indbygget webcam/ eksternt webcam eller en smartphone med kamera.
  • En god stabil internetforbindelse.
Vi anbefaler desuden (men det er ikke et krav), at du har hovedtelefoner eller headset, så lydkvaliteten bliver bedst mulig.


Skype

Du vil modtage en indkaldelse til et Skype-møde på din VIA-mail. Indkaldelsen kommer fra en medarbejder i Studieservice eller eventuelt fra din underviser.

Efter- og videreuddannelsesstuderede modtager indkaldelsen på den mail, som de normalt kommunikerer med VIA på. Hvis den skal sendes til en anden e-mailadresse, skal du kontakte den studieadministrative partner, der administrerer modulet.

Linket til Skype-mødet er unikt for netop din prøve, og du må ikke dele det med andre.

Som studerende anbefaler vi, at du installerer Skype for Business, inden du deltager i Skype-mødet.

Sådan installerer du Skype for Business

Se her, hvordan du installerer Skype for Business og deltager i et møde i denne vejledning: Deltag i Skype for Business-eksamen (pdf)

Det kan hænde, at du ikke kan anvende Skype på din PC, hvis din PC er af ældre dato. Så kan du bruge en smartphone i stedet.

Hvis du anvender en smartphone, skal du downloade app'en Skype for Business. Når du logger på, skal du bruge dit VIA-login, for ellers kan du ikke deltage i mødet over din smartphone.

Hvis du af en eller anden årsag ikke kan downloade Skype for Business, så kan du følge denne vejledning: Deltag i en Skype for Business-eksamen som ekstern censor (pdf) [vejledningen er også relevant for studerende] 


Test af udstyr før prøven

Et par dage før eksamen bør dit udstyr og forbindelse testes gennem en samtale med eksaminator. Det skal være i det rum og med det udstyr, som du vil  bruge til eksamen. Du modtager også link til Skype-mødet, der skal fungere som test. Det modtager du på din VIA-mail/den mail du normalt kommunikerer med VIA på. Vi anbefaler, at du deltager i dette møde, så du er sikker på, at din forbindelse fungerer.


Prøven

På prøvedagen skal du gøre dig klar i god tid, inden mødet starter. Følg vejledningen Deltag i en Skype for Business-eksamen.

Vær opmærksom på:

  • Der kan være forsinkelser i forbindelse med mundtlige prøver. Derfor kan det være, at eksaminator og censor kommer senere ind i mødet end aftalt. Hvis du har adgang til mødet, skal du bare vente i mødet, til de kommer på.
  • Du skal kunne legitimere dig til eksamen. Det gør du ved at vise kørekort/pas eller anden billed-legitimation, f.eks. dit studiekort.
  • Sørg for at sidde i et stille rum og med en god belysning. Undgå at sidde foran et vindue, da det kan have indflydelse på lyset.
  • Hvis du vil bruge en powerpoint eller lignende til prøven, skal den fremsendes til eksaminator på mail senest dagen før.

Når du, eksaminator og censor alle deltager i mødet, foregår prøven som en traditionel mundtlig prøve.
Når prøven er gennemført, afbryder eksaminator og censor forbindelsen til mødet, mens der voteres - og derefter deltager de igen i mødet, hvor du får feedback og karakter. Du skal med andre ord ikke foretage dig noget – du skal bare vente i Skype-mødet.


Din prøve via Skype er ikke offentlig

Almindelige mundtlige prøver er offentlige, hvilket betyder, at du normalt må invitere dine venner eller andre med ind og overvære prøven. For at undgå mistanke om snyd, fraviges dette som udgangspunkt ved Skype-prøver. Der må derfor ikke være andre i rummet, hvor du sidder under prøven, end dig selv. Du må forvente, at du kan blive bedt om at ”vise rummet frem” med dit kamera, således at censor og eksaminator kan kontrollere, at du er den eneste i rummet under prøven. 

Lyd- eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af institutionen (jævnfør eksamensbekendtgørelsen).

Du skal som studerende være opmærksom på, at det er forbudt at optage eksamen med fx din telefon. Konkret står der i reglerne i eksamensbekendtgørelsen: ”Lyd- eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af institutionen”. 

Forbuddet gælder både selve eksamen og tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen.

Dette forbud gælder også for onlineeksamener. 

Hvis du trods dette forbud alligevel optager prøven, vil det blive betragtet som eksamenssnyd og prøven vil blive afbrudt. Du har da brugt et prøveforsøg. Du vil desuden få have en advarsel om, at du kan bortvises fra VIA i gentagelsestilfælde.

 

Hvis der opstår tekniske problemer under prøven

Hvis prøven af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, skal du ringe til eksaminator. Det er altid dig, der skal ringe op, og du skal gøre det uden unødigt ophold. Du skal altså også ringe, selvom problemer ikke er opstået i din ende.

Telefonnummeret til eksaminator får du oplyst sammen med linket til Skype-mødet.

Eksaminator vurderer, om prøven kan fortsætte, afsluttes, afbrydes eller udsættes. Og I laver en aftale i telefonen om, hvad der skal ske.

 

Hvis prøven ikke kan gennemføres

Det er som udgangspunkt dit eget ansvar, at prøven kan gennemføres. Så det er vigtigt, at du gør, hvad du kan for, at den kan gennemføres uden problemer.

Hvis prøven af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, og det skyldes, at dit udstyr eller din internetforbindelse fejler, vil det tælle som et brugt prøveforsøg på samme måde, som hvis du fx kom for sent til en mundtlig eksamen på din uddannelse, fordi din cykel punkterede på vejen, eller bussen var forsinket. Men det er en ganske særlig situation, vi befinder os i, og det vil der selvfølgelig også blive taget højde for. Det vil indgå positivt i vurderingen, såfremt du bliver nødt til at ansøge om et fjerde eksamensforsøg.

 

Support

Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål fx i forbindelse med installation af Skype for Business, kan du henvende dig til VIA Service. De træffes mandag–fredag kl. 7.30–15.30 på:

T: 87 55 12 12
E: viaservice@via.dk

Hvis der opstår It problemer umiddelbart inden eller under selve eksamen, kan VIA Service kontaktes på 87 55 12 12 (tryk 1). Husk at oplyse, at der er tale om en igangværende eksamen.

Hvis du har andre spørgsmål til eksamen, kan du kontakte Studieservice. Du finder kontaktoplysninger på studienet under din uddannelse/eksamen.

For studerende ved VIAs efter- og videreuddannelse – kontakt den studieadministrative partner på modulet.