Socialstyrelsens børnekatalog - målrettede kurser til dig, der arbejder med udsatte børn og unge

Socialstyrelsens Børnekatalog

Målrettede og gratis kursustilbud til dig, der arbejder med udsatte børn og unge. 

Børnekataloget

Om Børnekataloget

Børnekataloget er et målrettet og gratis kursustilbud fra Socialstyrelsen, som sætter fokus på aktuelle udfordringer på børne-, unge- og familieområdet. 

Kurserne fokuserer på ny lovgivning på området samt træning i brugen af konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Målgruppe

Børnekataloget er for dig, der arbejder med udsatte børn, unge eller familier. 

Kurserne henvender sig til kommunale ledere og sagsbehandlere, medarbejdere i de sociale tilbud samt frontpersonale i de almene tilbud, som arbejder med opsporing af udsatte børn og unge.

Kursustilbud

Der udbydes to typer af kurser:

 • Videnkurser har fokus på at giver deltagerne ny viden. Udbydes som én-dags kurser.
 • Praksiskurser har fokus på at omsætte viden til praksis og hverdag. Skal rekvireres.

Læs mere om kursustyperne nederst på siden. 

De nye kurser i Børnekataloget udbydes i løbet af foråret 2019. Tilmeld dig nyhedsbrevet øverst på siden og få mere information, når kurserne er åbne for tilmelding/rekvisition.

Søg efter uddannelsestilbud

Få mere information om Børnekataloget

 • Praksiskurser

  Der udbydes 7 forskellige praksiskurser. Det er gratis at deltage. Kurserne afholdes i egen kommune og skal rekvireres af forvaltningsledelsen.
  Kurserne forløber over fem kursusdage og tilrettelægges, så der er vekselvirkning mellem undervisning og træning hjemme på arbejdspladsen. 

  Praksiskurser har fokus på netop praksis og skal opkvalificere kommunerne i arbejdet med en konkret metode eller praksis. Kurserne skal samtidig understøtte kommunernes implementering og omsætning af det tillærte.

  For at målrette kurset til arbejdspladsens konkrete behov og udgangspunkt udbydes praksiskurserne alene som rekvirerede kurser til den enkelte kommune. Det er således muligt at tilrettelægge og strukturere hvert enkelt praksiskursus i tråd med den enkelte kommunes udfordringer på området.

  Udbud og rekvirering

  Som kommune har I mulighed for at rekvirere følgende 7 kurser. Læs mere om de enkelte kurser ved at klikke på linket. Her finder du også formularen til rekvirering af kurset:

  Formøde mellem leverandør og rekvirerende kommune

  Det er et krav, at der forud for et praksiskursus afholdes møde mellem kursusleverandøren og den rekvirerende kommunes ledelse om ønsker til kurset.

  Mødet skal føre til, at der indgås aftale mellem leverandøren af praksiskurset og den rekvirerende kommunes ledelse om praktiske forhold som datoer og deltagere samt den indholdsmæssige målretning, herunder hvad formålet og læringsmålene skal være med kurset inden for de overordnede rammer.

  Hent evt. skrivbart ansøgningsskema til intern forberedelse, inden I udfylder den elektroniske formular til rekvirering af praksiskurser.

 • Videnkurser

  Der udbydes 24 videnkurser med fokus på at højne deltagernes videngrundlag. Videnkurserne udbydes som åbne regionale kurser og har et omfang af én dag. 

  På videnkurserne opnår du konkret og aktuel viden om forskellige relevante temaer.

  Formålet er at udbygge deltagernes videngrundlag inden for et bestemt område og dermed bidrage til en mere videnbaseret praksis.

  Kurserne er bygget op om de lovgivningsmæssige rammer, forskning og viden, eksempler fra de kommunale praksis og udviklingsinitiativer på området.

  Videnkurserne er tilrettelagt inden for tre overordnede temaer:

  • Den tidlige og forebyggende indsats
  • Sagsbehandling
  • Indsatser
  • Målgruppespecifikke

  Der findes også kurser om den socialfaglige ICS-metode og udredningsværktøjet på børnehandicapområdet, som Socialstyrelsen har lanceret i en forenklet udgave. Læs mere her.


  Deltagergebyr

  På videnkurser opkræver vi et deltagergebyr på 400 kr. inkl. moms til at dække lokaleleje og forplejning. 

 • Kursusleverandører

  Børnekatalogets kurser leveres af følgende kursusudbydere
  • VIA University College
  • University College Lillebælt
  • University College Syddanmark
  • Professionshøjskolen Metropol
  • Seminarer.dk A/S
  • COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  • SPUK - Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS
 • Kursusadministration

  Børnekatalogets kurser administreres af VIA University College for Socialstyrelsen.

  Som kursusadministrator har VIA ansvaret for at udbyde og markedsføre kurserne samt at forestå organiseringen og den praktiske afvikling af kurserne. Indholdet leveres af en række kursusleverandører og udbydes i hele landet.


  Daglig administration

  Børnekatalogets praksis- og videnkurser administreres af Lene Melchiorsen og Kirsten Klynge, som du er velkommen til at kontakte i forbindelse med praktiske spørgsmål.

  Kirsten Klynge
  Administrativ partner
  T: +45 87 55 19 60
  E: kikl@via.dk 

  Lene Melchiorsen
  Administrativ partner 
  T: +45 87 55 19 64
  E: lmel@via.dk

  Projektledelse

  Projektansvarlig er Mette Østergaard, som har det overordnede ansvar for administrationen af børnekatalogets kurser. Lene Wehl er daglig projektleder og varetager den løbende koordinering med Socialstyrelsen.

  Lene Wehl
  Projektleder
  T: +45 87 55 19 62
  E: lewe@via.dk 

  Mette Østergaard
  Projektansvarlig
  T: +45 87 55 18 29
  E: meki@via.dk


 • Kontakt os

  Har du spørgsmål til indholdet på det enkelte kursus, bedes du kontakte den fagansvarlige på kurset. Har du andre spørgsmål vedr. Børnekataloget, er du velkommen til at kontakte en af følgende kontaktpersoner:

  Praktiske spørgsmål

  Kirsten Klynge
  Administrativ partner
  T: +45 87 55 19 60
  E: kikl@via.dk

  Lene Melchiorsen
  Administrativ partner
  T: +45 87 55 19 64
  E: lmel@via.dk

  Spørgsmål til projektledelsen

  Lene Wehl
  Projektleder
  T: +45 87 55 19 62
  E: lewe@via.dk

  Mette Østergaard
  Projektansvarlig
  T: +45 87 55 18 29
  E: meki@via.dk

Tilmeld dig Børnekatalogets nyhedsmail

Hold dig opdateret og få besked, når vi har nye kursustilbud til dig. 

Vi udsender nyhedsmail 1-2 gange om måneden, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Efteruddannelse: Ikke 'nice to know', men 'need to know'

Læs om erfaringerne fra strategisk brug af efter- og videreuddannelse. Samt om hvordan faglighed giver kvalitet i arbejdet med børn og unge. 

Læs artikelserien om efter- og videreuddannelse til udsatte børn- og unge området fra Socialstyrelsen (pdf)