Socialstyrelsens Børnekatalog

Børnekataloget er et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere, der arbejder med udsatte børn og unge. Kurserne fokuserer på ny viden, lovgivning og træning i brugen af konkrete redskaber og metoder.

Videnkurser (1 dag)

Giver dig ny konkret viden om relevante temaer og styrker dit videngrundlag om eksempelvis ny lovgivning på området, forskning og andre undersøgelser og initiativer på konkrete områder. Der vil være eksempler på, hvordan der arbejdes med en given problemstilling, indsats eller målgruppe. 

Metodekurser (3 dage)

Understøtter implementeringen af de socialfaglige metoder ICS og udredningsværktøjet. Du bliver trænet i anvendelsen af metoderne og de bagvedliggende socialfaglige teorier. Kurserne tager udgangspunkt i ICS-trekanten og ’Ægget’ som redskaber i faglig sparring.

Praksiskurser (5 dage)

Understøtter implementeringen af metoder og praksisser, ligesom du bliver trænet i anvendelsen af konkrete metoder og redskaber, og hvordan det tillærte forankres i egen kommune. Kurset tilrettelægges i samarbejde med den rekvirerende kommune og tager udgangspunkt i egen praksis og organisering.

Kurserne kan kun rekvireres af kommuner.

Mere information om Børnekataloget

 • Der udbydes 2 videnkurser, der giver konkret viden om relevante temaer. Videnkurserne udbydes som online kurser, men de kan også rekvireres af en kommune. Videnkurser har varighed af én dag.

  På videnkurserne opnår du konkret og aktuel viden om forskellige relevante temaer. Formålet er at udbygge dit videngrundlag inden for et bestemt område og dermed bidrage til en mere videnbaseret praksis.

  Du har mulighed for at tilmelde dig følgende kurser: 

  • Skolegang og skolevægring 
  • Børn som pårørende 

  Deltagergebyr

  Det er gratis at deltage på et videnkursus.

  Rekvirering af kursus

  Som kommune har I mulighed for at rekvirere et videnkursus. Kurset afvikles online. Der skal minimum være 20 og maksimum 40 deltagere. Der indgås en kontrakt mellem kommunen og kursusleverandøren før kurset afvikles.

 • Der udbydes metodekurser om de socialfaglige metoder ICS og udredningsværktøjet. Metodekurserne udbydes som åbne online kurser, men de kan også rekvireres af en kommune. Metodekurser har varighed af tre dage.

  På metodekurserne får du træning i anvendelsen af de konkrete metoder og bagvedliggende socialfaglige teorier. Kurserne tager udgangspunkt i ICS-trekanten og ’Ægget’ som redskaber til faglig sparring og ’Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet.

  Du har mulighed for at tilmelde dig følgende kurser:

  • ICS
  • ICS for Superbrugere
  • Udredningsværktøjet

  Deltagergebyr

  Det er gratis at deltage på et metodekursus.

  Rekvirering af kursus

  Som kommune har I mulighed for at rekvirere et metodekursus. Kurset afvikles online. Der skal minimum være 20 og maksimum 40 deltagere. Det er et krav, at der forud for et metodekursus afholdes møde mellem kursusleverandøren og den rekvirerende kommunes ledelse om ønsker til kurset.

  Mødet skal føre til, at der indgås aftale mellem leverandøren af metodekurset og den rekvirerende kommunes ledelse om praktiske forhold som datoer og deltagere samt den indholdsmæssige målretning, herunder hvad formålet og læringsmålene skal være med kurset inden for de overordnede rammer. Der indgås en kontrakt mellem kommunen og kursusleverandøren senest 2 måneder før kurset afvikles.

 • Der udbydes 3 forskellige praksiskurser. Det er gratis at deltage. Kurserne afvikles online. Kurserne forløber over fem kursusdage og tilrettelægges, så der er vekselvirkning mellem undervisning og træning hjemme på arbejdspladsen. 

  Praksiskurser har fokus på praksis og skal opkvalificere kommunerne i arbejdet med en konkret metode eller praksis. Kurserne skal samtidig understøtte kommunernes implementering og omsætning af det tillærte.

  For at målrette kurset til arbejdspladsens konkrete behov og udgangspunkt udbydes praksiskurserne alene som rekvirerede kurser til den enkelte kommune. Det er således muligt at tilrettelægge og strukturere hvert enkelt praksiskursus i tråd med den enkelte kommunes udfordringer på området.

  Udbud og rekvirering

  Som kommune har I mulighed for at rekvirere følgende kurser:

  • Inddragelse i indsats- og sagsforløb
  • Netværksinddragende metoder
  • Systematik i sagsbehandlingen

  Formøde mellem leverandør og rekvirerende kommune

  Som kommune har I mulighed for at rekvirere et praksiskursus. Kurset afvikles online. Minimum deltagerantal er 15 personer, men der er mulighed for at flere kommuner kan gå sammen om et kursus. Det er et krav, at der forud for et praksiskursus afholdes møde mellem kursusleverandøren og den rekvirerende kommunes ledelse om ønsker til kurset.

  Mødet skal føre til, at der indgås aftale mellem leverandøren af praksiskurset og den rekvirerende kommunes ledelse om praktiske forhold som datoer og deltagere samt den indholdsmæssige målretning, herunder hvad formålet og læringsmålene skal være med kurset inden for de overordnede rammer. Der indgås en kontrakt mellem kommunen og kursusleverandøren senest 10 uger før kurset afvikles.

 • Børnekatalogets kurser leveres af en række forskellige kursusudbydere.

  Kursusleverandørerne er

  • Københavns Professionshøjskole
  • Seminarer.dk
  • SPUK Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter
  • UC SYD
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • VIA University College
 • Har du spørgsmål til indholdet på det enkelte kursus, bedes du kontakte den fagansvarlige på kurset. Har du andre spørgsmål vedr. Børnekataloget, er du velkommen til at kontakte en af følgende kontaktpersoner:

  Praktiske spørgsmål 

  Lene Melchiorsen
  Administrativ partner
  T: +45 87 55 19 64
  E: lmel@via.dk

  Spørgsmål til projektledelsen

  Lene Wehl
  Projektleder
  T: +45 87 55 19 62
  E: lewe@via.dk

  Søren Friang Klougart
  Projektansvarlig
  T: +45 87 55 19 66
  E: klou@via.dk

Kurser

Det siger deltagerne på kurserne

Skive kommune

Studerende

Har arbejdet med konkrete handleplaner 

Rådgivere hos Skive Kommune fortæller her om deres erfaringer med at være på kursus og arbejde med egne cases.

Se video