Demokrati og medborgerskab

Vær med til at udvikle hverdagsdemokratiet og det aktive medborgerskab blandt børn og unge i fritidstilbud, grundskole og ungdomsuddannelser

 

Pædagoger, lærere og underviseres opbyggende arbejde med demokrati, medborgerskab og kritisk tænkning har aldrig været mere aktuelt.

Vi stiller skarpt på konkrete redskaber – og teorien bag:

- Når du vil træne børn og unges kritiske tænkning
- Når du vil gå i konstruktiv dialog om kontroversielle emner med børn, unge og deres forældre
- Når du vil skabe demokratiske fællesskaber med plads til uenighed

Hvis du arbejder i fritidstilbud, grundskole eller på en ungdomsuddannelse og er interesseret i at blive opdateret på den nyeste medborgerskabsdidaktik, så kan du her tilmelde dig et gratis kompetenceudviklingsforløb.

Du kan vælge mellem tre forløb:

1) Intensiv endagsworkshop med fokus på dialogen om kontroversielle emner. Der vil være korte faglige inspirationsoplæg og forumspil.

2) Firedages workshopforløb med praksiseksperimenter, hvor du får korte faglige og praksisorienterede oplæg om medborgerskabsdidaktik, som skal motivere og inspirere dig og dine kollegaer til at eksperimentere i egen praksis. De fire dage ligger forskudt og varer 3 timer pr. gang.

3) Firedages kursusforløb, hvor du bliver præsenteret for den nyeste medborgerskabsdidaktik – praktisk og teoretisk. Du får også rig mulighed for at reflektere over egen praksis og erfaringsudveksle med de øvrige deltagere. De fire dage ligger forskudt og varer 6 timer pr. gang.

Find det kompetenceudviklingsforløb, der passer dig bedst og tilmeld dig nu!

Find det forløb, der passer til dig

 • Grundskole og fritidstilbud

  Forløb 1: Kontroversielle emner: Hvordan er vi fælles om at være uenige?

  Endagsworkshop

  Følsomme og kontroversielle emner er ofte et vilkår i skolens og fritidstilbuds hverdag og opstår typisk i mødet med børn, forældre eller kolleger med andre værdier og holdninger. Kontroversielle emner vækker stærke følelser og skaber spændinger i hverdagen. Bliv introduceret til redskaber og metoder til håndtering af følsomme og kontroversielle emner.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

  Forløb 2: Medborgerskab, kritisk tænkning og uenighedsfællesskab

  Firedages workshopforløb á 3 timer med eksperimenter knyttet til praksis

  I dette workshopforløb tilbydes du faglig inspiration til didaktisk og pædagogisk organisering og facilitering af demokratiske deltagelsesbaner for alle børn og unge. Herunder hvordan du kan arbejde med børn og unges kritiske tænkning og skabe en demokratisk kultur, hvor fællesskabet er stærkt nok til at rumme uenighed. Du får også faglig og metodisk inspiration til at udvikle forældresamarbejdet i et medborgerskabsperspektiv med fokus på fælles problemløsning og anerkendende dialog om kontroversielle emner.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

  Forløb 3: Medborgerskab og uenighedsfællesskaber

  Firedages kursus á 6 timer

  Danske børn og unge er verdensmestre i viden om demokrati, men klarer sig mindre godt, når det gælder demokratisk deltagelse. Få teoretisk viden om og konkrete redskaber til didaktisk og pædagogisk organisering og facilitering af demokratiske deltagelsesbaner for alle børn og unge – og deres forældre.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

 • Gymnasiale ungdomsuddannelser

  Forløb 1: Kontroversielle emner - Hvordan er vi fælles om at være uenige?

  Endagsworkshop

  Gymnasiernes demokratiske værdigrundlag indebærer, at vi finder respektfulde og anerkendende måder at være fælles om at være uenige. Dette skaber nemlig plads til forskellighed og giver eleverne konkrete erfaringer med at deltage i demokratiske fællesskaber, hvilket fremmer deres aktive medvirken i det demokratiske samfund. Bliv inspireret til at arbejde proaktivt med følsomme og kontroversielle emner.

  Læs mere og tilmeld dig her 

   

  Forløb 2: Hvordan arbejder vi aktivt med demokratisk dannelse i gymnasiet?

  Firedages workshopforløb á 3 timer med eksperimenter knyttet til praksis

  Workshopforløbet introducerer til en medborgerskabsdidaktik, der kan inspirere dig til at tilrettelægge demokratiske øvebaner for alle elever, udvikle deres kritiske tænkning samt træne deres evne til at forholde sig til kontroversielle emner og indgå konstruktivt i uenighedsfælleskaber. Workshopforløbet giver dig også mulighed for at lave konkrete medborgeskabsdidaktiske eksperimenter i din egen underviserpraksis

  Læs mere og tilmeld dig her

   

  Forløb 3: Medborgerskabsdidaktik: Hvordan åbner vi fællesskabet?

  Firedages kursus á 6 timer

  Opbygningen af demokratisk medborgerskab i dag kræver, at eleverne ikke alene læser om Grundloven og diskuterer politik, men også aktivt socialiseres og engageres i de nære fællesskaber såvel som i det omgivende samfund. Dette kursus tilbyder teoretiske såvel som praktiske perspektiver fra en medborgerskabsdidaktik, der anlægger en normkritisk tilgang. Dette skaber en inkluderende indgang til at tale om kontroversielle emner, styrker elevernes kritiske tænkning og gør et demokratisk uenighedsfællesskab muligt.

  Læs mere og tilmeld dig her

 • Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

  Forløb 1: Kontroversielle emner: Hvordan er vi fælles om at være uenige?

  Endagsworkshop

  Følsomme og kontroversielle emner er ofte et vilkår i erhvervsuddannelsernes hverdag og opstår typisk i mødet med elever og kolleger med andre værdier og holdninger. Få inspiration til at opbygge sunde uenighedsfællesskaber, som kan ruste eleverne til respektfuld og aktiv deltagelse i det demokratiske samfund og bidrage til deres personlige udvikling.

  Læs mere og tilmeld dig her

   

  Forløb 2: Hvordan arbejder vi aktivt med medborgerskab og uenighedsfællesskaber?

  Workshopforløb med eksperimenter knyttet til praksis og e-læring. 

  Erhvervsuddannelsernes demokratiske værdigrundlag betyder, at vi tilrettelægger undervisningen på en måde, så alle elever får mulighed for at deltage i demokratiske dialoger og arbejdsfællesskaber. Workshopforløbet introducerer til en samlet medborgerskabsdidaktik, der kan inspirere dig til at eksperimentere med demokratiske øvebaner, hvor eleverne kan styrke deres evne til kritisk tænkning, til at gå i dialog om kontroversielle emner og indgå i sunde uenighedsfælleskaber.

  Læs mere og tilmeld dig her

Kontakt

Signe Wester, fuldmægtig

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

T: +45 3392 5508
E: signe.wester@stukuvm.dk

 

Signe Wester, fuldmægtig, Undervisningsministeriet

Signe Wester står klar til at hjælpe dig.