Fælles kompetenceudvikling og konsulentydelser

I VIA omsætter vi kompleks viden til konkrete handlinger. Vores mål er, at din virksomhed eller organisation skal kunne mærke fra dag ét, at vores rådgivning, skræddersyede uddannelsesforløb eller kompetenceløft gør en positiv forskel.

Vi tilbyder

Vi ved godt, at I som virksomhed, organisation eller institution er forskellige og har forskellige ønsker og behov. Derfor tager vi altid en god indledende dialog, så vi bedst muligt kan levere et gennemarbejdet og målrettet forløb.

Vores allerstørste styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er vi i stand til at tilbyde hele paletten af fx:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Konferencer
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

Porteføljen udvikler sig i takt med – og gerne et skridt foran – samfundets efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. 

Vi ser ind i en bæredygtig og digital tid

Ledelse af bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling og forandring

Bæredygtighed er på alles læber. Vi skal tænke helt anderledes, hvis vi ønsker, at vores klode skal bestå til gavn for de næste generationer.  Med målrettet kompetenceudvikling og konsulentbistand kan vi klæde jer på til arbejdet med bæredygtig udvikling og forandring
Læs mere
Digital udvikling

Digital udvikling og transformation

Digitalisering skaber muligheder, men stiller samtidig også nye krav om digital transformation for virksomheder og organisationer. Er jeres ledere og medarbejdere godt nok rustet til at kunne bidrage? Med målrettet kompetenceudvikling og konsulentbistand kan vi hjælpe jer godt på vej. 
Læs mere

Sådan samarbejder vi

Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, så gør vi det altid i tæt dialog med jer. 
Vi tager udgangspunkt i jeres virkelighed og hverdag, og bruger jeres konkrete udfordringer og problemstillinger, så I ofte vil føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I fysisk er væk fra jeres arbejde. De praktiske eksempler kobler vi med relevante teoretiske perspektiver og tilgange – og på den måde bliver I klædt på til at få øje på nye muligheder og nye løsninger. 

Vores konsulenter

Til VIA University College har vi tilknyttet interne og eksterne undervisere og konsulenter, der alle sætter ind med en professionel ekspertise og høj faglighed, når de rådgiver og uddanner organisationer og virksomheder.

I tæt samarbejde med jer, gør vi meget ud af at få sammensat det helt rette team til at løfte opgaven omkring ledelse og medarbejderudvikling, organisatorisk kompetenceudvikling og implementering. Dette gør vi bedst ved at tage en god indledende dialog med jer omkring ønsker, behov og muligheder og løbende følge op og evaluere undervejs.

Hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger

Det er ikke alle virksomheder eller organisationer, der er vant til at tænke i muligheder for tilskuds- og fondsansøgninger. Heller ikke selvom ideen er god og mulighederne for finansiering er tilstede. Vi har mange års erfaring i, hvordan institutioners kompetenceudvikling og organisationsudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. 

I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, hjælper vi med at udarbejde ansøgningen sammen med jer.

Hvis du vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

Steffen Kaspersen 
T: +45 87 55 29 91
E: stka@via.dk

Blandt Nordens største

VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Professionshøjskolerne udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.