Viborg Katedralskole: Vi har fået en professionel tilgang til projektledelse på tværs af organisationen 

Viborg Katedralskole og VIA University College har i over et år samarbejdet om at uddanne både lærere, ledelse og øvrige medarbejdere i projektledelse. Ønsket er at få en professionel tilgang til at arbejde med udviklingsprojekter. 

Viborg Katedralskole

 Målet er, at det sprog og de værktøjer vi har lært, bliver talt og brugt på skolen. Marianne Bartholdt Westergaard, Vicerektor på Viborg Katedralskole

Styrke indsatsen for elever med faglige udfordringer. Give mere formativ evaluering. Samarbejde med erhvervslivet. Og videreudvikle skolens i forvejen stærke naturvidenskabelige miljø.

Både små projekter på klasseniveau og større eksterne samarbejdsprojekter med erhvervsliv og ministerier er en fast del af arbejdsopgaverne på Viborg Katedralskole. Det kræver stærke projektlederkompetencer og efter tilbud fra forskellige udbydere, valgte Viborg Katedralskole i efteråret 2019 VIA som samarbejdspartner på et forløb i projektledelse.

Indsigt og forståelse for uddannelsesverdenen

Ledelsen valgte VIA University College, da de oplevede, at underviserne på VIA havde en indgående forståelse og indsigt i undervisningsverdenen. Derudover blev forløbet målrettet netop deres organisation, hvor både ledelse og medarbejdere bliver inddraget. Forløbet består af et kursus for lederne, et længerevarende projektledermodul for skolens projektledere (5 ETCS-point) og ikke mindst et kortere forløb for den øvrige stab.

”VIA var meget lydhør overfor vores ønsker og behov. Derudover udfordrede de os positivt i forhold til, hvordan projekter kan implementeres hos netop os”, siger Marianne Bartholdt Westergaard, der er vicerektor på Viborg Katedralskole.

Et fælles sprog og en skræddersyet projektmodel

Formålet med at størstedelen af skolens medarbejdere skal igennem projektlederforløbet er at skabe et fælles sprog og en forståelse for, hvilken rolle de hver især spiller i udvikling, styring og implementering af projekter.

”Målet er, at det sprog og de værktøjer vi har lært, bliver talt og brugt på skolen. Det vil gøre det langt nemmere for projektlederne at styre og kommunikere om projekter på tværs af organisationen, ligesom det vil gøre det nemmere for de øvrige medarbejdere at deltage kompetent”.

På baggrund af forløbet udarbejder Viborg Katedralskole en skræddersyet projektmodel med udgangspunkt i de værktøjer, de er blevet præsenteret for. Målet er, at projektmodellen skal kunne skaleres og bruges på tværs af de mange forskelligartede projekter på skolen.

Effektiv efteruddannelse til gavn for alle

På nuværende tidspunkt har omkring halvdelen af skolens stab været igennem projektlederforløbet, der er evalueret særdeles positivt. Marianne Bartholdt Westergaard oplevede, at der kort efter forløbets start blev en fælles konsensus på tværs af de deltagende medarbejdere.

Udover at medarbejderne har fået udvidet deres kompetencer og styrket samarbejdet, giver forløbet også genlyd hos både elever og omverden.

”Alt, vi foretager os, tager udgangspunkt i at styrke vores elevers læring, trivsel og dannelse. Med stærke projektlederkompetencer understøtter vi ikke kun medarbejderne – det gavner også eleverne – ligesom det styrker vores arbejde med udviklingsprojekter”, uddyber Marianne Bartholdt Westergaard.

Sådan har medarbejderne oplevet forløbet

Spørger man medarbejderne, der indtil videre har deltaget på projektlederforløbet, og der stor tilfredshed at spore.

Peter Arnborg Videsen, lektor i matematik og fysik og naturvidenskabelig koordinator, siger:
”Udover at have fået en grundig teoretisk forståelse for projektledelse, er jeg også blevet udfordret på, hvordan jeg kan gribe projektledelsesopgaver an fremadrettet. Jeg har særligt været glad for den professionelle og personlige sparring med underviserne. Forløbet har givet et løft i forhold til, hvordan vi taler om projekter på skolen og givet et fælles sprog, der kan forstås og bruges af både projektledere og deltagere”.

Anne Marie Rasmussen, lektor i biologi, kemi og bioteknologi og talentkoordinator, udtaler:
”Jeg synes, det har været et utrolig godt forløb! Vi har fået fyldt rygsækken med konkrete værktøjer, og vi er kommet hele vejen rundt om projektledelsesopgaven – fra planlægning til styring og evaluering. Kompetencer jeg både bruger i min daglige undervisning, og når jeg arbejder med større projekter. Derudover har forløbet gjort det nemmere at kommunikere om vores projekter til både elever og kollegaer og ikke mindst lært os, hvordan vi kan forankre dem på skolen.”

Britt Møldrup, lektor i matematik og psykologi og formand for pædagogisk udvikling, siger:
”Det har været utrolig lærerigt at være en del af forløbet. Vi har blandt andet fået praktisk viden om ressourcestyring, kommunikation og mål, og på sigt håber jeg, at implementering af redskaberne vil løfte glæden og motivationen for at være en del af projekterne på skolen på tværs af medarbejderstaben. For mit eget vedkommende er jeg blevet klogere på, hvordan jeg sikrer, at jeg får det ud af mine projekter, jeg gerne vil, og så har det givet et stort løft i forhold til vores udviklingsprojekter”.

Viborg Katedralskole projektlederuddannelse

Erfarne undervisere med solidt afsæt

Lisbeth Skytte er den ene ud af de to undervisere på forløbet. Lisbeth har mere end 15 års erfaring som projektleder. Hun har en baggrund som miljørådgiver og konsulent hos COWI og er i dag ansat som konsulent og senior lektor på VIA. Hun underviser blandt andet på Diplomuddannelsen i projektledelse med særligt fokus på projektledelse og forandringsledelse. Derfor er det også nogle af de kerneområder, Lisbeth har undervist i på forløbet, hvor hun med sin ekspertise har været med til at sikre forankring på tværs af organisationen.

Peter Jespersen er den anden primære underviser tilknyttet forløbet. Han er lektor i ledelse og organisationsudvikling. Ud over en baggrund som gymnasielærer på et handelsgymnasium har han de seneste 20 år beskæftiget sig med leder- og personaleudvikling som underviser, proceskonsulent og coach. Han har blandt andet været ekstern underviser i private og offentlige virksomheder, hvilket har givet ham en unik forståelse for de typiske projektlederudfordringer. På forløbet har han undervist i kommunikation samt ledelse og organisation med fokus på rollen som projektleder, og de mange muligheder og positionsparadokser, rollen indebærer.

Undervisere på projektledelsesforløb - Viborg Katedralskole

De korte fakta

VIA og Viborg Katedralskole indgik samarbejdet i 2019.

Forløbet i projektledelse indebærer tre dele:

  • Et kursus for ledergruppen
  • Et længerevarende modul for skolens projektledere (5 ECTS-point)
  • Et kortere forløb for skolens øvrige projektdeltagere

Forløbet giver bl.a. projektlederne viden om og handlekompetencer til at:

  • Anvende forskellige modeller, metoder og værktøjer til at analysere projekter
  • Planlægge, styre samt evaluere og lære i projekter
  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede projektledelsesopgaver
  • Formidle problemstillinger og løsninger til ledelsen 

Relateret indhold

Projektlederuddannelse for uddannelsesinstitutioner

Projektlederforløb: For gymnasier og erhvervsskoler

Et projektlederforløb til gymnasier skræddersyes til den enkelte organisation. Læs hvordan.
Læs om mulighederne
Herningsholm erhvervsskole og gymnasier

Case: Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier

Medarbejdere, ledere og andre interessenter har fået et fælles kompetenceløft ved at arbejde med projektledelse og personlig ledelse.
Læs casen
Tre veje til at skabe følgeskab i projektledelsen

Artikel: Tre veje til at skabe følgeskab

Projekter på gymnasier drukner ofte i daglig drift. Så hvordan får du det til at leve?
Få tre gode bud