Fælles kompetenceudvikling i dagtilbud

Har I brug for hjælp og sparring til at udvikle dagtilbuddet? Vil I gerne styrke et særligt indsatsområde – pædagogisk, organisatorisk eller ledelsesmæssigt? Eller har I behov for nye kompetencer i personalegruppen? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi er klar til at hjælpe jer. 

Dagtilbud

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet udvikler sig hele tiden – kan I følge med?

Som ledere, medarbejdere og konsulenter på dagtilbudsområdet spiller I en vigtig rolle i børns liv og udvikling i de første afgørende år. I skal sikre, at børnene trives, lærer og udvikler sig i trygge rammer, så de får de bedste forudsætninger videre i livet. Det er en stor opgave, fordi I hele tiden skal prioritere ressourcer og sikre, at I lever op til de gældende retningslinjer og den nyeste viden på området. Samtidig skal jeres pædagogiske arbejde altid være af højeste faglige kvalitet og matche børnenes behov.

I VIA vil vi gerne gøre det let for jer at få den viden og de kompetencer, I har brug for til at skabe de bedste forudsætninger for trivsel og udvikling hos alle børn. Vi er klar til at hjælpe jer uanset, om I har brug for sparring eller ny viden målrettet dagpleje, vuggestue, børnehave, overgangen til børnehaveklasse eller tværfaglige forløb.

VIAs medarbejdere har stor praktisk erfaring med at tilrettelægge målrettet kompetenceudvikling og er opdateret på nyeste forskning på 0-6 års området. Det betyder, at vi kan udfordre jer, komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger og jeres praksis og klæde jer på til at tage de næste skridt.

Vi kan fx udvikle forløb inden for:

 • Forældresamarbejde
 • Evalueringskultur
 • Motorik og bevægelse
 • Leg og deltagelsesmuligheder
 • Børns sprogtilegnelse og -udvikling
 • Høre-, tale- og sprogvanskeligheder
 • Dansk som andetsprog
 • Bæredygtig dannelse i dagtilbud
 • Neuropædagogik og neuropsykologi
 • Barnets første 1000 dage
 • Børn i udsatte positioner
 • Specialpædagogik på almenområdet
 • Den styrkede pædagogiske læreplan

Mere om os

 • Vores allerstørste styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, der i samspil med jer kan skabe det helt rigtige forløb, og at vi derfor er vi i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom-, akademi- og AMU-forløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage, personale- og fyraftensmøder
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra dagtilbudsområdet. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Vi ved, at ikke to dagtilbud er ens. Derfor udvikler og tilrettelægger vi altid kompetence- og uddannelsesforløb i tæt dialog med jer. Vi tager afsæt i jeres ønsker og behov, jeres personalegruppe og de børn, I har I dagtilbuddet, så vi kan levere et godt, gennemarbejdet og målrettet forløb.

  Gennem forløbet tager vi udgangspunkt i jeres virkelighed og hverdag, og bruger jeres konkrete udfordringer og problemstillinger, så I ofte vil føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I fysisk er væk fra dagtilbuddet. De praktiske eksempler kobler vi med relevante teoretiske perspektiver og tilgange – og på den måde bliver I klædt på til at se nye muligheder og nye løsninger i dagtilbuddet.

 • I VIA er vi en stor gruppe konsulenter og undervisere, der arbejder dedikeret med 0-6 års området. Vi er del af et stærkt fagligt forskningsmiljø, der sikrer, at vi er opdaterede på den nyeste viden og udvikling på området.

  Herudover har vi erfaring med at udvikle, koordinere og projektlede kompetenceforløb i samarbejde med dagtilbud, kommuner, ministeriet og andre samarbejdspartnere. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt – og som brænder for udvikling af dagtilbudsområdet. 

 • Som dagtilbud er I måske ikke vant til at tænke i muligheder for tilskuds- og fondsansøgninger, selvom I har en rigtig god projektidé, og mulighederne for tilskud er tilstede. 

  Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Det siger vores kunder om samarbejdet

Kontakt

Dorte Qvortrup Dinnesen
 • Dorte Qvortrup Dinnesen

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 19 71