Fælles kompetenceudvikling i fritidspædagogik

Har I brug for hjælp til at sætte fritidspædagogik på dagsordenen? Vil I have et fælles sprog og fagligt grundlag for at skabe de rette rammer for trivsel og udvikling? Eller vil I styrke det tværfaglige samarbejde? Vi kan hjælpe jer. 

Konference om trivsel i SFO'ens fællesskaber

20. juni 2024: På konferencen tilbydes der blandt andet en række forskellige perspektiver på, hvordan SFO'en kan skabe helt særlige mulighedsrum for at arbejde med børns trivsel. 

Fremtidens fritidspædagogik kræver udvikling af et fælles fagsprog

Det fritidspædagogiske rum spiller en særlig rolle for børn og unges trivsel, udvikling, dannelse og læring. Det stiller store krav til jeres pædagogiske personale og ledelse.

Som SFO, klub og ungdomsskole skal I hele tiden holde jer fagligt opdaterede og udvikle jer i takt med, at samfundet, pædagogikken og ikke mindst børnene og de unge udvikler sig. Vi vil gerne hjælpe med jer med at opnå de fælles kompetencer og det fagsprog, der skal til, for at skabe den bedste fritidspædagogiske ramme for børn og unge.

I VIA ved vi, at ikke to SFO’er, klubber eller ungdomsskoler er ens. Og med det udgangspunkt skræddersyr vi netop det uddannelsesforløb, der matcher jeres behov og kontekst.

Måske I gerne vil have input til at skabe og udvikle et tydeligt fagsprog for fritidspædagogikken? Det kan også være, at I har brug for sparring på en konkret problemstilling? Eller måske har jeres personalegruppe brug for nye kompetencer inden for et bestemt fagligt område?

Det var tydeligt, at underviserne var meget velinformerede og havde en bred viden. Emnerne har skubbet til os som gruppe og udfordret os hver især. Undervejs har der været plads til de gode spørgsmål og den dybe refleksion, der ikke altid er plads til i hverdagen. Derudover har en aktiv og moderne undervisningsstil været med til at bringe mangfoldighederne og meningerne frem i gruppen. Det sætter jeg stor pris på.
Tim Lange, Pædagogisk leder af indskoling, mellemtrin, SFO og klub på Vestskolen i Odder Kommune

Få kompetencerne, I har brug for

Vores konsulenter har stor praktisk erfaring med at tilrettelægge målrettet kompetenceudvikling og er opdaterede på nyeste forskning fra praksis. Det betyder, at vi kan udfordre jer, komme med nye perspektiver på jeres udfordringer og klæde jer på til at tage de næste skridt.

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

 • Børn- og unges fællesskaber og deltagelsesmuligheder 
 • Børne- og ungeperspektiver 
 • Fri tid og medbestemmelse
 • Trivsels- og relationsarbejde
 • Børn i udsatte positioner, in- og eksklusionsprocesser
 • Dannelse og demokratiske processer
 • Kreativitet og kreative rum
 • Bevægelse
 • Sproglig udvikling
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Rollespil, gaming og digitale medier
 • Seksualitet blandt børn og unge
Fritidspædagogik

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra det fritidspædagogiske område.

Mere om os

 • Vi ved, at der er forskellige behov fra SFO til SFO, fra klub til klub og fra ungdomsskole til ungdomsskole. Derfor tager vi altid en god indledende dialog omkring ønsker og behov, så vi bedst muligt kan levere et gennemarbejdet og målrettet forløb. Vores største styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Tematiserede fagforløb med praksisøvelser
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra det fritidspædagogiske område. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, gør vi det altid i tæt dialog med jer.

  Vi tager udgangspunkt i jeres virkelighed og hverdag, og bruger jeres konkrete udfordringer og problemstillinger, så indholdet bliver så praksisnært som muligt. De praktiske eksempler kobler vi med relevante teoretiske perspektiver og tilgange – og på den måde bliver I klædt på til at få øje på nye muligheder og løsninger.

 • VIAs konsulenter på området fritids- og klubpædagogik er en del af et stærkt fagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde. Herudover har vi alle erfaring med at udvikle, koordinere og projektlede kompetenceforløb i samarbejde med SFO’er, klubber og ungdomsskoler, kommuner og andre samarbejdspartnere. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt, som brænder for udvikling af fritidspædagogikken. 

 • Som SFO og klub er I måske ikke vant til at tænke i muligheder for tilskuds- og fondsansøgninger, selvom I har en rigtig god projektidé, og mulighederne for tilskud er til stede. 

  Vi har mange års erfaring med, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen 
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Kontakt

Anne Nguyen-Quy | VIA University College
 • Anne Nguyen-Quy

 • Lektor
 • T: +45 87 55 18 35