Fælles kompetenceudvikling inden for ledelse, organisation og forretningsudvikling

Forandringer er et vilkår i alle brancher og sektorer. Men er I rustet til omstilling i jeres organisation eller virksomhed? Eller har I brug for ny viden og nye kompetencer for at lykkes? Så står vi klar til at hjælpe jer.

Ledelse

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra fagområdet ledelse, organisation og forretningsudvikling.

Er I gearet til forandringer?

Verden er i konstant forandring, og som organisation eller virksomhed er I nødt til at følge med. Jeres succes afhænger af hvor gode I er til at nytænke, udvikle og tilpasse jeres velfærdstilbud, ydelser og produkter, så de følger med tiden og matcher behovet hos borgere og kunder.

Det kræver blandt andet, at I har de rette kompetencer til at identificere og implementere nye løsninger, at I har en kultur, der understøtter forandringer, så både ledere og medarbejdere kan og tør udfordre vante arbejdsgange, og endeligt er det vigtigt, at I har indrettet jeres organisation, så den smidigt kan tilpasses ændrede vilkår.

Men ingen af delene kommer af sig selv. Det er noget, I som organisation og virksomhed skal prioritere og arbejde med løbende.

Leder- og medarbejderudvikling styrker hele organisationen

Der er forskellige måder at geare en organisation eller virksomhed til forandringer. En af de mest effektive og langsigtede er at investere i kompetenceudvikling til både ledere og medarbejdere. Det styrker både den enkelte og den samlede organisation.

I VIA kan vi tilrettelægge og skræddersy forløb, som tager afsæt i jeres aktuelle situation og behov. Måske vil I gerne klæde en samlet leder- eller specialistgruppe på til at arbejde med bæredygtige initiativer. Det kan også være, I har brug for hjælp til at etablere nye arbejdsgange og samarbejdsformer på tværs af teams og afdelinger eller har behov for rådgivning til at gennemføre en større omorganisering for at understøtte en ændret adfærd i organisationen.

Vores ledelseskonsulenter har stor praktisk erfaring med at tilrettelægge målrettet kompetenceudvikling og er opdateret på nyeste forskning. Det betyder, at vi kan udfordre jer, komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger og gøre jer parate til at tage de næste skridt.

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

 • Leder- og ledelsesudvikling af kommende, nye eller erfarne ledere
 • Talentudvikling samt udvikling og kvalificering af talentstrategi
 • Coaching som værktøj til lederudvikling
 • Teamledelse- og samarbejde
 • Grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling
 • Forandrings- og innovationsledelse
 • Ledelse af digital transformation
 • Strategisk sparring og rådgivning

Mere om os

 • Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra fagområdet ledelse, organisation og forretningsudvikling. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at forskellige kommuner og afdelinger har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Vi har altid fokus på, at alle kompetence- og uddannelsesforløb indeholder praktiske eksempler – og at disse trænes i praksis og i den virkelighed, hvor de skal anvendes. Derudover arbejder vi undervejs i forløbene med jeres konkrete problemstillinger fra hverdagen, og derfor vil I ofte føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I sidder på ”skolebænken”.

 • I VIA er vi en række undervisere og konsulenter dedikeret til ledelses-,organisations- og forretningsudvikling. Vi er del af et stærkt tværfagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde.

  Vores undervisere og konsulenter har stor erfaring med at tilrettelægge målrettet efter- og videreuddannelse af erfarne medarbejdere, og de er opdateret på, hvad der rører sig i praksis. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt, som kan udfordre jer og komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger - og klæde jer på til at tage næste skridt.

 • Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Kontakt

Sine Nyeland Sandholt
 • Sine Nyeland Sandholt

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 18 30
Lotte Langkilde | VIA University College
 • Lotte Langkilde

 • Efter - og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 19 06